Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 A Closer Look 2 Sgk Mới Chi Tiết

     

Tiếng anh lớp 7 Unit 11 A Closer Look 2 SGK bắt đầu chi tiết

Bài tập A Closer Look 2 ở trong : Unit 11 lớp 7

Listen again to lớn part of the conversation What words bởi Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 11 a closer look 2 sgk mới chi tiết

Task 1. Listen again to part of the conversation What words bởi Phuc, Veronica & Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box.

(Nghe lại phần đàm thoại. đa số từ nào nhưng mà Phúc, Veronica, Mai thực hiện khi nói tới tương lai? xong các quy chế độ trong khung)

Click tại đây để nghe:

 

https://sofaxuong.vn/wp-content/uploads/2019/12/6-track-36_5_1575703953.mp3

 

*

Hướng dẫn giải:

*

Task 2. Rearrange the words khổng lồ make sentences.

(Sắp xếp lại rất nhiều từ để sinh sản thành câu)

*

Hướng dẫn giải:

1. People won’t use flying cars until the year 2050.

Tạm dịch: Cho đến năm 2050 bạn ta mới thực hiện xe bay.

Giải thích: sắp xếp theo kết cấu câu: S + V + O (tân ngữ), trạng ngữ

2. Vày you think the fuel price will increase next month?

Tạm dịch: Bạn có nghĩ giá chỉ nhiên liệu đã tăng vào thời điểm tháng tới không?

Giải thích: think + mệnh đề

3. The mail won’t arrive until next week.

Tạm dịch:Thư sẽ tới vào tuần tới.

Giải thích: sắp xếp theo cấu trúc câu: S + V + O (tân ngữ), trạng ngữ

4. I don’t think he will take a new position.

Tạm dịch: Tôi không cho là anh ấy sẽ phụ trách vị trí mới.

Giải thích: think + mệnh đề

5. We will use more solar energy in the future.

Tạm dịch: Chúng ta vẫn dụng nhiều tích điện mặt trời rộng trong tương lai.

Giải thích: sắp xếp theo đấu trúc câu: S + V + O (tân ngữ)

Task 3. Minh Due is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct khung of "will".

(Minh Đức sẽ hỏi thầy tướng về sau này anh ta. Hãy ngừng các câu với hiệ tượng đúng của “will”)

*

Hướng dẫn giải:

1. Will I be

2. Will be

3. Will I be

4. Will be

5. Will I be

6. Won’t be

7. Wil travel

Tạm dịch:

Minh Đức: con sẽ thành công xuất sắc không?

Thầy bói: Đúng vậy, bé sẽ là một trong người thành công.

Minh Đức: con sẽ hạnh phúc không?

Thầy bói: Có, con sẽ hạnh phúc.

Minh Đức: con sẽ lừng danh chứ?

Thầy bói: Không, con không thực sự nổi tiếng. Nhưng bé sẽ di du ngoạn nhiều.

Minh Đức: Ồ, thiệt hay!

Task 4. Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example.

(Hoàn thành những câu cùng với đại tự sở hữu. Nhìn vào ví dụ)

*

Hướng dẫn giải:

1. —> This computer is theirs.

1. —» The black xe đạp is mine

2. —> These shoes are his.

Xem thêm: Phản Ứng Nhiệt Không Đúng Là : Nh4Cl Nhiệt Độ, Phản Ứng Nhiệt Phân Không Đúng Là: A

3. —> The mèo is Veronica’s.

5. —> The picture is ours.

Tạm dịch:

1. Đây là laptop của Thu cùng Mon.

1. Xe đạp của tớ màu đen.

2. Đây là giầy của anh ấy.

5. Đó là bức tranh của bọn chúng tôi.

Task 5. GAME

Now, choose any five things you can see in the classroom. Make sentences about them.

(Bây giờ, chọn bất kỳ năm điều bạn cũng có thể nhìn thấy vào lớp học. Tạo câu về chúng.)

*

Lý thuyết:

Sở hữu cách: với hầu như từ ở dạng số nhiều, phẩy cao sau s, với hầu hết từ số không nhiều thêm "s

Hướng dẫn giải:

1. The tables are students’.

Tạm dịch: Những cái bàn là của học tập sinh.

2. The board is ours.

Tạm dịch: Bảng là của bọn chúng ta.

3. The chairs are students’.

Tạm dịch: Ghế là của học tập sinh.

4. The ruler is teacher’s.

Tạm dịch: Cây thước này là của giáo viên.

5. This bag is mine.

Tạm dịch: Túi này của tôi.

Xem thêm: 50 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2021, Hình Ảnh Học Sinh Khối 9 Qua Các Năm

Tiếng anh lớp 7 Unit 11 A Closer Look 2 SGK new chi tiết được đăng ở chuyên mục giải anh 7 và soạn theo SKG tiếng Anh lớp 7. Giải bài xích tập tiếng anh lớp 7 được soạn bởi các thầy cô giáo dạy giỏi Tiếng Anh tư vấn, nếu như thấy tốt hãy share và comment để đa số chúng ta khác thuộc học tập cùng.