Bài 1 Trang 115 Sgk Toán 8 Tập 1

  -  

Giải bài tập trang 115 bài bác 1 Đa giác, nhiều giác phần lớn sgk toán lớp 8 tập 1. Câu 1: Hãy vẽ một lục giác lồi...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 115 sgk toán 8 tập 1


Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Hãy vẽ một lục giác lồi.

Hãy nêu cách nhận biết một lục giác lồi.

Hướng dẫn giải: 

Vẽ phác một lục giác lồi.

*

Cách nhận ra một đa giác lồi: Một đa giác lồi là 1 trong những đa giác thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện sau:

- những cạnh chỉ cắt nhau tại những đỉnh, nghĩa là không tồn tại hai cạnh nào cắt nhau trên một điểm mà chưa phải là đỉnh. Một đa giác vừa lòng điều khiếu nại này là nhiều giác đơn.

- Đa giác luôn nằm vào một nửa khía cạnh phẳng mà bờ là con đường thẳng đựng một cạnh tùy ý của nó. Một nhiều giác đơn thỏa mãn thêm điều kiện này là đa giác lồi

Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

 Cho ví dụ như về nhiều giác ko đều trong những trường hòa hợp sau:

a) Có toàn bộ các cạnh bằng nhau;

b) Có toàn bộ các góc bởi nhau.

Xem thêm: Bình Đoạn Thơ Sau: " Cái Cò Sung Chát Đào Chua, Bình Đoạn Thơ Sau: Cái Cò

Hướng dẫn giải:

a) Hình thoi có toàn bộ các cạnh đều nhau nhưng những góc có thể không đều nhau nên hình thoi không buộc phải là nhiều giác đều.

b) Hình chữ nhật có tất cả các góc đều bằng nhau nhưng các cạnh rất có thể không bằng nhau nên hình chữ nhật không buộc phải là nhiều giác đều.

Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho hình thoi (ABCD) bao gồm (widehat A = 60^0). Gọi (E, F, G, H) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB, BC, CD, DA). Chứng minh rằng đa giác (EBFGDH) là lục giác đều.

Giải

*

(ABCD) là hình thoi, (widehat A = 60^0) nên (widehat B = 120^0), (widehat D = 120^0).

(Delta EAH) là tam giác mọi (vì tam giác cân có một góc (60^0) nên (widehat BEH = 120^0),(widehat DHE = 120^0).

Xem thêm: Bốn Loại Mô Chính Trong Cơ Thể Người Có Các Loại Mô Chính Gồm Mấy Loại Mô Chính

Tương tự: (widehat BFG = 120^0,widehatF GD = 120^0)

Vậy đa giác (EBFGDH) có tất cả các góc bằng nhau, ngoài ra (EBFGDH) cũng có thể có tất cả các cạnh đều bằng nhau ( bằng nửa cạnh hình thoi)

Vậy (EBFGDH) là 1 trong những lục giác đều.

 

Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Điền số phù hợp vào các ô trống vào bảng

*

Giải

*

 

Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, (n)- giác đều

Giải

Tổng số đo các góc của hình (n)- giác bởi ((n - 2).180^circ)

Suy ra số đo mỗi góc của hình (n)- giác đông đảo là (fracleft ( n-2 ight ).180^circn)

Áp dụng cách làm trên, ta có:

- Số đo mỗi góc của ngũ giác những là (fracleft ( 5-2 ight ).180^circ5=108^0)

- Số đo từng góc của lục giác số đông là (fracleft ( 6-2 ight ).180^circ6 = 120^circ)