Bài 16 Trang 13 Sgk Toán 7 Tập 1

  -  
Tính: (-2/3 + 3/7) : 4/5 + (-1/3 + 4/7) : 4/5.. Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1 – Nhân chia số hữu tỉ

Bài 16. Tính

a) ((frac-23 + frac37): frac45 + (frac-13 + frac47) : frac45)

b) (frac59: (frac111 – frac522) + frac59 :(frac115 – frac23))

*
Advertisements (Quảng cáo)


a) ((frac-23 + frac37): frac45 + (frac-13 + frac47) : frac45)

 = ((frac-23+ frac37+ frac-13 +frac47):frac45 = (frac-33 +frac77): frac45 = (-1+1):frac45 = 0)

b) (frac59: (frac111 – frac522) + frac59 :(frac115 – frac23)) = (frac59: frac2 – 522 + frac59: frac1-1015 = frac59.frac22-3+frac59.frac15-9 = frac59(frac22-3 + frac15-9)=frac59.frac-273= 5.(-1)=-5)


Bài trướcBài 15 trang 12 Toán 7 tập 1, Em hãy tìm bí quyết ” nối” các số ở các cái là bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và dấu
Bài tiếp theoBài 28 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, đến hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sống I, giảm AC
Bài học: chăm mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài xích tập
Bài 15 trang 12 Toán 7 tập 1, Em hãy tìm giải pháp ” nối” các số ở những chiếc là bởi dấu các phép...

Bạn đang xem: Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1


Bài 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, Điền những số hữu tỉ tương thích vào ô trống
Bài 13 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, Tính -3/4 . 12/-5 (-25/6).
Bài 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, từng câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:
Bài 11 trang 12 Toán 7 tập 1, bài bác 11 tính:-2/7 . 21/8; b) 0,24 . 15/4
Lý thuyết nhân, phân chia số hữu tỉ, Phép nhân vào Q bao gồm các đặc điểm cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân cùng với 1,...

Mục lục môn Toán 8


TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực

Xem đầy đủ: Toán 7


Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Bài tập 11 trang 157 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 7 tập 1, đến tam giác ABC nhọn. Hotline D là trung điểm...

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Câu Cảm Thán (Trang 43), Câu Cảm Thán


Luyện tập - chủ đề 3: Tam giác - Tam giác cân nhau - bài bác tập 11 trang 157 Tài liệu dạy –...
Các điểm lưu ý khác của môi trường tự nhiên
Thiên nhiên châu Phi - Các điểm lưu ý khác của môi trường tự nhiên. Môi trường xích đạo ẩm với thảm thực vật...

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Y=Ax Lớp 9 - Giải Toán 9 Bài 2: Đồ Thị Hàm Số Y = Ax 2 (A ≠ 0)


Hoạt rượu cồn 5 trang 92 sách Tài liệu dạy dỗ – Học đồ dùng lí 7:
Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu dạy – Học đồ gia dụng lí 7. Làm cho tường sần sùi, màn cùng thảm nhung phản nghịch xạ...