BÀI 2 TRANG 9 SGK HÓA 9

     
*

*

Bài 2: Một số oxit quan lại trọng

A. Can xi oxit

Bài 2 (trang 9 SGK Hóa 9)

Hãy nhận biết từng cặp chất vào mỗi team chất sau bằng phương pháp hóa học:

a) CaO, CaCO3

b) CaO, MgO

Viết các phương trình phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 9 sgk hóa 9

Lời giải:

a) CaO với CaCO3.

Lẫy mẫu thử từng chất đến từng mẫu thử vào nước khuấy đều.

Mẫu tung được vào nước làCaO.

Mẫu còn lại không tan vào nước là CaCO3.

Xem thêm: Sinh 12 Bài 18 Lý Thuyết Sinh 12 Bài 18: Tạo Giống Nhờ Công Nghệ Tế Bào

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) CaO cùng MgO.

Lấy mẫu thử từng chất cho tác dụng với nước.

Mẫu tung được vào nước là CaO.

Xem thêm: Tải Mẫu Biên Bản Giám Sát Công Trình Và Hướng Dẫn Soạn Thảo Chi Tiết Nhất

Mẫu còn lại ko tác dụng với H2O là MgO.

PTPỨ: CaO + H2O → Ca(OH)2

Xem toàn bộGiải Hóa 9: bài xích 2. Một số axit quan tiền trọng