Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

     

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:a)(dfrac15 - 6x3 > 5;)b)(dfrac8 - 11x4 c)(dfrac14(x - 1) d)(dfrac2 - x3
Bạn đang xem: Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

(a),,,, dfrac15 - 6x3 > 5\ Leftrightarrow 15 - 6x > 15\ Leftrightarrow -6x > 15 - 15\ Leftrightarrow -6x > 0\ Leftrightarrow x Vậy bất phương trình gồm nghiệm là(x

*
(b),,,, dfrac8 - 11x4 -4)Vậy bất phương trình bao gồm nghiệm là(x > -4)

*
(c),,,, dfrac14(x - 1) Vậy bất phương trình có nghiệm là(x

*
(d),,,, dfrac2 - x3 Vậy bất phương trình có nghiệm là(x

*

Lưu ý: lúc nhân hai vế của bất phương trình với cùng số khác(0,) ta phải:- không thay đổi chiều bất phương trình nếu số đó dương;- Đổi chiều bất phương trình ví như số đó âm.


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập rèn luyện (trang 48-49) khác • Giải bài bác 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho bất phương... • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm(x) sao cho:a) Giá... • Giải bài xích 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người có số... • Giải bài 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những bất phương... • Giải bài xích 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: trong một kì thi,... • Giải bài bác 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Tìm sai lạc trong...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 48-49)
• Giải bài 28 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 48 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 34 trang 49 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn Số, Giải Và Biện Luận Hệ Phương Trình Theo Tham Số M

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12