Bài 33 sgk toán 8 tập 2 trang 77

     

Chứng minh rằng nếu tam giác(A"B"C") đồng dạng cùng với tam giác(ABC) theo tỉ số(k,) thì tỉ số của hai đường trung tuyến khớp ứng của hai tam giác này cũng bằng(k.)
Bạn đang xem: Bài 33 sgk toán 8 tập 2 trang 77

Gợi ý:

Chứng minh nhị tam giác(ABM)và(A"B"M")đồng dạng.

*

( ΔA"B"C" acksim ΔABC)theo tỉ số(k) (giả thiết)( Rightarrow widehatA = widehatA" ; , widehatB = widehatB" \ extVà ,, dfracA"B"A""B"" = dfracA"B"AB = dfracB"C"BC = dfracC"A"CA = k)Ta có:(dfracB"M"BM = dfracdfrac12B"C"dfrac12BC = dfracB"C"BC = k)( Rightarrow dfracB"M"BM = dfracA"B"AB)

Xét(ΔA"B"M") và(ΔABM) có( widehatB = widehatB" )(chứng minh trên)(dfracB"M"BM = dfracA"B"AB)(chứng minh trên)( Rightarrow ΔA"B"M" acksim ΔABM)(c.g.c)( Rightarrow dfracA"M"AM = dfracA"B"AB = k)(đpcm)

Nhận xét:

Tỉ số hai đường trung tuyến đường của hai tam giác đồng dạng bởi tỉ số đồng dạng.


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 6: Trường đúng theo đồng dạng thiết bị hai khác • Giải bài xích 32 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bên trên một cạnh của... • Giải bài 33 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 minh chứng rằng nếu tam... • Giải bài bác 34 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Dựng tam...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 6: Trường thích hợp đồng dạng đồ vật hai
• Giải bài bác 32 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 33 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 77 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Chia Bố Cục Bài Tôi Đi Học Và Bố Cục Văn Bản Tôi Đi Học, Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Trọn Bộ Công Thức Về Con Lắc Lò Xo Chính Xác Nhất, Công Thức Con Lắc Lò Xo

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12