Bài 78 trang 98 sgk toán 9 tập 2

     

Chân một đống mèo trên một nền phẳng nằm ngang là một hình trụ có chu vi là (12 m). Hỏi chân đống cat đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?
Bạn đang xem: Bài 78 trang 98 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) phụ thuộc vào chu vi hình tròn tìm chào bán kính hình tròn đó: (R=dfracC2pi.)

+) Diện tích hình tròn bán kính (R) là: (S=pi R^2.)


Lời giải đưa ra tiết

Theo đưa thiết thì chu vi đường tròn chân đống mèo là (C = 2πR = 12mRightarrow R =dfrac12 2pi = dfrac6 pi ).

Diện tích phần mặt đất mà đống cát chiếm vị trí là:

(S = π. R^2) =( π) (left ( dfrac6pi ight )^2) (=dfrac36pi ) (≈ 11,5) ((m^2))

sofaxuong.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Hãy Nêu Cách Vẽ Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng Rồi Tính Chiều Cao Của

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp sofaxuong.vn
Xem thêm: Xem Phim Cuộc Đời Lớn (Phim Truyền Hình 2010), Cuộc Đời Lớn

Cảm ơn các bạn đã thực hiện sofaxuong.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép sofaxuong.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.