Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

  -  

Sử dụng các cách thức phân tích đa thức thành nhân tử như để nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, team hạng tử hoặc phối hợp các phương pháp.

Bạn đang xem: Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Sử dụng: (A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(x^2 - 4 + left( x - 2 ight)^2)

(= left( x^2 - 2^2 ight) + left( x - 2 ight)^2)

(=left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) + left( x - 2 ight)^2)

(=left( x - 2 ight)left< left( x + 2 ight) + left( x - 2 ight) ight>)

(=left( x - 2 ight)left( x + 2 + x - 2 ight))

(=left( x - 2 ight)left( 2x ight))

(=2xleft( x - 2 ight))

Cách khác: 

(eginarraylx^2 - 4 + left( x - 2 ight)^2\ = x^2 - 4 + left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight)\ = x^2 - 4 + x^2 - 4x + 4\ = 2x^2 - 4x\ = 2x.x - 2x.2\ = 2xleft( x - 2 ight)endarray)


LG b.

(x^3 - 2x^2 + x - xy^2) ;

Phương pháp giải:

Sử dụng các phương thức phân tích đa thức thành nhân tử như đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc phối hợp các phương pháp.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Yêu Nước Thương Nòi Quê Cha Đất Tổ, Đặt Câu Với Từ Yêu Nước Thương Nòi

Sử dụng: 

(2),left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight)) 

Lời giải bỏ ra tiết:

(x^3 - 2x^2 + x - xy^2)

(=xleft( x^2 - 2x + 1 - y^2 ight))

( = xleft< left( x^2 - 2x + 1 ight) - y^2 ight>)

(=xleft< left( x - 1 ight)^2 - y^2 ight>)

(=xleft( x - 1 - y ight)left( x - 1 + y ight))


LG c.

(x^3 - 4x^2 - 12x + 27). 

Phương pháp giải:

Sử dụng các phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử như để nhân tử chung, cần sử dụng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc phối hợp các phương pháp.

Xem thêm: Nhiên Liệu Nào Sau Đây Không Phải Là Hóa Thạch ?

Sử dụng: (A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

(x^3 - 4x^2 - 12x + 27)

 (=left( x^3 + 27 ight) - left( 4x^2 + 12x ight))

( = left( x^3 + 3^3 ight) - left( 4x^2 + 12x ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - x.3 + 3^2 ight) - 4xleft( x + 3 ight))

( = left( x + 3 ight)left( x^2 - 3x + 9 ight) - 4xleft( x + 3 ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - 3x + 9 - 4x ight))

(=left( x + 3 ight)left( x^2 - 7x + 9 ight))

sofaxuong.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 219 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp sofaxuong.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng sofaxuong.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép sofaxuong.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.