Bài giảng ngữ văn lớp 9

  -  

Thư viện bài xích giảng năng lượng điện tử Ngữ Văn 9 bắt đầu nhất, bài bác giảng E-Learning Ngữ Văn 9, bài bác giảng PowerPoint Ngữ Văn 9, bài bác giảng trực đường Ngữ Văn 9
Bạn đang xem: Bài giảng ngữ văn lớp 9

# tài liệu Views Downloads
1 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 154. Tong ket ve dở người phap.ppt 426 35 download
2 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 153. On tap ve sầu truyen.ppt 148 11 tải về
3 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 146. Ro-Bin-Xon ngoai dao hoang.ppt 83 9 tải về
4 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 159. Tong ket van hoc nuoc ngoai.ppt 66 11 tải về
5 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết.136. Ben que.ppt 89 6 tải về
6 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết.152. Bo cua Xi-Mong.ppt 145 21 tải về
7 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 150. Luyen Tap Viet Van Ban.ppt 48 3 tải về
8 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 151. Hop dong.ppt 37 3 tải về
9 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 145. Bien Ban.ppt 39 3 tải về
10 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 137. Ben que.ppt 44 4 download
11 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 141. Nhung ngoi sao xa xoi.ppt 251 25 tải về
12 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 138. On tap phan Tieng Viet.ppt 118 15 download
13 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 128. Nghia tuong minh va mê mẩn y.ppt 66 5 download
14 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 133. Chuong trinh dia phuong (phan Tieng Viet).ppt 38 2 download
15 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 127. On tap ve sầu tho.ppt 72 9 download
16 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 125. Cach lam bai van nghi luan.ppt 76 6 tải về
17 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 126. May va song.ppt 65 7 tải về
18 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 121. Quý phái thu.ppt 404 60 download
19 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 119. Nghi luan ve sầu tac pham truyen hoac doan trich.ppt 63 5 tải về
20 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 110. Lien ket cau va lien ket doan van.ppt 51 3 download
21 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 111. Bé co.ppt 44 3 download
22 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 109. Lien ket cau va lien ket doan van.ppt 132 5 tải về
23 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 108. Nghi luan ve sầu mot van de tu tuong dao ly.ppt 64 9 download
24 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 106. Cho soi va cuu trong tho đần ngon.ppt 28 4 tải về
25 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 103. Cac thanh phan biet lap.ppt 60 7 download
26 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 102. Chuan bi hanh trang vao the ky moi.ppt 35 6 download
27 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 100. Cach lam bai nghi luan ve sầu sv ht doi song.ppt 45 5 download
28 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 96. Tieng noi cua van nghe.ppt 29 6 tải về
29 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 95. Luyen tap phep phan tich tong hop.ppt 58 4 tải về
30 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 94. Phep phan tich va tong hop.ppt 71 8 tải về
31 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 79. On tap Tap lam van.ppt 69 3 tải về
32 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 93. Khoi ngu.ppt 58 9 tải về
33 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 77. Teo huong.ppt 48 4 download
34 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 73. On tap Tieng Viet.ppt 386 20 download
35 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 72. Chiec luoc nga.ppt 158 7 tải về
36 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết.

Xem thêm: Top 24 Đề Thi Môn Gdcd Lớp 7 Hk2, Đề Thi Gdcd Lớp 7 Cuối Học Kì 2 Năm 2022Xem thêm: Please Wait - Toán Tiếng Anh Lớp 2 Có Đáp Án

61. Lang.ppt
280 8 download
37 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 63. Doi thoai doc thoai va doc thoai noi tam vào van ban tu su.ppt 129 2 download
38 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 56. Bep lua.ppt 542 21 download
39 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 58. Anh trang.ppt 101 3 tải về
40 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 54. Tap lam tho tam chu.ppt 21 1 download
41 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 51. Doan thuyen danh ca.ppt 228 10 tải về
42 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 53. Tong ket tu vung.ppt 113 4 download
43 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 50. Nghi luan trong bai van tu su.ppt 137 4 download
44 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 47. Bai tho ve tieu doi xe cộ khong kinh.ppt 88 4 tải về
45 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 46. Dong chi.ppt 105 4 tải về
46 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 39. Luc Van Tien cuu Kieu Nguyet Nga.ppt 288 6 tải về
47 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 37. Kieu o lau Ngung Bich.ppt 103 8 tải về
48 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 32. Mieu ta vào van ban tu su.ppt 87 2 tải về
49 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 33. Trau doi von tu.ppt 28 1 download
50 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 43. Tong ket tu vung.ppt 130 6 tải về
51 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 29. Thuat ngu.ppt 34 3 tải về
52 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 28. Canh ngay lập tức xuan.ppt 89 3 tải về
53 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 26. Truyen Kieu cua Nguyen Du.ppt 205 10 download
54 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 27. Chi em Thuy Kieu.ppt 121 4 download
55 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 25. Su phat trien cua tu vung (tt).ppt 39 5 tải về
56 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 24. Hoang Le nhat thong chi.ppt 96 3 tải về
57 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 21. Su phat trien cua tu vung.ppt 53 2 download
58 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 19. Cach dan truc tiep cach dan gian tiep.ppt 172 7 download
59 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 18. Xung ho trong hoi thoai.ppt 39 2 tải về
60 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 174. Thu dien.ppt 17 1 download
61 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 167. Tong ket van hoc.ppt 42 7 tải về
62 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 161. Bac Son.ppt 39 2 tải về
63 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 16. Chuyen nguoi bé gai phái nam Xuong.ppt 255 17 download
64 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 09. Su dung yeu khổng lồ mieu ta vào van ban thuyet minh.ppt 279 5 download
65 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 12. Tuyen bo the gioi ve sầu su song con quyen duoc bve va ptrien cua tre em.ppt 80 3 tải về
66 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 04. Su dung mot so bphap nghe thuat vào vban thminh.ppt 52 4 download
67 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 03. Cac phuong cham hoi thoai.ppt 69 4 tải về
68 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 01. Phong cach Ho đưa ra Minh.ppt 429 25 tải về
69 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 07. Dau tranh cho mot the gioi hoa binh.ppt 85 5 tải về
70 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 08. Cac phuong cham hoi thoai tiep.ppt 200 7 download