Bài Kiểm Tra Lớp 1

  -  

14 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 bao hàm 10 đề ôn tập, cùng 4 đề thi của 4 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, thuộc học để cách tân và phát triển năng lực. Qua đó, giúp các em học viên tham khảo, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho kì thi học tập kì 1 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 1

Với 14 đề thi học tập kì 1 môn Toán 1 này, các em sẽ được thiết kế quen với vẻ ngoài ra đề thi theo sách mới, cũng như củng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 1 thật tốt. Mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của sofaxuong.vn:


Đề ôn thi học tập kì I môn Toán lớp 1 hay nhất

Đề thi kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách thuộc học để cách tân và phát triển năng lực

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….CÁC TRƯỜNG NHÓM 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI - LỚP 1 MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 - 2022

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số và phép tínhSố câu3(1,2,3)1(8)1(4)1(9)1(5)1(10)53
Số điểm3,51,01,01,00,51,05,03,0
Hình học với đo lườngSố câu1(7)1(6)2
Số điểm1,01,02,0
TổngSố câu41211173
Số điểm4,51,02,01,00,51,073

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….Trường tiểu học..................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 1 MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 - 2022Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số không đủ vào ô trống :

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3 B. 0C. 7D. 2

b. 8.....9 (0,5 điểm)

A. > B. C. =


Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 - 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4B. 5 C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Hình trên có.... Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối cùng với hình mê thích hợp


A. Hình vuông

B. Hình chữ nhậtII/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)


9 + 0 =

7 + 3 =


8 – 2 =

10 – 0 =


Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)


9 – 1 – 3 =.............


3 + 4 + 2 =.............


Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích phù hợp với hình vẽ:

Đề thi kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 1 Năm học: 2021 - 2022

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL
1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10Số câu12122
Số điểm1,02,01,02,02,0
Cộng, trừ trong phạm vi 10Số câu11121
Số điểm1,01,01,02,01,0
Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.Số câu11
Số điểm1,01,0
2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình đã học.Số câu1111
Số điểm1,01,01,01,0
TổngSố câu12311255
Số điểm1,02,03,01,01,02,05,05,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022

TRƯỜNG TH………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN: TOÁN – LỚP 1Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1: các số nhỏ thêm hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7C. 8, 6, 7

Câu 2: công dụng phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2 B. 4 C. 6

Câu 3: sắp đến xếp các số 3, 7, 2, 10 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến mập (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số đề nghị điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. Là: (1 điểm) – M3

A. 7B. 8C. 9

Câu 5: Hình làm sao là khối lập phương? (1 điểm) – M2

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số phù hợp hợp? (1 điểm) - M1

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1


Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3


Có ……khối lập phương?Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi12345
Đáp ánBCABC
Điểm11111

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số say đắm hợp? (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng từng số ghi 0,25 điểm


Câu 8: (1 điểm) Tính đúng công dụng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính tương thích vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính phù hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai hiệu quả ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)


Có 8 khối lập phươngĐề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích vào vị trí chấm (theo mẫu):

SốPhép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..


Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = …..2 + 5 = …..3 + 6 = …..
9 – 4 = …..8 – 2 = ….6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số tương thích vào vị trí chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) chuẩn bị xếp những số 5, 1, 7, 2 theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có từng nào hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022

Bài 1:


Bài 2:

SốPhép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3:

1 + 4 = 52 + 5 = 73 + 6 = 9
9 – 4 = 58 – 2 = 66 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) chuẩn bị xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ gồm 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.

Xem thêm: Giải Toán Hình 7 Chương 2 Bài 1,72,73 Trang 140, 141 Sgk Toán 7 Tập 1

Đề thi kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 - 2022 sách cùng học để cải tiến và phát triển năng lực

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán 1

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 140%Mức 240%Mức 320%Tổng

SỐ HỌC:

- Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; 20.

- Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 10; 20.

- Thực hành giải quyết và xử lý các vụ việc liên quan tiền đến các phép tính cộng; trừ (Nối phép tính tương xứng với kết quả)

- Điền số phù hợp vào địa điểm trống.

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

4

4

2

10

Tổng

Số câu22110
Số điểm44210

Ma trận thắc mắc môn Toán 1 cuối học tập kì 1

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câuMức 1(40%)Mức 2(40%)Mức 3(20%)TỔNG
TNTLTNTLTNTL
Số họcSố câu2215(100%)
Câu số1;23;45
TổngSố điểm44210(100%)
Tỉ lệ(40%)(40%)(20%)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD & ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN TOÁN LỚP 1(Thời gian làm cho bài: 40 phút)


Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số ưng ý hợp: (M1)

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích vào ô trống: (M1)

a.

035810

b.

2017141310

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 317 + 216 – 518 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)


Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào nơi trống: (M3)

a) 3 + ☐ = 15b) 19 - ☐ = 12

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp hợp: ( M1)

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích vào ô trống: ( M1)

a.

012345678910

b.

2019181716151413121110

Bài 3: học sinh tự để phép tính rồi tính.


Bài 4:

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15b) 19 – 7 = 12

Đề kiểm soát học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (1 điểm) Viết số phù hợp vào nơi trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/


Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

năm hai ba …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền lốt >

5/ Điền số cùng phép tính phù hợp vào ô trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ........cây bút

6/ Điền số phù hợp vào chỗ chấm.

Có: ..........................hình tam giác

Đề chất vấn học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết những số tự 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Đại Học Phí Trường Văn Hiến 2022, Học Phí Đại Học Văn Hiến 2021

b) Viết các số tự 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .