Bài tập câu tường thuật có đáp án

     

Câu trần thuật (Reported speech) hay có cách gọi khác là câu con gián tiếp, là một trong chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong số bài thi giờ Anh, cũng tương tự trong tiếp xúc tiếng Anh hằng ngày.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật có đáp án


*

Đây là một cấu tạo không khó ráng bắt, cơ mà cũng tạo ra nhiều nhầm lẫn cho chúng ta học viên lúc làm bài xích tập thay đổi câu tường thuật. Hôm nay, WISE ENGLISH đang giúp các bạn làm chủ cấu tạo ngữ pháp này nhé.

*


Nội dung bài bác viết

II. Quá trình chuyển trường đoản cú câu trực tiếp sang trọng câu tường thuật:Một số lưu lại ý:Bước 4: Đổi các từ chỉ thời gian, nơi chốn:III. Những loại câu tường thuật thông thường:2. Câu trần thuật dạng câu hỏi:3. Bí quyết làm dạng tường thuật câu mệnh lệnh:III. Câu tường thuật dạng đặc biệt: IV. Một trong những bài tập vận dụng về câu trần thuật kèm đáp án:

I. Khái niệm câu è cổ thuật (reported speech) là gì?:

Câu tường thuật hay câu è cổ thuật (Câu gián tiếp) được định nghĩa là một trong những loại câu cơ phiên bản dùng nhằm thuật lại một sự việc, hay như là 1 lời nói của ai đó. Tuyệt nói bí quyết khác, việc thực hiện câu tường thuật là thay đổi câu nói trực tiếp sang gián tiếp. Một số loại câu trần thuật này các bạn sẽ thường xuyên gặp mặt trong cuộc sống hàng ngày hoặc những bài câu phạt biểu.

E.g: Nam said he wanted to lớn live in Ha Noi. 

(Nam nói rằng, anh ấy muốn sống sống Hà Nội)

II. Công việc chuyển từ bỏ câu trực tiếp sang trọng câu tường thuật:

Bước 1: chọn động tự tường thuật:

Có không ít động trường đoản cú tường thuật trong tiếng Anh, như là:

Từ vựngTiếng Việt
Told, askNói
AskedYêu cầu
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestĐề nghị, gợi ý

Tuy vậy, họ thường chỉ sử dụng câu trần thuật asked, told, said lần lượt là rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng thừa khứ của ask, tell, say. Ở đây WISE ENGLISH giữ ý chúng ta cần rõ ràng được phương pháp dùng của told và said.

E.g: Manh told Quynh that…. (Mạnh nói với Quỳnh rằng…)

→ Manh said that….(Mạnh nói rằng…)

Nhìn vào lấy ví dụ như trên, ta thấy rằng, khi sử dụng told, cần phải tường thuật lại rằng mạnh đang nói với một đối tượng người dùng khác là Quỳnh. Còn đụng từ said được sử dụng khi họ không mong mỏi nhắc đến đối tượng người sử dụng Quỳnh vào câu tường thuật. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lược quăng quật that vào câu tường thuật nhưng không làm giảm chân thành và ý nghĩa của câu.

Bước 2: Đổi thì mang đến động từ:

Khi đưa từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật, bọn họ cần lùi thì đến động từ. Phép tắc lùi thì như sau:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Thì bây giờ đơn: S+V( s/es)Thì vượt khứ đơn: S+V(ed)
Thì hiện nay tại tiếp nối : S+ am/is/are+ V-ingThì quá khứ tiếp diễn: S+am/ is/ are+ V-ing
Thì bây giờ hoàn thành: S+have/has + PIIThì quá khứ hoàn thành: S+had+ PII
Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn: S+ have/has + been + V-ingThì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn: S + had + been+ V-ing
Thì quá khứ đơn: S+V(ed)Thì quá khứ trả thành: S+had+PII
Thì thừa khứ tiếp diễn: S+was/were/was + V-ingThì quá khứ ngừng tiếp diễn: S+had+been+V-ing

Một số lưu giữ ý:

Lưu ý 1: 

Trong một số trong những trường hợp, phải giữ nguyên thì của hễ từ cũng chính vì không thể lùi thì được nữa( trường hợp đụng từ sống câu trực tiếp sẽ ở thì quá khứ xong tiếp diễn), hoặc lúc nói lại chân lý hay là sự thật hiển nhiên.

E.g: Khanh said: “The sun rises in the East”

Khanh told me that the sun rises in the East.

( Khanh nói với tôi rằng phương diện trời mọc ở hướng Đông)

Trường vừa lòng này chúng ta không lùi thì vì đấy là sự thật hiển nhiên.

Lưu ý 2: 

Những cồn từ khiếm khuyết tiếp sau đây khi gửi sang câu tường thuật thì không có sự thế đổi:

Từ vựngTiếng Việt
WouldSẽ
CouldCó thể
MightCó lẽ
ShouldNên
Ought toPhải

Bước 3: Đổi lại những đại từ với tính trường đoản cú sở hữu:

Khi chuyển từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật bọn họ cần chuyển đổi các đại từ cùng tính từ cài theo nguyên tắc như sau:

Phân các loại câuTrong câu trực tiếp

Trong câu tường thuật

Tân ngữMeHim, her
UsThem
YouMe, us
Tính tự sở hữuMyHis, Her
OurTheir
YourMine, Our
Đại tự sở hữuMineHis, her
OursTheirs
YoursMine, Ours
Đại từ nhân xưngIHe, She
WeThey
YouI, We

E.g: Minh told Vuong: “ I’m busy today, so i can’t play football with you”

Minh told Vuong that he was busy, so he couldn’t play football with him.

Ở lấy một ví dụ trên, ta thấy rằng, vào câu trực tiếp, Minh nói với Vuong rằng “Hôm nay bản thân bận, mình quan yếu đi đá bóng cùng cậu được”. Mình tại đây chỉ Minh, cậu tại chỗ này chỉ Vuong. Cho nên khi chuyển về câu tường thuật “mình” chuyển thành đại từ chỉ Minh là he, “cậu” đưa thành đại tự chỉ Vuong là him.

Bước 4: Đổi những từ chỉ thời gian, vị trí chốn:

Khi tường thuật lại lời nói của một ai đó, họ đã không còn ở thời gian, địa điểm đó nữa. Cho nên vì thế khi đưa từ câu trực tiếp sang câu tường thuật, các bạn cần thay đổi các tự chỉ địa điểm, thời gian.

WISE ENGLISH xin giữ hộ đến chúng ta cách chuyển những trạng từ bỏ chỉ thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

Cách đưa trạng trường đoản cú chỉ vị trí (nơi chốn):
Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
ThisThat
TheseThose
HereThere
Cách chuyển trạng tự chỉ thời gian:
Câu trực tiếpCâu gián tiếp
NowThen
TodayThay day
YesterdayThe day before/ The previous day
The day before yesterdayTwo days before
TomorrowThe day after/ The next day
AgoBefore
This WeekThat Week
Last WeekThe Week before/The previous Week
Last nightThe night before
Next weekThe week after/ The following week

Lộ trình học tập IELTS cho tất cả những người mới bước đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

III. Những loại câu tường thuật thông thường:

1. Câu trần thuật thông thường:

Cấu trúc: 

S+ say/said + (that)+S+V

says/ say to + O → Tells/tell+O

Said khổng lồ + O → Told + O

E.g: Ngoc said to lớn Lan “ I haven’t finished my homework”.

Ngoc told Lan She hadn’t finished her homework.

2. Câu trần thuật dạng câu hỏi:

Câu hỏi Yes/No (Yes/No question):Cấu trúc: 
S + Asked (+O) /Wondered/ Wanted/ Wanted to lớn know + If/Whether + S+ V

E.g: “Are you fine?” Vang said.

→  Vang asked if/whether I was fine.

Chú ý: 

Khi câu trần thuật yes no các bạn phải đưa từ thắc mắc trực tiếp lịch sự dạng khẳng định, kế tiếp thực hiện biến hóa thì, những trạng từ chỉ thời gian, chỗ chốn, công ty ngữ, tân ngữ, đại từ bỏ sở hữu, đại từ chỉ định làm thế nào để cho hợp lý.

Said to lớn + O → Asked + O

Says/ say lớn + O → Asks/ Ask +O

E.g: Ngan said to lớn me: “ Have you been to không đúng Gon?”

Ngan asked me if/whether I had been to sai Gon.

(Ngân hỏi tôi bao gồm phải tôi đang đến sài gòn không.)

Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi (Wh- question):

Cấu trúc: 
S + Asked (+O)+ Wondered +Wanted to lớn know + Wh-Words + S+ V

E.g: Lan asked me “ where are you going on vacation.

Lan asked me where I was going on vacation.

Said khổng lồ + O → Asked + O

Says/ say lớn + O → Asks/ Ask +O

E.g:

Phong said to lớn me “ Who are you reading to?”

Phong asked me Who I was reading to.

3. Giải pháp làm dạng tường thuật câu mệnh lệnh:

Tường thuật dạng câu bổn phận khẳng định:

Cấu trúc:

S + told + O + to- infinitive

E.g: “Please wait for me here, Lan”. Diep said.

Diep told Lan to wait for him there.

(Khi dùng cách làm told thì câu trên có nghĩa là: Điệp nói cùng với Lan là hãy hóng anh ấy làm việc đó.)

Tường thuật dạng câu nhiệm vụ phủ định:

Cấu trúc:

S + told + O + not to-infinitive

E.g: “Don’t touch me!” Lan said.

Lan told Diep not to touch her.

Một số động từ thường gặp gỡ trong câu trần thuật mệnh lệnh:

Từ vựngTiếng Việt
TellNói
AskedYêu cầu
OrderRa lệnh
AdviseKhuyên
WarnCảnh báo
BegYêu cầu
RemindNhắc nhở
Tường thuật dạng câu điều kiện:

Với những nhiều loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta sẽ có 2 dạng câu hoàn toàn có thể áp dụng câu tường thuật như sau:

Đối với câu điều kiện loại một:

S said/told (that) If + S + V_ed, S + would + V

E.g.1: She said that if she had money she would buy that dress.(Cô ấy nói rằng nếu cô ấy tất cả tiền thì cô ấy sẽ thiết lập chiếc đầm đó.)

E.g.2: He said that if it was sunny he would go fishing.

Xem thêm: Unit 4 Lớp 9: A Closer Look 2, A Closer Look 2 Unit 4: Life In The Past

(Anh ấy nói rằng giả dụ trời nắng và nóng anh ấy đang đi câu cá.)

Đối cùng với câu đk loại hai với ba:

Với dạng câu này khi chuyển sang câu tường thuật thì bọn họ cũng thực hiện lần lượt quá trình tuy nhiên sẽ không cần thiết phải lùi thì.

S said/told (that) If + S + V-ed, S + would + V

S said/told (that) If + S + had + V-PII, S + would + have + V-PII

E.g.1: She said if she had known you were coming, she would have bought more cakes.(Cô ấy nói nếu như cô ấy biết bạn đến thì cô ấy đã mua những bánh hơn.)

E.g.2: He said if he had superpowers he would go back lớn the past.(Anh ấy nói giả dụ anh ấy có siêu năng lượng anh ấy sẽ quay trở lại quá khứ.)

Cùng xem qua đoạn phim Khóa học IELTS Online đáng tin tưởng nhất chúng ta nhé!

III. Câu trần thuật dạng quánh biệt: 

Công thức câu tường thuật quan trọng chi tiết:

S + promised + to V

E.g.1: She promised to pay back the money she borrowed.(Cô ấy hứa sẽ trả lại số tiền nhưng mà cô ấy sẽ mượn.)

E.g.2: He promised lớn quit smoking.(Anh ấy hứa hẹn sẽ quăng quật thuốc lá)

S + agree + to lớn V

E.g.1: She agrees to leave the house the next day(Cô ấy gật đầu đồng ý rời khỏi ngôi nhà vào trong ngày hôm sau.)

E.g.2: She agrees to go khổng lồ the birthday party.(Cô ấy đồng ý đến tham dự lễ hội sinh nhật.)

S + accuse + sb + of + Ving

E.g.1: They accused him of beating people và causing injuries.(Họ kết tội anh ta đánh fan và gây thương tích.)

E.g.2: He accused her of stealing.(Anh ta kết tội cô ấy nạp năng lượng cắp.)

IV. Một số bài tập vận dụng về câu trần thuật kèm đáp án:

Hãy làm những bài tập câu tường thuật sau đây để thông thạo dạng câu này nhé! 

1. Bài tập:

Bài tập 1: viết lại những câu sau ngơi nghỉ dạng câu tường thuật:

1. “I’ll phone you tomorrow.” she told Bean.

She told Bean that…. …………………………………………………….

2. “Can I sit beside you, LiLy?” Jack asked.

Jack asked Lily…. ……………………………………………………..

3. “I want a book for my birthday.” Binh said.

Binh said that…. ………………………………………………………….

4. “Are you going by train?” bỏ ra asked me.

Chi wanted to lớn know…. …………………………………………..

5. “Will you come to lớn my birthday party?” He said to me.

He invited me…. ……………………………………………………

6. “What vì you want for lunch, Micheal?” Bill asked.

Bill asked……………………………………………………………..

7. “Can I borrow your typewriter, Huong?” asked Long.

Long asked if ……………………………………………………………..

8. “You stole my best cassette, Binh!” said Le.

Le accused……………………………………………………………………………

9. “ You damaged my bicycle, Law!” said Robin.

Robin accused…………………………………………………………………………..

10. “You should vị more exercise, Mr. Kane.” the doctor said.

Xem thêm: Ôn Tập Toán 9 Học Kì 1 Môn Toán 9, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9

The doctor advised……………………………………………………………………..