Bài Tập Chương Cacbon Silic

  -  

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương đội Cacbon, Silic

Với cách thức giải những dạng bài tập chương nhóm Cacbon, Silic Hoá học lớp 11 tổng hợp những dạng bài tập, bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập đội Cacbon, Silic từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập chương cacbon silic

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập triết lý về đặc thù hóa học của Cacbon, Silic

Bài 1: lựa chọn câu trả lời đúng: Trong phản ứng hoá học, cacbon

A. Chỉ miêu tả tính khử.

B. Vừa diễn tả tính khử vừa bộc lộ tính oxi hóa.

C. Chỉ biểu hiện tính oxi hoá.

D. Không mô tả tính khử cùng tính oxi hoá.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: cho những chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 quánh (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng thẳng được với từng nào chất?

A. 12. B. 9. C. 11. D. 10

Lời giải:

Đáp án: B

(1) C + O2 → CO2

(2) C + CO2 → 2CO

(3) C + 2H2 −tº→ CH4

(4) Fe2O3 + 3C −tº→ 2Fe + 3CO

(5) 2C + SiO2 −tº→ say mê + 2 CO

(7) CaO + 3C → CaC2 + co (trong lò điện)

(8) C + 2H2SO4 quánh −tº→ CO2 + 2SO2 + 2H2O

(9) C + 4HNO3 đặc −tº→ CO2 + 4NO2 + 2H2O

(10) C + 2H2O → CO2 + 2H2

Bài 3: Để phòng nhiễm độc CO, là khí ko màu, không mùi, khôn xiết độc người ta sử dụng chất dung nạp là

A. Đồng (II) oxit với mangan oxit.

B. Đồng (II) oxit với magie oxit.

C. Đồng (II) oxit cùng than hoạt tính.

D. Than hoạt tính.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: CO2 ko cháy và không gia hạn sự cháy những chất buộc phải được dùng để dập tắt những đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng làm dập tắt đám cháy nào dưới đây?

A. Đám cháy vày xăng, dầu.

B. Đám cháy bên cửa, quần áo.

C. Đám cháy vì magie hoặc nhôm.

D. Đám cháy bởi khí ga.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 5: “Nước đá khô” không nóng chảy mà lại thăng hoa đề nghị được dùng để làm tạo môi trường thiên nhiên lạnh cùng khô cực kỳ tiện đến việc bảo quản thực phẩm. Nước đá thô là

A. co rắn. B. SO2 rắn. C. H2O rắn. D. CO2 rắn.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 6: trong số phản ứng hoá học tập sau, bội phản ứng như thế nào sai?

A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 2C → si mê + 2CO

D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Dẫn luồng khí co qua tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

A. Al2O3, Cu, MgO, fe

B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, fe

D. MgO, Al2O3, CuO, Fe2O3

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 8: Tính khử của cacbon mô tả ở bội phản ứng nào trong số các bội nghịch ứng sau

A. 2C + Ca → CaC2 B. C + 2H2 → CH4

C. 3 C + 4 Al → Al4C3 D. C + O2 → CO2

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Than được dùng làm chất độn cao su, tiếp tế mực in, xi đánh giầy là:

A. Than chì B. Than muội C. Than gỗ D. Than cốc

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 10: Câu 10: Cacbonmonooxit gồm phản ứng cùng với nhóm chất nào tiếp sau đây

A. O2, Fe2O3, CuO B. O2, Ca(OH)2, CaO

C. CuO, CuSO4, Cu(OH)2 D. O2 , Al, Al2O3

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 11: Silic công dụng với chất nào sau đây ở ánh nắng mặt trời thường

A. O2 B. F2 C. Cl2 D. Br2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: bội nghịch ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

A. H2SO4 B. HCl C. HNO3 D. HF

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 13: Cặp hóa học nào dưới đây không tất cả phản ứng xảy ra

A. CaO và CO2 C. H2CO3 với K2SiO3

B. SiO2 cùng HCl D. NaOH với CO2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 14: Khí CO2 pha trộn trong chống TN thường lẫn khí HCl với hơi nước. Để loại bỏ HCl cùng hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta cần sử dụng

A. hỗn hợp NaOH đặc.

B. dung dịch NaHCO3 bão hoà và dung dịch H2SO4 đặc.

C. hỗn hợp H2SO4 đặc.

D. dung dịch Na2CO3 bão hoà và dung dịch H2SO4

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 15: xác minh nào sau đây sai?

A. toàn bộ các muối silicat mọi không chảy (trừ muối của sắt kẽm kim loại kiềm, muối hạt amoni)

B. Silicagen là axit silixic mất nước một phần.

C. Axit silixic là axit yếu ớt nhưng táo tợn hơn axit cacbonic.

D. toàn bộ muối silicat của sắt kẽm kim loại kiềm rất nhiều bị thủy phân mạnh

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 16: teo không khử được các oxit trong đội nào sau đây ?

A. Fe2O3, MgO B. MgO, Al2O3

C. Fe2O3, CuO D. ZnO, Fe2O3,

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 17: team nào dưới đây gồm các muối không biến thành nhiệt phân ?

A. CaCO3, Na2CO3, KHCO3

B. Na2CO3, K2CO3, Li2CO3

C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, KHCO3

D. K2CO3, KHCO3, Li2CO3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: bội nghịch ứng nào dưới đây không đúng ?

A. SiO2 + Na2CO3 −tº→ Na2SiO3 + CO2

B. Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3

C. đắm say + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

D. SiO2 + 2NaOH (loãng) → Na2SiO3 + H2O

Lời giải:

Đáp án: D

Bài tập CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

1. Việc thuận:

Cho chất tham gia hỏi sản phẩm.

- những PTHH của những phản ứng xảy ra

CO2+OH-→HCO3-

CO2+2OH-→CO32-+H2O

Đặt T = nOH- / nCO2 :

+ nếu như T ≤ 1→ chế tác muối độc nhất HCO3-

+ giả dụ 1 3- và CO32-

+ nếu như T ≥ 2→ sinh sản muối duy nhất CO32-

- khẳng định sản phẩm làm sao được tạo nên thành bằng các tính quý hiếm T.

- Nếu chế tạo thành tất cả hổn hợp hai muối thường xuyên ta giải bằng phương pháp lập hệ PT hoặc áp dụng bảo toàn nguyên tố.

Lưu ý: bao gồm những việc không thể tính T. Khi ấy phải phụ thuộc những dữ kiện phụ để tìm ra tài năng tạo muối.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Về Thành Ngữ Điển Cố, Soạn Bài Thực Hành Về Thành Ngữ, Điển Cố

- kêt nạp CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ tạo nên muối th-nc Na2CO3 (K2CO3)

- dung nạp CO2 vào NaOH chỉ tạo ra muối Na2CO3, tiếp nối thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm thêm kết tủa nữa →Tạo cả 2 muối Na2CO3 cùng NaHCO3

- hóa học hấp thụ vào trong bình NaOH tăng :

m bình tăng = m dd tăng = m hóa học hấp thụ ( CO2 + H2O hoàn toàn có thể có )

Hoặc cùng với TH công dụng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2:

- hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3

- hấp thụ CO2 vào nước vôi vào thấy tất cả kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra tất cả sự chế tạo ra cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

- dung nạp CO2 vào nước vôi vào thấy tất cả kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi làm cho nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra tất cả sự sinh sản cả CaCO3 cùng Ca(HCO3)2.

- Sự tăng giảm cân nặng dung dịch: khi cho thành phầm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2

m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m kêt nạp - m kết tủa

m dd bớt = m kết tủa – m dung nạp

Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,125 0,25 → 0,125

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,075 →0,075 → 1,5

nCO32- = 0,05mol

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,05 0,05

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Bài 2: cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 2 lít hỗn hợp X đựng NaOH 0,04M cùng Ca(OH)2 0,02M nhận được m gam kết tủa. Khẳng định giá trị của m.

Hướng dẫn:

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo thành muối CO2-

Phương trình làm phản ứng:

CO2 + OH- → CO32-

0,06 0,06 mol

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

0,04 0,04 0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam

Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3 M chiếm được m (g) kết tủa với dd Y. Cô cạn dd Y chiếm được m’( g) chất rắn khan. Kiếm tìm m cùng m’ ?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,105 0,21 → 0,105

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,045 → 0,045 → 0,09

nCO32- = 0,06mol

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,06 0,06 0,06

⇒ m↓ = 6g

Dd ⇒ mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g

2. Bài toán nghịch:

VD: cho x mol CO2 tính năng với a mol OH- tạo thành thành b kết tủa ( b mol muối hạt trung hòa). Tìm cực hiếm x biết a, b.

Giải: Với việc này thì chúng ta chú ý mang lại giá trị a, b.

- nếu như a = 2b thì vấn đề rất dễ dàng và đơn giản x = b

- nếu a > 2b thì bài xích toán có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hòa hợp

+ Trường hợp 1: OH- dư, tức là chỉ xẩy ra phản ứng (2) Vậy x= b

+ Trường đúng theo 2: Xảy ra cả hai phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M nhận được 6g kết tủa. Thanh lọc kết tủa nấu nóng dd lại thấy gồm kết tủa nữa. Tìm V?

Hướng dẫn:

Dd sau phản bội ứng ↓ ⇒ bao gồm Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. NCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l

Bài 2: mang lại V lít CO2 ( đktc) công dụng 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M chế tạo thành 10 gam kết tủa . Tính quý giá của V?

Hướng dẫn:

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,1 mol

Thể tích CO2 gia nhập phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 Ca(OH)2 ⇒ tạo ra thành 2 muối bột của CO32- và HCO3-

nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 ⇒ V = 3,36 lit

Vậy quý hiếm của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng ngày một nhiều qua một cực đại rồi tiếp đến tan quay trở lại hết.

B. Một thời điểm mới có kết tủa, lượng kết tủa tăng nhiều qua một cực to rồi lại giảm.

C. tất cả kết tủa ngay, tuy nhiên kết tủa tan quay trở lại ngay sau khi xuất hiện.

D. có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng ngày một nhiều đến một quý giá không đổi.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong tất cả chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối nhận được sau bội nghịch ứng gồm?

A. Chỉ gồm CaCO3

B. Chỉ tất cả Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

D. không có cả 2 chất CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,5/0,1 = 5 ⇒ chỉ tạo ra muối của CO32-

Bài 3: Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,04/0,03 = 4/3 ⇒ tạo ra 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol và CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol với x + y = 0,02 mol ⇒ x= 0,01 và y = 0,01⇒ m =0,01.100 =1g

Bài 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml các thành phần hỗn hợp dung dịch bao gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ trọn vẹn thấy sản xuất m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g

Lời giải:

Đáp án: B

T = 0,25/0,1 = 2,5 ⇒ tạo ra muối của CO32- ⇒ nCO32- = 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol ⇒mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Bài 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 nhận được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun cho nóng dd lại thấy tất cả 4 gam kết tủa nữa. Cực hiếm của V là:

A. 2,24 lít B. 2,688 lít C.6,72 lít D. 10,08 lít

Lời giải:

Đáp án: B

CO2 công dụng với Ca(OH)2 tạo nên 2 một số loại muối là CaCO3 cùng Ca(HCO3)2 ; nCaCO3 = 0,06 mol ; nCa(HCO3)2 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,06 + 0,04.2 = 0,12 mol ⇒ V = 2,688 lít

Bài 6: Hấp thụ trọn vẹn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, bội phản ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1060 B. 265 C. 530 D. 2120

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol; nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol ⇒ mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

Bài 7: A là hh khí có CO2 , SO2. DA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cảnh giác dd thu được m (g) muối bột khan. Tìm kiếm m theo a?

A. 80a B. 105a C. 94a D. 103a

Lời giải:

Đáp án: B

gọi CT tầm thường của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 ⇒ M = 22

PP nối tiếp

MO2 + 2NaOH → Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau phản ứng

⇒ m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24+22+48) = 105a

Bài 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 2,24 hoặc 4,48 B. 2,24 hoặc 11,2

C. 6,72 hoặc 4,48 D. 5,6 hoặc 11,2.

Lời giải:

Đáp án: B

Trường hợp 1: CO2 hết, Ba(OH)2 dư ⇒ V = 2,24 lít

Trường vừa lòng 2: CO2 hết, Ba(OH)2 hết

⇒ V = 11,2 lít

Bài toán khử oxit sắt kẽm kim loại bằng C với CO

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

M2On + nCO −tº→ 2M + nCO2↑

- sử dụng định giải pháp bảo toàn nguyên tố C nhằm giải toán kết phù hợp với định biện pháp bảo toàn khối lượng.

moxit KL + mCO = mKL + mCO2

→ nO(Oxit) = nCO = nCO2 cùng moxitKL = mKL + mO

Chú ý: Đốt cháy Cacbon bởi oxi: bao gồm 2 ngôi trường hợp

+) nếu như thừa oxi: C + O2 → tất cả hổn hợp khí sau làm phản ứng tất cả CO2 với O2 (dư).

+) trường hợp thiếu oxi: C + O2 → tất cả hổn hợp khí sau phản bội ứng có CO2 và teo dư.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Khử 16g lếu hợp các oxit kim loại: FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO, PbO bởi khí co ở ánh nắng mặt trời cao, khối lượng chất rắn nhận được là 11,2 g. Tính thể tích khi teo đã thâm nhập phản ứng (đktc)

Hướng dẫn:

Áp dụng ĐLBT khối lượng

nCO2 = nCO = x mol

moxit + mCO = mCR + mCO2

16 + 28x = 11,2 + 44x ⇒ x=0,3

⇒ VCO = 6,72 lit

Bài 2: Dẫn một luồng khí teo dư qua ống sứ đựng Fe3O4 cùng CuO nung nóng đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 5 gam kết tủa. Tính tổng cân nặng 2 oxit trong tất cả hổn hợp đầu.

Hướng dẫn:

Phương trình bội nghịch ứng:

4CO + Fe3O4 → 4CO2↑ + 3Fe

teo + CuO → CO2↑ + Cu

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

nCO2 = nCaCO3 = 5/100 = 0,05 mol

Áp dụng định hình thức bảo toàn nguên tố C ta có: nCO = nCO2 = 0,05 mol

Áp dụng định phương tiện bảo toàn trọng lượng ta có: moxit kl + mCO = mkl + mCO2

⇒ moxit kl = 2,32 + 0,05.44 – 0,05,28 = 3,12 gam

Bài 3: Khử trọn vẹn 32,20 gam hỗn hợp bao gồm CuO, Fe2O3 và ZnO bởi CO ở ánh sáng cao thu được 25,00 gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 kim loại. Cho X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 thì thu được V lít khí NO nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối hạt (không đựng NH4NO3). Tính thể tích khí NO thoát ra cùng m gam muối bột thu được

Hướng dẫn:

*

Ta có: nCO = nCO2 = x mol

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn trọng lượng : moxit kl + mCO = mkl + mCO2

⇔ 32,2 + 28x = 25 + 44x ⇒ x = 0,45 mol

Trong quy trình phản ứng chỉ tất cả sự ráng đỏi số thoái hóa của C với N.

Phương trình cho nhận e: C+2 - 2e → C+4 ; N+5 + 3e → N+2

Áp dụng bảo toàn e mang đến toàn quá trình ta có: 0,45.2 = 3.nNO ⇒ nNO = 0,3 mol

Vậy thể tích khí NO nhận được là V = 0,3.22,4 = 6,72 lít

nNO3- tạo nên muối = 3nNO = 0,3.3 = 0,9 mol

Khối lượng muối thu được là m = mkl + mNO3- = 25 + 0,9.62 = 80,8 gam.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

- co khử được các oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Zn trong dãy chuyển động hóa học.

Bài 1: trong số phản ứng hoá học sau, phản bội ứng làm sao sai?

A. 3CO + Fe2O3 −tº→ 3CO2↑ + 2Fe

B. teo + Cl2 → COCl2

C. 3CO + Al2O3 −tº→ 2Al + 3CO2↑

D. 2CO + O2 −tº→ 2CO2↑

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 2: team gồm các khí phần đa cháy được (pứ cùng với oxi) là:

A. CO, CO2. B. CO, H2. C. O2, CO2. D. Cl2, CO.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Khí B tất cả tính chất: cực kỳ độc, không màu, không nhiều tan vào nước, cháy trong không gian sinh ra hóa học khí làm đục nước vôi trong. Khí B là:

A. H2. B. CO. C. Cl2. D. CO2.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 4: Dẫn luồng khí teo qua hổn đúng theo Al2O3, MgO, Fe2O3, CuO (nóng) sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn là

A. Al2O3, MgO, Fe, Cu

B. Al,Fe,Cu,Mg

C. Al2O3, Mg, Fe, Cu

D. Al2O3, MgO, Fe3O4, Cu

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: mang lại khí co (dư) bước vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần ko tan Z. Trả sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm

A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu.

C. MgO, Fe3O4, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 6: mang lại V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2 làm phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO cùng Fe3O4 nung nóng.. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn vừa lòng rắn sút 0,48 gam. Giá trị của V là

A. 0,448. B. 0,672 C. 0,224. D. 0,560.

Lời giải:

Đáp án: B

nCO + nH2 = nO = mcr giảm/16 = 0,03 mol ⇒ V = 0,03.22,4 = 0,672 lít

Bài 7: cho luồng khí co (dư) đi qua 56 gam hỗn hợp X bao gồm CuO cùng MgO nung nóng đến lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 49,6 gam chất rắn. Khối lượng CuO tất cả trong tất cả hổn hợp X là

A. 48 gam. B. 40 gam. C. 16 gam D. 32 gam.

Lời giải:

Đáp án: C

nCuO = nO = ncr giảm = (56-49,6)/16 = 0,4 mol ⇒ mCuO = 0,4.64 = 16 gam

Bài 8: Khử trọn vẹn một oxit sắt X ở ánh sáng cao đề xuất vừa đủ V lít khí teo (ở đktc), sau bội phản ứng chiếm được 33,6 gam Fe cùng 17,92 lít khí CO2 (đktc). Phương pháp của X và quý hiếm V lần lượt là

A. Fe3O4 và 17,92. B. Fe3O4 cùng 8,96

C. FeO và 8,96 D. Fe2O3 với 17,92.

Lời giải:

Đáp án: A

nCO = nCO2 = 0,8 mol ⇒ V = 17,92 lít; hotline CT của X là: Fe2On; nFe2On = nFe/2 = 33,6/2.56 = 0,3 mol; mFe2On = 33,6 + 44.0,8 – 28.0,8 = 46,4; MFe2On = 46,4/0,3 = 464/3 ⇒ 56.2 + 16n = 464/3 ⇒ n = 8/3. X là Fe3O4

Bài 9: Dẫn thanh nhàn V lít khí co (ở đktc) đi sang một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn có CuO, Fe2O3 (ở ánh sáng cao). Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được khí X. Dẫn cục bộ khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2 thì chế tạo ra thành 19 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A.12,768 B. 2,128 C. 4,256 D. 8,512

Lời giải:

Đáp án: C

nCO = nCO2 = nCaCO3 = 19/100 = 0,19 mol ⇒ V = 0,19.22,4 = 4,256 lít

Bài 10: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bởi V lít khí co (vừa đủ) thu được chất rắn C. Hòa tan hoàn toàn chất rắn C thu được bởi dung dịch axit HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là:

A. 6,72 lít B. 8,96 lít C.

Xem thêm: Wto Là Gì? Vai Trò Của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Là Vai Trò To Lớn Của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Là

10,08 lít D. 11,2 lít

Lời giải:

Đáp án: C

Bảo toàn e mang đến C, N ta tất cả 2nCO = 3nNO ⇒ nCO = 0,3.3/2 = 0,45 ⇒ V = 10,08 lít