Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân

     

Tổng hợp các bài tập về nguyên phân và bớt phân tất cả đáp án giúp các em học tốt môn sinh học và ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông môn sinh học tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên phân và giảm phân

Câu 1: Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là gì?


A. Gồm gấp đôi phân bào.B. Xảy ra sống tế bào hợp tử.C. xẩy ra ở tế bào sinh dục chín.D. Nhiễm dung nhan thể nhân song một lần

Hướng dẫn:

– Điểm như là giữa giảm phân với nguyên phân: Nhiễm dung nhan thể chỉ nhân đôi 1 lần.– không giống nhau: Nguyên phân chỉ bao gồm 1 lần phân bào, xảy ra ở tế bào sinh dưỡng cùng tế bào sinh dục sơ khai. Kết quả tạo thành 2 tế bào có bộ NST hệt nhau tế bào mẹ– sút phân gồm gấp đôi phân bào, xảy ra ở tế bào sinh dục chín. Sau 2 lần phân bào nhưng mà chỉ nhân đôi 1 lần → sinh sản thành 4 tế bào bao gồm bộ NST (n).  chọn đáp án D

*
Diễn biến quy trình nguyên phân

Câu 2: Ở loài tạo thành hữu tính, bộ nhiễm sắc đẹp thể được gia hạn ổn định qua các thế hệ là dựa vào sự phối kết hợp của các cơ chế

A. nguyên phân.B. nguyên phân, sút phân và phân đôi.C. bớt phân và thụ tinh.D. nguyên phân, bớt phân và thụ tinh.

Hướng dẫn:

Nguyên phân đảm bảo an toàn duy trì định hình bộ NST của loài tạo vô tính, còn sinh hoạt loài tạo thành hữu tính cơ chế đảm bảo an toàn duy trì bình ổn bộ NST là: nguyên phân, bớt phân, thụ tinh → chọn câu trả lời D

*
Diễn biến quy trình giảm phân I

Câu 3: Cho những phát biểu sau về quy trình nguyên phân?

(1). Ở kì đầu của nguyên phân gồm sự tiếp vừa lòng và thương lượng đoạn giữa những sợi cromatit trong cặp NST kép tương đồng.(2). Ở kì sau nguyên phân những NST xếp thành 1 sản phẩm ở phương diện phẳng xích đạo của thoi phân bào.(3). Ở kì sau nguyên phân 2 cromatit bà bầu của NST kép tách bóc ở vai trung phong động với phân li đồng đều.(4). Ở kì đầu nguyên phân có sự phân lí của cặp NST kép tương đương tạo sự nhiều mẫu mã của những giao tử.

Số phát biểu đúng là:A. 1B. 2C. 3D. 4

Trong quy trình nguyên phân:(1) sai vày sự tiếp vừa lòng và điều đình đoạn giữa các sợi cromatit trong cặp NST kép tương đương chỉ xẩy ra ở giảm phân. Kì đầu của nguyên phân NST kép thường xuyên đóng xoắn.(2) Sai vày NST kép xếp thành 1 hàng xẩy ra ở kì giữa. Đến kì sau thì mỗi NST kép phân li thành 2 NST solo → (3) đúng.(4) sai vì ở kì đầu 2n NST kép bước đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân con dần dần biến mất, thoi vô sắc phân hoá 2 cực tế bào.. Còn sự phân li của cặp NST xẩy ra vào kì sau.Vậy chỉ gồm đáp án (3) đúng à chọn lời giải A

*
Diễn biến quá trình giảm phân II

Câu 4: Số phát biểu sai trong số phát biểu sau thời điểm nói về nguyên phân?

(1) Tế bào mẹ ban đầu có 2n NST đơn nghĩa là sẽ sở hữu được 4n cromatit cùng gồm gồm 2n chổ chính giữa động.(2) Ở kì đầu tế bào tất cả 4n NST xuất xắc 2n NST kép có 4n cromatit với 2n trung khu động .(3) Ở kì sau từng tế bào chỉ còn lại 2n NST dẫu vậy 4n cromatit cùng với 2n trọng điểm động .(4) lúc 2 con đã tạo ra thì mỗi tế bào chỉ gồm 2n cromatit như tế bào người mẹ ban đầu.(5) Chu kì tế bào là thời hạn xảy ra 2 lần nguyên phân liên t ếp , tính từ bỏ kì trun gian đến cuối kì cuối.(6) trong một đối kháng vị thời gian , chu kì nguyên phân tỉ trọng nghịch cùng với số dịp nguyên phân.

Xem thêm: Giải Bài 36 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 36 Trang 79, Bài 36 Trang 79

A. 2B. 3C. 4D. 5

(1) sai bởi NST đơn không có cromatit nhưng mà đề bài bác cho tế bào mẹ ban sơ có 2n NST đơn.(2) đúng, vày trong nguyên phân kì đầu gồm 2n NST kép, số cromatit là 4n cùng số trung tâm động là 2n, bởi ở kì này, 2n NST kép bắt đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân nhỏ tiêu biến, thoi vô sắc đẹp phân hoá thành 2 rất tế bào.(3) Sai do ở kì sau từng NST kép trong bộ 2n bóc thành 2 NST đơn, mỗi NST phân li về 1 cực của tế bào → không có số cromatit.(4) sai vày 2 con hình thành thì gồm 2n NST đơn.(5) đúng bởi chu kì tế bào là thời gian xảy ra gấp đôi nguyên phân tiếp tục , tính từ kì trung gian đến cuối kì cuối.(6) đúng bởi vì chu kì nguyên phân là thời gian xảy ra 1 lần nguyên phân, tính từ đầu kì trung gian tới cuối kì cuối.Trong thuộc 1 đơn vị thời gian, chu kì nguyên phân tỉ lệ nghịch cùng với số đợt nguyên phân cùng trong thuộc 1 đơn vị thời gian, số lần nguyên phân tỉ lệ thuận với vận tốc nguyên phân.→ những phương án sai là: (1) ; (3); (4) → chọn câu trả lời B

Câu 5: Trong nguyên phân, hình thái đặc thù của nhiễm sắc thể được quan lại sát rõ nhất vào kỳ

A. trung gianB. kỳ đầuC. kỳ giữaD. kì cuối

Đáp án đúng: C

Câu 6: Trong nguyên phân, sự tự nhân đôi của nhiễm dung nhan thể xẩy ra ở

A. trung gian.B. kỳ đầu.C. kỳ giữa.D. kỳ cuối.

Đáp án đúng: A

Câu 7: Trong nguyên phân, nhiễm dung nhan thể tất cả những vận động là

A. tự nhân đôi, tiếp hợp và tái tổ hợp, phân li tái tổ hợp.B. tự nhân đôi, phân ly với tái tổ hợp, tổng hòa hợp ARN.C. tự nhân đôi, đóng dỡ xoắn, tiếp vừa lòng và điều đình chéo.

Xem thêm: Bằng Chứng Của Sự Liên Kết Gen Là ? Bằng Chứng Của Sự Liên Kết Gen Là

D. tự nhân đôi, đóng cởi xoắn cùng phân ly.

Đáp án đúng: D

Câu 8: Hiện tượng nào dưới đây của nhiễm sắc thể chỉ xẩy ra trong giảm phân và không xẩy ra ở nguyên phân?