BÀI TẬP SỐ PHỨC TRẮC NGHIỆM

  -  
26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc, có đáp án

Bài viết 26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản tinh lọc, có đáp án gồm các dạng bài tập về Số phức lớp 12 từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên lớp 12 biết cách làm bài tập Số phức .

Bạn đang xem: Bài tập số phức trắc nghiệm

26 bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Các phép biến đổi cơ bản trên tập hợp số phức – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)


Câu 1:Cho số phức z = 5 – 4i. Môđun của số phức z là

Quảng cáo

A. 3 B. √ 41. C. 1. D. 9 .Hiển thị đáp ánĐáp án : B

Giải thích : + z = 5 – 4 i có a = 5 ; b = – 4

*
có phần thực là

A. 2. B.

*
=> phần thực của z là 2Câu 5:
Cho số phức z = 3 + 4i. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?A. Điểm trình diễn của z là M ( 3 ; 4 ) .B. Môđun của số phức z là 5 .C. Số phức đối của z là – 3 – 4 i .D. Số phức phối hợp của z là 3 – 4 i .Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích :

*
Hiển thị đáp ánĐáp án : C

Giải thích :

*
= -1 + i . B. z-1z . C.|z|=2 D. z2 = 2i.Hiển thị đáp ánĐáp án : D

Giải thích :

*
lần lượt làA. 1 ; 1. B. 1 ; – 2 C. 1 ; 2. D. 1 ; – 1Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích :

*
– 1 – 3i = 0. Phần ảo của số phứcw = 1 – iz + z làA. 1. B. – 3. C. – 2. D. – 1 .

Xem thêm: Nào Anh Em Ta Cùng Nhau Xông Pha, Lời Bài Hát Lên Đàng

Hiển thị đáp ánĐáp án : B

Giải thích :

*
Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích :

*
Câu 11:Tìm phần thực, phần ảo của số phức z thỏa
*

Quảng cáo

Câu 12:Cho số phức z thỏa . Khi đó phần thực và phần ảo của z = 1 + i + i2 + i3 + … + i2016 lần lượt làA. 0 và – 1. B. 0 và 1. C. 1 và 1. D. 1 và 0 .Hiển thị đáp ánĐáp án : D

Giải thích : Số phức z là tổng của cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và công bội q = i. Do đó :

*
Câu 14:Cho số phức z = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 + …+ (1 + i)26 . Phần thực của số phức z làA. 213 B. – ( 1 + 213 ) C. – 213 D. ( 1 + 213 )Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích : Số phức z là tổng của cấp số nhân với số hạng đầu là 1 và công bội q = 1 + i. Do đó :

*
,m nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị m ∈ <1;50> để z là số thuần ảo?A. 26. B. 25. C. 24. D. 50 .Hiển thị đáp ánĐáp án : B

Giải thích :

*
Với 25 giá trị của k cho ta tương ứng 25 giá trị m thỏa nhu yếu đề bài .Câu 16:Cho số phức z = x + y.i thỏa mãn z3 = 2 – 2i. Cặp số là(x;y)A. ( 2 ; 2 ) B. ( 1 ; 1 ) .C. ( 3 ; – 3 ) D. ( 2 ; – 3 )Hiển thị đáp ánĐáp án : B

Giải thích :

*
. Biểu thức có giá tri là
*

Câu 18:Cho

*
*
Câu 19:
Cho số phức Tìm
*
. B. 0. C. 1. D. 2.

Xem thêm: Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010, Tập 28 Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa (Thuyết Minh)

Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích : Ta có :

*
Hiển thị đáp ánĐáp án : C

Giải thích :

*
Câu 21:
Tính tổng
*
*
Câu 24:
Cho số phức z = (1 – 6i) – (2 – 4i). Phần thực, phần ảo của z lần lượt làA. – 1 ; – 2 B. 1 ; 2 C. 2 ; 1. D. – 2 ; 1 .Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích : Ta có z = ( 1 – 6 i ) – ( 2 – 4 i ) = 1 – 6 i – 2 + 4 i = – 1 – 2 iCâu 25:Giá trị của i105 + i20 + i23 – i34 là ?A. 2 B. – 2 C. 4 D. – 4Hiển thị đáp ánĐáp án : A

Giải thích : Ta có :i105 + i23 + i20 – i34 = i4. 26 + 1 + i4. 5 + 3 + i4. 5 – i4. 8 + 2 = i – i + 1 + 1 = 2Câu 26:Với mọi số ảo z, số z2 + |z|2 là:A. Số thực âm B. Số 0 C. Số thực dương D. Số ảo khác 0Hiển thị đáp ánĐáp án : B


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

so-phuc.jsp