Bài Tập Thực Hành Các Thì Trong Tiếng Anh

  -  

Để giúp các bạn củng cố kỹ năng về ngữ pháp, bây giờ Luyện thi IELTS Vietop xin gởi đến các bạn phần tổng hợp bài bác tập những thì trong tiếng Anh với những dạng bài tập từ bỏ căn bản đến nâng cao, đi cùng câu trả lời ở từng phần.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành các thì trong tiếng anh


*
*

Tổng quan về 12 thì trong tiếng Anh

Trước khi làm bài xích tập, Vietop mời chúng ta cùng hệ thống lại 12 thì trong giờ đồng hồ Anh. Trong tiếng Anh, ta phân tách 12 hoá ra làm: 3 mốc là Past (quá khứ), Present (hiện tại) và Future (tương lai), trong mỗi mốc sẽ có 4 dạng thì là:

Simple (đơn)Continuous (tiếp diễn)Hoàn thành (Perfect)Hoàn thành tiếp nối (Perfect Continuous)

Ngoài ra cùng với mốc Future (tương lai), ta còn có một thì bé dại bổ sung là thì tương lai ngay gần (Near Future).

Mốc Past (quá khứ)

Past Simple

Cách sử dụng: Thì quá khứ đơn (Past Simple) dùng để miêu tả một hành vi đã xẩy ra trong thừa khứ, đã xong ở bây giờ và ta thấu hiểu thời gian hành động đó diễn ra.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong vượt khứ như …ago, in …, yesterday, last week / night / month / year,…

E.g.: I saw a movie last night. (Tôi sẽ xem 1 tập phim tối qua.)

Past Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại tiếp diễn (Past Continuous) miêu tả một hành động, vấn đề đang ra mắt xung quanh 1 thời điểm trong thừa khứ, hoặc một hành động đang ra mắt trong vượt khứ mà bị một hành vi khác chen vào.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong quá khứ như at … last, at this time last night, when / while / as, from … to lớn …

E.g.: Were you playing at this time yesterday? (Bạn bao gồm đang nghịch vào thời đặc điểm đó ngày trong ngày hôm qua không?)

Past Perfect

Cách sử dụng: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ. Hành động xảy ra trước thì cần sử dụng thì thừa khứ trả thành, còn hành động xảy ra sau thì sử dụng thì thừa khứ đơn.

Dấu hiệu nhấn biết: Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn như by the time, prior khổng lồ that time, as soon as, when, before, after, until then,…

E.g.: I washed the floor when the painter had gone. (Tôi rửa sàn đơn vị khi bạn thợ sơn sẽ đi.)

Past Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense) diễn tả quá trình xẩy ra một hành động bước đầu trước một hành vi khác đã xẩy ra trong quá khứ. Thì này thường xuyên chỉ cần sử dụng lúc cần biểu đạt tính đúng đắn của hành động.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có những trạng từ chỉ thời hạn như until then, by the time, for, prior to that time, before, after,…

E.g.: Had you been waiting long before the bus arrived? (Bạn có đã ngóng lâu trước khi xe buýt mang đến chưa?)

Mốc Present (hiện tại)

Present Simple

Cách sử dụng: Thì bây giờ đơn (Simple Present) biểu đạt một sự việc, một hành vi lặp đi tái diễn theo thói quen, lịch trình, lưu ý đến của công ty thể hay như là một sự thiệt hiển nhiên.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có các trạng từ tần suất như always, sometimes, usually, often, rarely, never,… hoặc every + máy / ngày / mon / năm

E.g.: Do you usually play football? (Bạn có thường chơi soccer không?)

Present Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous) diễn đạt một hành động xảy ra vào thời khắc hiện tại, đang diễn ra và kéo dãn ở hiện nay tại.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có những từ hay cụm từ như Now, right now, at the moment, at present,…Listen! Watch out!

E.g.: The boys are playing in the park. (Các cậu nhỏ bé trai đang chơi trong công viên.)

Present Perfect

Cách sử dụng: Thì hiện tại xong xuôi (The Present Perfect) diễn tả một hành động, vấn đề đã bước đầu trong vượt khứ, kéo dãn dài đến hiện tại và rất có thể sẽ còn tiếp nối trong tương lai.

Xem thêm: Bài Tập Về So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Từ Cơ Bản, Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ thời gian như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: I have written articles on different topics. (Tôi sẽ viết các bài báo về các chủ đề khác nhau.)

Present Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous) diễn tả sự việc ban đầu trong vượt khứ cùng còn tiếp tục ở hiện tại tại, có thể tiếp diễn sau này hay vụ việc đã kết thúc nhưng tác động kết trái còn lưu lại ở hiện tại tại.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn như All day, all week, all month (cả ngày / tuần / tháng), since, for,…

E.g.: She has been working as a doctor for two years. (Cô ấy đã thao tác làm việc như một bác bỏ sĩ được nhị năm.)

Mốc Future (tương lai)

Future Simple

Cách sử dụng: Thì tương lai 1-1 (Future Simple) mô tả một hành vi không có dự tính trước cùng được ra quyết định ngay tại thời gian nói, hoặc một dự đoán không có căn cứ.

Dấu hiệu nhấn biết: Trong câu có các trạng tự chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow, next day / week / month / year / , In + khoảng thời gian,… hoặc lúc trong câu có mở ra các động từ xuất xắc trạng tự chỉ ý kiến và không chắc chắn là như probably, maybe, supposedly, S + Think / believe / suppose / …

E.g.: I think it will rain tomorrow. (Tôi nghĩ mai sau trời đang mưa.)

Near Future

Cách sử dụng: Thì tương lai gần (Near Future) mô tả một hành vi có dự tính trước, hoặc một dự đoán có căn cứ.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong tương lai, nhưng tất cả thêm những căn cứ hay những bằng chứng cụ thể, như in + thời gian: vào … nữa (in 5 minutes: vào 5 phút nữa), tomorrow: ngày mai, next day: ngày tới, next week / next month / next year: tuần cho tới / tháng tới / năm tới.

E.g.: She is going khổng lồ buy a new car next week. (Cô ấy sẽ mua một chiếc xe new vào tuần tới.)

Future Continuous

Cách sử dụng: Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous Tense) diễn đạt một hành động, vụ việc sẽ đang diễn ra tại 1 thời điểm nhất thiết trong tương lai.

Dấu hiệu nhấn biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn như Next time / year / week, in the future, soon, tomorrow,…

E.g.: Penny will be running in the marathon tomorrow. (Penny đang chạy marathon vào trong ngày mai.)

Future Perfect

Cách sử dụng: Thì tương lai kết thúc (Future Perfect) diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu trong thừa khứ, kéo dãn dài đến lúc này và rất có thể sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: The storm will have raged by the time we arrive. (Cơn bão sẽ hoành hành vào thời điểm chúng tôi đến.)

Future Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous) diễn đạt một hành động đã xảy ra tính đến thời điểm nói trong tương lai.

Xem thêm: Nội Dung Chính Của Bài Thơ Thương Vợ Là Gì, Nội Dung Chính Bài Thương Vợ

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian như For + khoảng thời hạn + by / before + mốc thời hạn trong tương lai, by the time, by then,…

E.g.: We will have been shopping in that market before you come home. (Chúng tôi sẽ sắm sửa ở khu chợ đó trước khi bạn về nhà.)