Bài Tập Trắc Nghiệm Ancol Phenol Có Đáp Án Violet

     
... Nhất ?A. Ancol sec-butylic. B. Ancol tert-butylic.C. Ancol isobutylic. D. Ancol butylic.Câu 16: Đồng phân như thế nào của ancol C4H10O khi bóc tách nước sẽ mang đến hai olefin ?A. Ancol butylic. B. Ancol ... Thiết yếu gồmA. M-metylphenol với o-metylphenol. B. Benzyl bromua với o-bromtoluen.C. O-bromtoluen cùng p-bromtoluen. D. O-metylphenol với p-metylphenol.Câu 46: mang lại 4 chất: phenol (A), ancol etylic (B), ... Isobutylic.C. Ancol sec-butylic. D. Ancol tert-butylic.Câu 17: dãy gồm những chất đều tác dụng với ancol etylic làA. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol) ,...


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ancol phenol có đáp án violet

*

*

*Xem thêm: Mặt Cắt Nào Được Vẽ Ngoài Hình Chiếu ? Mặt Cắt Nào Được Vẽ Ở Ngoài Hình Chiếu

... B. 4 C. 5 D. 619/ khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 320/ Đun lạnh một rượu ... ứng đạt 80% là: A. 14g B. 16g C. 18g D. 20gTrường trung học phổ thông Đức Trọng – Bài tập Hóa 116 TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL I – DẪN XUẤT HALOGEN1/ Hợp hóa học CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn ... Trọng – Bài tập Hóa 111 A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na4/ hotline tên hợp chất sau: OHCH3A. 4-metylphenol B. 2-metylphenolC....
*

*Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Phí Trường Đại Học Việt Hung Năm 2022

... Mol mỗi ancol thì lượng H2O xuất hiện từ ancol này bằng 5/3 lượng H2O hình thành từ ancol kia. Xác minh công thức phân tử của A cùng công thức kết cấu của 2 ancol. Biết rằng khi làm cho nóng 2 ancol trên ... Các lọ mất nhãn sau: + Ancol propilic, glixerol với phenol + Etylat natri, phenolat natri, glixerol, hexen + Etylclorua, butan-1,4-điol, etylen glicolCâu 4: Oxh 4g ancol đơn chức Z bằng O2 ... CHƯƠNG RƯỢU (ANCOL) - PHENOL * A - TRẮC NGHIỆMCâu 1: hotline tên nước ngoài :C2H5-C(OH)(CH3)-CH2-CH(CH3)-C2H5A. 4-etyl-2,4-đimetyl...