BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

     

Câu thụ động đặc biệt là dạng cấu trúc cải thiện của câu bị động. Câu thụ động nói phổ biến và câu bị động quan trọng nói riêng những là những gốc rễ kiến thức vô cùng quan trọng, bọn chúng được sử dụng rất nhiều trong tiếp xúc Tiếng Anh hằng ngày cũng tương tự các kỹ năng được huấn luyện và giảng dạy trên giảng đường.Bạn đã xem: bài xích tập về câu bị đông quan trọng đặc biệt có đáp án

Câu thụ động đặc biệt có không ít dạng. Gồm bao gồm bị động đặc trưng với rượu cồn từ tất cả 2 tân ngữ, câu bị động với make, let, have to, have với câu thụ động kép. Chính vì sự đa dạng mẫu mã của nó nhưng nó khiến cho không ít các bạn học cảm xúc rắc rối, tinh vi và tuyệt nhầm lẫn khi làm bài tập.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt

Hiểu được khó khăn đó, hôm nay, Trường Anh ngữ sofaxuong.vn sẽ khiến cho bạn tìm hiểu với ôn lại kỹ hơn về vớ cả cấu tạo của những dạng câu bị động đặc biệt khác nhau cùng làm bài tập về nó nhé!!!


*

Đầu tiên, họ sẽ cùng đi tìm hiểu về câu bị độngđặc biệt gồm 2 tân ngữ

Câu bị động đặc trưng với cồn từ tất cả 2 tân ngữ

Đây là một số loại câu mà ngay sau đụng từ là 2 tân ngữ ngay lập tức kề.

Ví dụ:

He bought for me a new computer. (Anh ấy cài cho tôi một cái máy tính xách tay mới).

Ta thấy sau động từ: “bought” bao gồm 2 tân ngữ là “me” với “a new computer”. Vào 2 tân ngữ này thì “a new computer” được gọi là tân ngữ trực tiếp (Od) (trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ “bought” – mua). Còn “me” được gọi là tân ngữ con gián tiếp (Oi) (không trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ).

Anh ấy “mua” “cái gì” mang đến “ai đó”. Với “cái gì” tại đây sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của rượu cồn từ nên gọi là tân ngữ thẳng (Od). Còn “ai đó” ko trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của hễ từ nên được gọi là tân ngữ loại gián tiếp (Oi).

Từ đó, ta rút ra công thức cơ bạn dạng cho câu chủ động với động từ có 2 tân ngữ như sau:

S + V + Oi + Od

Ý nghĩa cam kết hiệu:

+ S (subject): nhà ngữ chính

+ V (verb): Động từ bao gồm trong câu

+ Oi (indirect object): Là tân ngữ con gián tiếp (có ảnh hưởng gián tiếp từ hễ từ chính)

+ Od (direct object): Là tân ngữ trực tiếp (có tác động trực tiếp từ động từ chính)

Cấu trúc câu tiêu cực 2 tân ngữ được chia thành 2 trường thích hợp riêng biệt:

TH1: Câu bị động thực hiện tân ngữ con gián tiếp thống trị ngữ chính trong câu

S + be + V3 + Od

TH2: Câu bị động sử dụng tân ngữ trực tiếp cai quản ngữ chủ yếu trong câu

S + be + V3 + giới từ bỏ + Oi

Ví dụ: He bought for me a new computer. (câu nhà động)

TH1: I was bought for a new computer by him.TH2: A new computer was bought for me by him.

Ví dụ: My mom gave him money yesterday.

TH1: He was given money yesterday by my mom.TH2: Money was given to lớn him yesterday by my mom.

Câu bị động đặc trưng với hễ từ khuyết thiếu

Các động từ khuyết thiếu (modal verb) trong tiếng Anh: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to.

Cấu trúc câu chủ động với động từ khuyết thiếu:

S + Modal V + V nguyên thể + O (CĐ)

Cấu trúc câu thụ động với cồn từ khuyết thiếu:

S + modal V + be + V3 + (+ by + O) (BĐ)

Ví dụ 1:

Câu chủ động: She can speak German fluently. (Cô ấy nói cách khác được tiếng Đức một cách trôi chảy)Câu bị động: German can be spoken fluently.

Ví dụ 2:

Câu chủ động: She need to improve the speaking skill a lot. (Cô ấy cần cải thiện kỹ năng nói khôn xiết nhiều)Câu bị động: The speaking skill needs khổng lồ be improved.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với câu mệnh lệnh thức

Ta thường chạm mặt các câu bổn phận thức như:

– Close the book! (Đóng sách lại) V O

– open the door! (Mở cửa ngõ ra) V O

Từ đó, ta rút ra cấu trúc của của câu bổn phận thức đó là:

Câu công ty động: V + O

Câu bị động: S + should/must + be + V3

Ví dụ:

Chủ động: Sweep the floor! (Quét đơn vị đi!)Bị động: The floor should be swept! (Sàn nhà phải được quét dọn thật sạch đi).

Câu bị động quan trọng đặc biệt với chủ ngữ giả “it”

Cấu trúc câu chủ động:

S + be + adj + (for sb) + to vày sth

Câu thụ động với công ty ngữ đưa “it”:

It + be + adj + for sth lớn be done

Ví dụ:

Chủ động: It is easy to gian lận a facebook accountBị động: It is easy for a facebook tài khoản to be hacked.

Câu bị động quan trọng đặc biệt với “make”, “let”, “have”, “get”

Câu bị động quan trọng với “let”

Câu nhà động:

Let sb do sth

Câu bị động:

Let sth done (by sb): cho phép, nhằm ai đó làm điều gì.

Ví dụ:

Câu nhà động: My parents let me go outside tonight.Câu bị động: My parents let me gone outside tonight.

Câu bị động quan trọng với cồn từ khuyết thiếu là “make”

Câu công ty động:

Make sb bởi sth

Câu bị động:

Make sth done (by sb): bắt ai đó có tác dụng gì

Ví dụ:

Câu công ty động: My girlfriend made her boyfriend pick her up everyday.Câu bị động: She made her picked up by her boyfriend everyday.

Câu bị động quan trọng với động từ khuyết thiếu hụt là “have to”

Câu chủ động:

Have to do sth

Câu bị động:

Sth + have lớn be done: phải có tác dụng gì

Ví dụ:

Câu chủ động: I have to cook dinner everyday.Câu bị động: Dinner has to be cooked by me everyday.

Câu bị động đặc trưng với “have”

Câu chủ động:

Have sb to vày st

Câu bị động:

Have smtdone (by sb): nhờ vả ai đó làm cho thứ gì

Ví dụ:

Câu nhà động: I have my boyfriend clean the floor everyday.Câu bị động: I have the floor cleaned by my boyfriend everyday.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “get”

Câu công ty động:

Get sb to bởi vì sth

Câu bị động:

Get sth done (by sb): nhờ vào vả ai đó làm cho thứ gì.

Ví dụ:

Câu chủ động: The offender got my brother give a box of drug.Câu bị động: The offender got a box of drugs given by her brother.

Câu tiêu cực kép

Trường hợp cồn từ bao gồm (V1) vào câu dữ thế chủ động được chia ở các thì hiện tại như lúc này đơn, bây giờ tiếp diễn, lúc này hoàn thành.

Câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + V2 + ….

Câubị động:

+ TH1:

It is + V1-pII + that + S2 + V2 + …

+ TH2:

S2 + is/am/are + V1-pII + lớn + V2 (nguyên thể) +…

(chỉ cần sử dụng khi V2 ở thì bây giờ đơn hoặc tương lai đơn)

+ TH3:

S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn have + V2-pII + …

(chỉ cần sử dụng khi V2 sinh hoạt thì quá khứ solo hoặc hiện tại hoàn thành)

Ví dụ 1: People think that designers are very leisured

TH1: It is thought that designers are very leisured.TH2: Designers are thought lớn be leisured.

Ví dụ 2: People believed that he recovered the illness last year.

TH1: It is believed that he recovered the illness last year.TH2: He is believed lớn have recovered the illness last year.

Trường hợp cồn từ chủ yếu (V1) trong câu được phân tách ở những thì thừa khứ đơn, quá khứ tiếp tục và quá khứ trả thành.

Cấu trúc câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + Verb + …

Cấu trúc câu bị động:

+ TH1:

It was + V1-pII + that + S2 + Verb + …

+ TH2:

S2 + was/were + V1-pII + khổng lồ + V2(nguyên thể) + …

(chỉ sử dụng khi V2 được phân chia ở dạng thì thừa khứ đơn)

+ TH3:

S2 + was/were + V1-pII + to lớn + have + V2-pII + …

Ví dụ 1: People said that she was very selfish.

TH1: It was said that she was very selfish.TH2: She was said lớn be very selfish

Ví dụ 2: People said that Joe Biden had cheated in the election.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài Thực Hành 45 46, Giải Sinh 9 Bài 45

TH1: It was said that Joe Biden had cheated in the election.TH3: Joe Biden was said to lớn have cheated in the election.

Bài tập về Câu bị động quan trọng (có đáp án đưa ra tiết)

Bài tập

Bài 1: Chuyển những câu sau lịch sự dạng bị động dựa vào những kiến thức đã học tập ở bên trên về câu bị động tất cả 2 tân ngữ và câu thụ động dạng

kép:

The waiter brings me this desert.She sent the invitation to lớn her old boyfriend.Their grandmother told me this story when I was a child.Tim reserved a table in this restaurant for the meeting tonight.She showed her identification thẻ to the receptionist.Jim baked this cake by himself for her birthday buổi tiệc nhỏ yesterday.My boyfriend is going to lớn buy an apartment for her next year.The cửa hàng clerks handed these boxes to the customer.Have you sent the wedding cards to lớn your family?My father moved the television into the bedroom for me.A lot of people told us that you were the winner of the city Olympic Prize in the competition last year.Someone informed me that our manager is going to change the supplier.The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.The scientists discovered that this plant was grown in South Asia.The director promises that the show will start on time.John recommends that everyone should travel in HongKong in this summer vacation.I believed my sister would pass the final exam.People have persuaded me that they will join with me in the seminar.They have decided that the company will travel lớn NewYork together next month.

Bài 2: Áp dụng kỹ năng về câu tiêu cực với “make, let, have to, have” nhằm viết các câu dưới đây về dạng bị động:

My mother has to lớn wash my family’s clothes every day.I make my son sweep the floorMy father let me use the sản phẩm điện thoại phone.My parents never let me do anything by myself because I’m very careless.I have my brother repair my bike.Mary gets her mother to cut her hair.Kate had me send an email to her manager.She had the hệ thống bring her luggage khổng lồ the khách sạn room.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1. This dessert is brought for me by the waiter.

I am brought this desert by the waiter

2. The invitation was sent to her old boyfriend.

Her old boyfriend was sent the invitation by her.

3. The story was told for me when I was a child.

When I was a child, I was told the story by my grandmother.

4. A table in this restaurant was reserved for the meeting tonight by Tim.

The meeting tonight was reserved a table in this restaurant by Tim.

5. The identification was shown lớn the receptionist.

The receptionist was shown the identification card by her.

6. This cake was baked by Jim for her birthday tiệc nhỏ yesterday

She was baked a cake for her birthday các buổi party yesterday

7. A department is going khổng lồ be bought for her next year by her boyfriend.

She is going to be bought a apartment next year by her boyfriend

8. These boxes were handed to lớn the customer by the shop clerks.

The customers were handed these boxes by the siêu thị clerks.

9. Have the wedding cards been sent to your family?

Has your family been sent wedding cards?

10. The television was moved into the bedroom by my father.

The bedroom was moved the television by my father.

11. It is told that you were the winner of the đô thị Olympic Prize in the competition last year.

12. I am informed that our manager is going khổng lồ change the supplier.

13. It was announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.

14. It was discovered that this plant was grown in South Asia

15. It is promised that the show will start on time.

16. It is recommended that everyone should travel in HongKong this summer vacation.

17. It was believed that my sister would pass the final entrance exam.

18. I have been persuaded that they will join with me khổng lồ the seminar.

19. It has been decided that the company will travel khổng lồ NewYork together next month.

Bài 2:

She got her classmate close the window.I made my son sweep the floor.My father let the mobile phone used by me.My parents never let anything be done by myself because I’m very careless.I have my bike repaired by my brother.Mary gets her hair cut by her mother.Kate had an thư điện tử sent to her manager.She had her luggage brought khổng lồ the hotel room by the server.

Xem thêm: Câu 17: Đối Tượng Lao Động Có Mấy Loại ? Đối Tượng Lao Động Gồm Mấy Loại

Mình mong mỏi với các kiến thức mà lại đội ngũ của trung trung tâm đã tận tâm biên biên soạn lại về câu bị động quan trọng đã giúp chúng ta củng thế lại kỹ năng và từ tin làm cho đúng hết những dạng bài xích tập về dạng kết cấu ngữ pháp này nhé.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!!!

Nếu các bạn gặp ngẫu nhiên khó khăn gì trong qua trình học hành và sử dụng tiếng Anh, đừng e dè mà hãy liên hệ với chúng mình qua phiếu sau đây để nhấn được support miễn giá thành nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ phải điền không thiếu thông tin mặt dưới, tư vấn viên của sofaxuong.vn sẽ hotline điện và bốn vấn trọn vẹn miễn phí cho mình và!