Bài Tập Về Câu Phức Trong Tiếng Anh

  -  
Câu phức là một trong những trong 4 loại câu cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh xét theo ngữ pháp. Bài viết này chỉ ra rằng rõ những loại câu phức khác biệt và bài xích tập ứng dụng nhằm mục tiêu giúp tín đồ đọc rèn luyện loại câu này.
*

Câu phức (Complex sentence)là gì?

Câu phức (complex sentence) là câu cất một mệnh đề chủ quyền và một hay những mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề độc lập và (các) mệnh đề phụ thuộc được liên kết với nhau bằng các liên từ dựa vào (subordinating conjunctions) hoặc mệnh đề quan hệ.

Bạn đang xem: Bài tập về câu phức trong tiếng anh

Xét các ví dụ sau:

Because I did not study hard, I failed the final exam.(Vì tôi ko học cần cù nên tôi sẽ trượt bài bác kiểm tra cuối kỳ.)

Although fast food is bad for health, many young people still eat it.(Mặc dù món ăn nhanh bất lợi cho mức độ khỏe, nhiều bạn trẻ vẫn ăn uống món đó.)

Trong những ví dụ, câu tiếng Anh với tiếng Việt đều có 2 các chủ-vị và được liên kết với nhau bằng những từ nối như “because” (vì….nên) và “although” (mặc dù…..vẫn). Loại câu này giờ đồng hồ Việt call là câu ghép chủ yếu phụ, giờ đồng hồ Anh gọi là câu phức - complex sentence.

Mệnh đề tự do (independent clause) với mệnh đề nhờ vào (dependent clause) là gì?

Theo Cambridge Dictionary:

VD: Students should learn history at school. (Học sinh yêu cầu học lịch sử dân tộc ở trường.)

Đây là một trong mệnh đề hòa bình do bao gồm chứa không thiếu thốn chủ ngữ và vị ngữ, tạo nên thành một câu có ý nghĩa sâu sắc hoàn chỉnh.

Mệnh đề dựa vào (dependent clause) là mệnh đề luôn phải đi chung với mệnh đề chủ quyền để chế tạo thành câu với ý nghĩa sâu sắc hoàn chỉnh.

VD: Because schools are not able lớn pay for teachers,.... (Vì ngôi trường học chẳng thể trả tiền đến giáo viên,....)

Đây là 1 trong mệnh đề nhờ vào vì phiên bản thân nó không thể tạo thành một câu có ý nghĩa hoàn chỉnh.

Các các loại câu phức

Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc

Diễn đạt quan hệ nguyên nhân-kết quả

Cấu trúc diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân tác dụng theo sau vày một mệnh đề :

As/since/because: vị vì/do

As/since/because + mệnh đề, mệnh đề

Mệnh đề + as/since/because + mệnh đề

Ví dụ:

*

As social media is gaining in popularity, modern citizens can expand their social circle by using them.(Vì social đang dần dần phổ biến, công dân hiện đại rất có thể mở rộng mối quan hệ xã hội của họ bằng cách sử dụng các social này.)

Many wild species die because their habitats are destroyed.(Nhiều loài động vật hoang dã hoang dã chết vì môi trường xung quanh sống của bọn chúng bị phá hủy.)

Cấu trúc biểu đạt mối dục tình nguyên nhân hiệu quả theo sau vì một danh từ

Because of/Due to/Owing to

1. Because of/Due to/Owing to lớn + Danh từ/Danh Động từ, mệnh đề

2. Mệnh đề + because/due to/owing to lớn + danh từ/ Danh Động từ

*Lưu ý: cấu tạo thứ hai không tồn tại dấu phẩy thân hai vế.

Ví dụ:

Because of bad weather, the fight has been delayed.(Do tình trạng thời ngày tiết xấu, chuyến cất cánh đã được dời lại.)

He was promoted owing khổng lồ his intelligence. (Anh ta được thăng chức phụ thuộc trí tuệ.)

Diễn đạt mối quan hệ nhượng bộ

Cấu trúc

Although/Though/Even though: mặc dù

1.Although/Though/Even though + mệnh đề, mệnh đề

2.Mệnh đề + although/though/even though + mệnh đề

*Lưu ý: kết cấu thứ hai không tồn tại dấu phẩy thân hai vế.

Ví dụ:

Although he has studied English for two years, he cannot speak English fluently.(Mặc mặc dù anh ta vẫn học giờ đồng hồ Anh nhị năm, anh ấy vẫn cần yếu nói được giờ đồng hồ Anh trôi chảy.)

I failed the test even though I studied a lot.(Tôi đã biết thành trượt bài kiểm tra tuy vậy tôi đã học khôn xiết nhiều.)

Cấu trúc tương đương

Despite/In spite of

1. Despite/In spite of + danh từ/động từ bỏ đuôi “ing”, mệnh đề

2.Mệnh đề +despite/In spite of + danh từ/động từ bỏ đuôi “ing”

3.Despite the fact that + mệnh đề, mệnh đề

*Lưu ý: kết cấu thứ hai không có dấu phẩy thân hai vế.

Ví dụ:

Despite singing well, she does not want khổng lồ become a singer.(Mặc dù hát tốt, cô ấy không muốn trở thành ca sĩ.)

Despite the fact that she sings well, she does not want to become a singer.(Mặc dù cô ấy hát tốt nhưng cô ấy không thích trở thành ca sĩ.)

Diễn đạt quan hệ tương phản

Cấu trúc

While/Whereas: trong khi

1. While + mệnh đề, mệnh đề.

2. Mệnh đề + while/whereas + mệnh đề

*Lưu ý: cấu tạo thứ hai rất có thể có hoặc không tồn tại dấu phẩy thân hai vế đông đảo được chấp nhận.

Lưu ý: Whereas biểu đạt nghĩa “trong khi” (thể hiện nay sự tương phản) không cần sử dụng ở đầu câu.

Ví dụ:

While young people like living in big cities, old people prefer living in the countryside.(Trong khi tín đồ trẻ thích hợp sống ở những thành phố lớn, fan già yêu thích sống sinh sống nông thôn.)

Vegetables are nutritious whereas sweets are unhealthy. (Rau củ quả thì vô kể dinh dưỡng trong những khi đồ ngọt thì không tốt cho mức độ khỏe.)

Diễn đạt mục đích

Cấu trúc

In order that/so that: để mà

Mệnh đề + in order that/so that + mệnh đề

(động từ thực hiện động từ bỏ khuyết thiếu)

Lưu ý: “so that” luôn đứng giữa câu.

Ví dụ:I switch off my phone so that I can stay focused on reading books.(Tôi tắt điện thoại thông minh để mà hoàn toàn có thể tập trung đọc sách.)

*

Diễn đạt thời gian

Một số giới từ và liên từthời gian thường gặp:

Before: trước khi

After: sau đó

As soon as: ngay lập tức khi

Since: kể từ khi

When: khi

While: vào khi

Until: cho tới khi

Giới tự chỉ thời hạn sẽ được kết phù hợp với những danh từ, cùng liên từ bỏ chỉ thời gian sẽ đứng trước mệnh đề để tạo ra thành trạng từ chỉ thời gian như when I’m gone (khi tôi đã ra đi), since yesterday (kể từ thời điểm ngày hôm qua).

Cấu trúc:

Trạng từ thời hạn + mệnh đề, mệnh đề

Mệnh đề + trạng từ thời gian + mệnh đề

Ví dụ:

After I graduate from university, I will study abroad.(Sau khi giỏi nghiệp đại học, tôi đã đi du học.)

hoặc:

I will study abroad after I graduate from university.(Tôi đang đi du học sau khi tôi giỏi nghiệp đại học.)

When I was a child, I was usually taken to lớn zoos. (Khi tôi còn nhỏ, tôi hay được mang tới sở thú chơi.)

hoặc: I was usually taken to lớn zoos when I was a child. (Tôi hay được mang tới sở thú nghịch khi tôi còn nhỏ.)

Lưu ý: Câu phức đựng mệnh đề thời gian còn được viết sinh sống dạng rút gọn - động từ thiết yếu ở mệnh đề phụ thuộc vào chuyển về dạng cồn từ đuôi “ing” - nếu công ty ngữ ở nhị mệnh đề giống nhau.

Ví dụ:

Câu gốc: After I graduate from university, I will study abroad.

Câu rút gọn: After graduating from university, I will study abroad.

Sau khi giỏi nghiệp, tôi đang đi du học.

Trong lấy ví dụ như trên, chủ ngữ ở nhị mệnh đề là “I”, bởi vậy, câu gốc hoàn toàn có thể lược chủ ngữ “I” làm việc mệnh đề nhờ vào sau đó hễ từ chuyển về dạng đuôi “ing”, mệnh đề còn lại (mệnh đề độc lập) không nuốm đổi.

Diễn đạt giả thuyết

If: nếu

As long as: miễn là

Unless: Nếu….không

In case: chống khi

If/As long as/Unless/In case + mệnh đề, mệnh đề

Mệnh đề + if/as long as/unless/in case + mệnh đề

Lưu ý: Mệnh đề đựng “Unless” luôn ở dạng khẳng định.

Ví dụ:

If more people use public transport, the air quality will be improved.(Nếu có rất nhiều người sử dụng phương tiện công cộng, unique không khí sẽ tiến hành cải thiện.)

Unless the government spends money on building schools, many children in mountainous areas will not have a chance to access education.(Nếu cơ quan chính phủ không đầu tư tiền vào xây đắp trường hợp, rất nhiều trẻ em nghỉ ngơi vùng núi sẽ không có cơ hội tiếp cận giáo dục.)

As long as people reuse plastic bags, they can still be used in daily life.(Miễn là mọi tín đồ tái sử dụng túi ni lông, chúng hoàn toàn có thể vẫn sẽ được sử dụng trong đời sống hàng ngày.)

In case you get lost in a strange place, you should bring the map of that area.(Phòng khi bạn bị lạc ở 1 nơi xa lạ, chúng ta nên đem theo bản đồ ở nơi đó.)

Câu phức thực hiện mệnh đề quan lại hệ

Đại từ quan tiền hệ

a. Đại từ quan hệ nam nữ “who”

Cách dùng

Bổ sung chân thành và ý nghĩa cho danh từ bỏ chỉ người đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Cấu trúc

Danh từ bỏ chỉ bạn + who + VO

Danh trường đoản cú chỉ tín đồ + who + mệnh đề

* V: đụng từ, O: tân ngữ

Ví dụ:

People who want to thua thảm weight should exercise regularly.(Người mà mong mỏi giảm cân thì nên tập thể dục thường xuyên xuyên.)

He is the manager who you need to lớn talk with.(Anh ấy là người thống trị mà bạn cần nói chuyện.)

b. Đại từ tình dục “whom”

Cách dùng

Bổ sung ý nghĩa sâu sắc cho danh tự chỉ người đóng mục đích tân ngữ hoặc tân ngữ sau giới từ trong câu

Cấu trúc

Danh từ bỏ chỉ người + whom + mệnh đề

Danh từ chỉ bạn + giới từ bỏ + whom + mệnh đề

Ví dụ:I want to lớn introduce a famous person whom all of you have never met before.(Tôi muốn reviews một người danh tiếng người mà tất cả các bạn chưa lúc nào gặp trước đây.)

c. Đại từ quan hệ “which” bổ sung ý nghĩa mang đến từ chỉ vật

Cách dùng

Bổ sung ý nghĩa sâu sắc cho danh trường đoản cú chỉ sự vật, sự việc đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu

Cấu trúc

Danh trường đoản cú chỉ sự vật/việc + which + V O

Danh tự chỉ sự vật/việc + which + mệnh đề

* V: đụng từ, O: tân ngữ

Ví dụ:

*

Shopping malls which closed during the pandemic have been reopened.(Các trung tâm dịch vụ thương mại mà ngừng hoạt động trong đại dịch đã làm được mở lại.)The computer which I have bought is not easy lớn use at first.(

Cái máy tính xách tay tôi mà tôi mới tậu không dễ cần sử dụng lúc đầu.)

d. Đại từ quan hệ tình dục “which” bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại mệnh đề phía trước

Cấu trúc

Mệnh đề, which + mệnh đề (động từ nghỉ ngơi dạng số ít)

Ví dụ:Modern people tend to lớn eat out instead of having meals with their family, which can widen the generation gap between family members.(Con người tiến bộ có thiên hướng nạp năng lượng ngoài nỗ lực vì ăn với với gia đình, điều này rất có thể nới rộng khoảng cách thế hệ giữa các thành viên trong gia đình.)

e. Đại từ dục tình “that”

Cách dùng

Bổ sung ý nghĩa cho danh tự chỉ người hoặc danh từ bỏ chỉ vật. Có thể dùng gắng cho who/which trong những trường hòa hợp ở trên.

Cấu trúc

Danh trường đoản cú + that + V O

Danh từ bỏ + that + mệnh đề

f. Đại từ dục tình “whose”

Cách dùng

Bổ sung chân thành và ý nghĩa sở hữu mang đến danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc sự vật, sự việc

Cấu trúc

Danh tự + whose + danh trường đoản cú + V O

Danh tự + whose + danh từ + mệnh đề

Ví dụ:

Mr. Evan, whose works of art left a strong impression on me, has passed away.(Ông Evan, fan có những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ để lại tuyệt hảo mạnh trong tôi, mới đây đời.)

I really respect my English teacher whose lessons spark my interest in English.(Tôi hết sức tôn trọng cô giáo tiếng Anh của tôi tín đồ mà có các bài giảng khơi dậy niềm hào hứng tiếng Anh vào tôi.)

Trạng từ quan liêu hệ

a. Trạng từ quan hệ tình dục “when”

Cách dùng

Bổ sung ý nghĩa cho danh tự chỉ thời gian

Cấu trúc

Từ chỉ thời hạn + when + mệnh đề

Ví dụ:I still remember the summer when I was 5 years old.(Tôi vẫn tồn tại nhớ mùa hè mà khi đó tôi 5 tuổi.)

b. Trạng từ quan hệ nam nữ “where”

Cách dùng

Bổ sung ý nghĩa sâu sắc cho danh từ chỉ địa điểm

Cấu trúc

Từ chỉ địa điểm + where + mệnh đề

Ví dụ: I have never been lớn England where there are many reputable universities.(Tôi chưa từng đến nước anh nơi mà có nhiều trường đh danh giá.)

Lưu ý: có thể sử dụng đại từ bỏ “which” để bổ sung ý nghĩa cho các danh tự chỉ thời gian và địa điểm nhưng nó nên kết hợp với giới từ.

Ví dụ:

I still remember the summer in which I was 5 years old.

I have never been khổng lồ England in which there are many reputable universities.

c. Trạng từ dục tình “why”

Cách dùng

Bổ sung chân thành và ý nghĩa cho tự “reasons”

Cấu trúc

“Reasons” + why + mệnh đề

Ví dụ:There are some reasons why some parents delay giving birth.(Có không hề ít lý do tại sao một số bố mẹ trì hoãn câu hỏi sinh con.)

Bài tập về câu phức

Bài 1: chọn liên từ phụ thuộc vào thích hòa hợp vào nơi trống:

1. My mother used khổng lồ sing me to sleep_______________ I went to lớn bed.

A. Since

B. Until

C. Before

2. You had better bring door keys _______________________ I’m out.

A. In case

B. Since

C. After

3. My young brother likes eating French fries______________ it’s not good for his health.

A. Because

B. Although

C. When

4. Yesterday, David was playing computer games_____________his sister was watching movies.

A. As

B. Although

C. While

5. You shouldn’t sit in front of computers for too long_____________ it is harmful khổng lồ your eyes.

A. As

B. When

C. Although

6. I will text my mom ___________________ I get there.

A. While

B. As soon as

C. Until

7. Her mother usually works in the lab____________ everyone leaves.

A. Until

B. As soon as

C. Although

8.____________you keep your promise, I won’t forgive you.

A. If

B. Even If

C. Unless

9. A large amount of forest was cut down_____________people can build new accommodations for tourists.

A. Even If

B. So that

C. Even though

10. _____________ she witnessed the accident, police were asking her.

A. If

B. Though

C. As

Bài 2: lựa chọn đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan tiền hệ thích hợp vào chỗ trống:

1. She is talking about the singer________songs that have catchy tunes.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. He is trying lớn find some books__________are needed for his research.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

3. Many children__________live with strict parents usually suffer from pressure.

A. Which

B. Whom

C. Who

D. Their

4. Vày you know the speaker________we talked at the meeting last week?

A. Which

B. Whose

C. Who

D. Whom

5. The exercises________we are doing are strenuous.

A. Which

B. Who

C. What

D. Whose

6. The man_______sits next khổng lồ me kept talking during the film, _______really annoyed me.

A. Who / that

B. Whom / whichC. Who / which

D. Whom / that

7. Was Neil Armstrong the first person________set foot on the moon

A. Who

B. Which

C. Whom

D. Whose

8. This is the village in________ I was born và raised.

A. Which

B. That

C. Who

D. Where

9. My mother,________everyone admires, has a heart of gold

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

10. The old bridge__________is in front of my house has been recently flattened.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

Bài 3: Nối các câu sau sử dụng liên từ phụ thuộc vào thích hợp:

1. Elizabeth was texting her friends. The train arrived.

2. The weather is very cold in December. We go swimming anyway.

3. Some children attempt to lớn get high scores. Their parents will feel proud of them.

4. Mike spends one hour walking every morning. Then he catches a bus to work.

5. Ticket prices for a music concert might be more expensive than going to lớn the theater. We decided khổng lồ pick the second choice.

6. Government should upgrade public transportation. More people can use them instead of private vehicles.

7. Richard lives in an affluent family. He can afford khổng lồ buy almost anything he wants.

8. At 4 pm yesterday, my mother was cleaning the house. I was doing my homework.

9. My brother prefers going khổng lồ crowded places. I can’t stand such places.

10. Some parents in rural areas have to work from dawn till dusk. This allows their children to lớn attend university.

Bài 4: Nối các câu sau sử dụng đại từ dục tình hoặc trạng từ quan liêu hệ:

1. The boy has just left. He knows how to xuất hiện this box.

2. I don"t remember the professor. You said I met him at the great hall last month.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 10 Violet, Ôn Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

3. The number of Covid 19 patients is declining. It makes people happy.

4. Some students in this school come from Russia. I am so impressed with their academic performance.

5. Tom has just finished his assignment. He has made a great effort to get a high score.

6. The children often go camping on Sundays. They have a lot of miễn phí time then.

7. They are looking for his dog. They have lost him in the forest.

8. Some people are growing vegetables in parks. These places should be used for community purposes.

9. Young people often stay up late. It can deteriorate their health.

10. The Olympics sự kiện is an important annual event. There are many famous athletes khổng lồ join.

Đáp án và giải thích:

Bài 1:

1. C

“Before” trước khi. Dịch câu: “Mẹ tôi từng ru tôi ngủ trước lúc tôi đi ngủ.”

2. A

“In case”: chống khi. Dịch câu: “Bạn đề xuất mang theo khóa cửa phòng khi tôi ra ngoài.”

3. B

“Although”: mặc dù. Dịch câu: “Em trai tôi thích ăn uống khoai tây chiên tuy nhiên nó không tốt cho sức mạnh của em ấy.”

4. C

“While”: trong những khi – diễn tả hai hành động diễn ra song tuy nhiên tại 1 thời điểm. Dịch cả câu: “Hôm qua, trong khi David đang đùa điện tử, chị gái của anh ý ấy đang xem phim.”

5. A

“As”: do vì. Dịch câu: “Bạn không nên ngồi trước laptop quá lâu vì việc đó hoàn toàn có thể gây hại mang lại mắt của bạn.”

6. B

“As soon as”: tức thì khi. Dịch câu: “Tôi vẫn nhắn cho chị em tôi ngay trong khi tôi mang lại đó.”

7. A

“Until”: mãi mang đến khi. Dịch câu: “Mẹ cô ấy thường làm ở phòng nghiên cứu mãi cho khi toàn bộ mọi fan ra về.”

8. C

“Unless”: nếu không. Dịch câu: “Nếu bạn không giữ lại lời hứa, tôi sẽ không tha thứ mang lại bạn.”

9. B

“So that”: nhằm mà. Dịch câu: tương đối nhiều rừng bị chặt đi đề mà tín đồ ta có thể xây những khu bên nghỉ mang lại khách du lịch.

10. C

“Since”: vì. Dịch câu: “Vì cô ấy đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn ngoài ý muốn nên công an đang hỏi cô ấy.”

Bài 2:

1. B

“whose songs” ám chỉ “the singer’s songs”

Dịch câu: Cô ấy đang nói về người ca sĩ người mà bài bác hát của cô ấy có giai điệu bắt tai.

2. B

“which” bổ sung cập nhật ý nghĩa cho cụm danh từ “some books”

Dịch câu: Anh ấy đang nỗ lực tìm kiếm các quyển sách mà yêu cầu cho nghiên cứu và phân tích của anh ấy.

3. C

“who” bổ sung cập nhật ý nghĩa cho cụm danh từ “many children”

Dịch câu: không hề ít trẻ em tín đồ mà sống thuộc với phần lớn bậc cha mẹ nghiêm khác thường chịu áp lực.

4. C và D

“who” cùng “whom” bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại “the speaker”

Dịch câu: bạn có biết diễn ra người mà bạn đã nói chuyện trong buổi gặp mặt mon trước?

5. A

“which” bổ sung ý nghĩa mang đến “exercises”

Dịch câu: các bài tập mà bọn họ đang tập số đông nặng.

6. C

“who” bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại danh tự “the man”; “which” bổ sung cập nhật ý nghĩa đến mệnh đề phía trước

Dịch câu: Người bọn ông nhưng mà ngồi cạnh tôi liên tiếp nói chuyện trong cả lúc sẽ xem phim, điều này thực sự khiến tôi bực.

7. A

“who” bổ sung cập nhật ý nghĩa đến danh từ “the first person”

Dịch câu: tất cả phải Neil Armstrong là người đầu tiên mà đặt chân lên phương diện trăng?

8. A

“which” phía bên trong cụm “in which” bổ sung cập nhật ý nghĩa đến danh từ “village”; trường hợp này không thể dung “where” vì có giới từ “in”.

Dịch câu: Đây là ngôi làng địa điểm tôi được có mặt và to lên.

9. B

“whom” bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại danh trường đoản cú “my mother”

Dịch câu: bà bầu tôi, fan mà người nào cũng ngưỡng mộ, bao gồm trái tim nhân hậu.

10. B

“which” bổ sung ý nghĩa cho danh tự “the old bridge”

Dịch câu: dòng cây mong cũ nhưng ở trước mặt bên tôi vừa mới đây đã bị túa bỏ.

Bài 3:

1. When: khi

Elizabeth was texting her friends when the train arrived.

Dịch câu: khi tàu đến, Elizabeth vẫn nhắn tin với bạn.

2. Although/Though: mặc dù

Although/Though the weather is very cold in December, we go swimming.

(Cần lược quăng quật “anyway” bởi vì từ “although” đã khái quát nghĩa)

Dịch câu: tuy vậy thời huyết tháng 12 siêu lạnh, shop chúng tôi vẫn đi bơi.

3. So that/in order that: để mà

Some children attempt to lớn get high scores so that their parents can feel proud of them.

Dịch câu: Một vài con trẻ em nỗ lực đạt điểm trên cao để mà cha mẹ có thể cảm giác tự hào về chúng.

4. After: sau khi

After Mike spends one hour walking every morning, he catches a bus lớn work.

Dịch câu: sau khi Mike dành 1 tiếng quốc bộ mỗi buổi sáng, anh ấy bắt xe buýt đi làm.

5. Since/Because/As: bởi vì vì

Since ticket prices for a music concert might be more expensive than going to the theater, we decided khổng lồ pick the second choice.

Dịch câu: vị giá vé cho đêm màn trình diễn âm nhạc hoàn toàn có thể đắt rộng đi xem phim nên chúng tôi quyết định lựa chọn chọn 2.

6. So that/in order that: nhằm mà

Government should upgrade public transportation so that more people can use them instead of private vehicles.

Dịch câu: chính phủ nước nhà nên nâng cấp khối hệ thống giao thông chỗ đông người để mà không ít người dân hơn hoàn toàn có thể sử dụng bọn chúng thay vày dùng phương tiện cá nhân.

7. Although/Though

Although Richard lives in an affluent family, he can afford lớn buy almost anything he wants.

Dịch câu: tuy nhiên Richard sinh sống trong một mái ấm gia đình giàu có, anh ta không thể mua bất cứ thứ gì anh ta muốn.

Ngoài ra, câu này rất có thể sử dụng “despite” hoặc “in spite of” vị chủ ngữ ở 2 mệnh đề như thể nhau.

Despite/In spite of living in an affluent family, Richard can afford to lớn buy almost anything he wants.

8. While: trong khi (diễn tả hành vi song song)

At 4 pm yesterday, my mother was cleaning the house while I was doing my homework.

Dịch câu: lúc 4g chiều qua, trong lúc mẹ tôi sẽ dọn nhà, tôi vẫn làm bài tập về nhà.

Lưu ý: While hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc giữa câu.

9. While: trong lúc (thể hiện nay sự trái ngược, tương phản)

While my brother prefers going khổng lồ crowded places, I can’t stand such places.

Dịch câu: trong lúc anh trai tôi thích đến các chỗ đông đúc, tôi quan trọng chịu đựng được đều nơi như thế.

Lưu ý: While rất có thể đứng đầu hoặc giữa câu.

10. Which: bổ sung ý nghĩa mang đến mệnh đề phía trước

Some parents in rural areas have to work from dawn till dusk, which allows their children lớn attend university.

Dịch câu: Một vài cha mẹ ở nông xóm phải làm việc vất vả trường đoản cú sáng cho tối, điều này có thể chấp nhận được con dòng họ tới trường đại học.

Bài 4:

The boy who knows how to mở cửa this box has just left.

I don"t remember the professor whom you said I met at the great hall last month.

The number of Covid 19 patients is declining, which makes people happy.

Some students in this school whose academic performance I am so impressed with come from Russia.

Tom, who has made a great effort khổng lồ get a high score, has just finished his assignment.

Có thể cần sử dụng “when” hoặc “who”

Cách 1: The children often go camping on Sundays when they have a lot of không tính tiền time.

Cách 2: The children who have a lot of free time often go camping on Sundays.

They are looking for his dog which they have lost in the forest.

Some people are growing vegetables in parks, which should be used for community purposes.

Young people often stay up late, which can deteriorate their health.

The Olympics event is an important annual sự kiện where there are many famous athletes to join.

Xem thêm: Soạn 1 Thời Đại Trong Thi Ca, Soạn Bài Một Thời Đại Trong Thi Ca (Hoài Thanh)

Tổng kết

Trên phía trên là cục bộ nội dung vềcâu phức (Complex sentence): định nghĩa, cách sử dụng và bài bác tập bao gồm đáp án, hi vọng thí sinh có thể vận dụng kiến thức này khi sử dụng tiếng Anh.