BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Các dạng bài bác tập Định chính sách Ôm đối với toàn mạch chọn lọc có đáp án chi tiết

Với các dạng bài bác tập Định phép tắc Ôm đối với toàn mạch chọn lọc có đáp án chi tiết Vật Lí lớp 11 tổng hợp những dạng bài xích tập, 100 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Định pháp luật Ôm đối với toàn mạch từ đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn thứ Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật ôm cho toàn mạch có đáp án

*

Bài tập trắc nghiệm

Lý thuyết Định cơ chế Ôm đối với toàn mạch

A. Tóm tắt lý thuyết

1.Định lao lý Ôm đối với toàn mạch:

•Định luật Ôm đối với toàn mạch:

*

Cường độ loại điện chạy trong mạch kín đáo tỉ lệ thuậnvới

suất điện hễ của mối cung cấp điện và tỉ lệ nghịch với

điện trở toàn phần của mạch đó:

*

trong đó: E là suất điện đông của mối cung cấp (V)

r là điện trở trong của nguồn điện

RN là điện trở tương đương của mạch ngoài

• Hiệu điện cố gắng mạch ngoài (hay hiệu điện ráng giữa hai cực của mối cung cấp điện):

*

2.Nhận xét:

• hiện tượng kỳ lạ đoản mạch: xảy ra khi nối 2 rất của nguồn tích điện chỉ bởi dây dẫn có điện trở cực kỳ nhỏ. Lúc đoản mạch, chiếc điện chạy qua tất cả cường độ mập và bao gồm hại.

*

• Công của mối cung cấp điện bằng nhiệt lượng sản ra sống mạch ngoài và mạch trong:

*

• công suất của nguồn điện:

*

B. Tài năng giải bài tập

Áp dụng những công thức:

- Định quy định Ôm so với toàn mạch:

*

- Hiệu điện nỗ lực mạch ngoài: UN = I.RN = E - Ir

- năng suất của nguồn điện:

*

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đối cùng với mạch điện kín đáo gồm nguồn điện áp với mạch không tính là điện trở thì hiệu điện cầm cố mạch ngoài

A. Tỉ trọng thuận cùng với cường độ mẫu điện chạy vào mạch.

B. Tăng khi cường độ cái điện trong mạch tăng.

C. Sút khi cường độ cái điện vào mạch tăng.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với cường độ loại điện chạy vào mạch.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Ta tất cả hiệu điện nắm mạch kế bên UN = I.RN = E - Ir ⇒ khi I tăng thì UN giảm.

Câu 2: phạt biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Cường độ dòng điện trong khúc mạch chỉ đựng điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thay U thân hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ loại điện vào mạch bí mật tỉ lệ thuận với suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện với tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.

C. Công suất của chiếc điện chạy qua đoạn mạch bởi tích của hiệu điện cụ giữa nhị đầu đoạn mạch và cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt lượng toả ra bên trên một đồ vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với điện trở của vật, cùng với cường độ mẫu điện với với thời gian dòng điện chạy qua vật.

Hướng dẫn:

Chọn D.

Nhiệt lượng toả ra bên trên một đồ dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật, với bình phương cường độ chiếc điện và với thời hạn dòng điện chạy qua vật.

Câu 3: Một mối cung cấp điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện núm giữa hai rất của nguồn điện áp là 12 (V). Cường độ loại điện vào mạch là

A. I = 120 (A). B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Cường độ mẫu điện trong mạch là

*

Câu 4: Một nguồn điện tất cả điện trở vào 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của nguồn điện là 12 (V). Suất điện hễ của điện áp nguồn là:

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Cường độ dòng điện vào mạch là

*

⇒ Suất điện hễ của nguồn tích điện là: E = I(r + R) = 12,25(V)

Câu 5: Một mối cung cấp điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở vào r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R. Để năng suất tiêu thụ ngơi nghỉ mạch ko kể là 4 (W) thì năng lượng điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn A.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

Câu 6: dùng một mối cung cấp điện để thắp sáng lần lượt nhị bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) với R2 = 8 (Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở vào của nguồn tích điện là:

A. R = 2 (Ω). B. R = 3 (Ω).

C. R = 4 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

*

Câu 7: Một mối cung cấp điện gồm suất điện cồn E = 6 (V), điện trở vào r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ nghỉ ngơi mạch không tính đạt giá trị lớn số 1 thì điện trở R phải có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

*

*

Câu 8: biết rằng khi năng lượng điện trở mạch ko kể của một nguồn tích điện tăng từ R1 = 3 (Ω) cho R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện nắm giữa hai rất của mối cung cấp tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. R = 7,5 (Ω). B. R = 6,75 (Ω).

C. R = 10,5 (Ω).D. R = 7 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta bao gồm hiệu điện cụ mạch ngoại trừ

*
*

*

Câu 9: cho 1 mạch điện bí mật gồm nguồn điện tất cả suất điện cồn E = 12 (V), năng lượng điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một năng lượng điện trở R. Để năng suất tiêu thụ sinh hoạt mạch ngoài lớn số 1 thì năng lượng điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

*

*

Câu 10: cho một mạch điện kín đáo gồm mối cung cấp điện gồm suất điện đụng E = 12 (V), năng lượng điện trở vào r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một năng lượng điện trở R. Để năng suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở R đạt giá chỉ trị lớn số 1 thì năng lượng điện trở R phải có mức giá trị

A. R = 1 (Ω) B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở:

*

*

*

Cách giải bài xích tập Định chế độ Ôm đến mạch kín

A. Phương thức & Ví dụ

1. Mạch bí mật cơ bản (gồm nguồn và điện trở thuần):

*
*

(R là năng lượng điện trở của mạch ngoài; E, r là suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của nguồn).

2. Mạch bí mật gồm nhiều nguồn điện và máy thu mắc nối tiếp với điện trở thuần:

*
*

Trong đó: R là điện trở tương tự của mạch ngoài;

E, r là suất điện hễ và năng lượng điện trở vào của nguồn;

E’, r’ là suất điện hễ và điện trở trong của sản phẩm thu điện

với quy ước: nguồn khi chiếc điện lấn sân vào từ cực âm với đi ra từ cực dương; đồ vật thu khi mẫu điện đi vào từ cực dương cùng đi ra từ rất âm.

3. Mạch bí mật gồm các nguồn kiểu như nhau (E, r) mắc thành cỗ và điện trở thuần:

*
*
*

+ giả dụ n nguồn tương đương nhau mắc tiếp nối thì: Eb = nE; rb = nr.

+ nếu như n nguồn như là nhau mắc song song thì:

*

+ trường hợp mắc các thành phần hỗn hợp đối xứng gồm m dãy, mỗi dãy gồm n mối cung cấp thì:

*

Ví dụ 1: Đèn 3V – 6W mắc vào hai cực acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Tính năng lượng điện trở đèn, cường độ dòng điện, hiệu điện vắt và công suất tiêu thụ của đèn.

Hướng dẫn:

Điện trở của đèn:

*

Cường độ chiếc điện qua đèn:

*

Hiệu điện vắt của đèn: U = IR = 1,5.1,5 = 2,25V.

Công suất tiêu tốn của đèn: p. = RI2 = 1,5.1,52 = 3,375W.

Ví dụ 2: Hai điện trở R1 = 2Ω, R2 = 6Ω mắc vào nguồn (E, r). Lúc R1, R2 nối tiếp, cường độ trong mạch IN = 0,5A. Khi R1, R2 tuy vậy song, độ mạnh mạch thiết yếu IS = 1,8A. Kiếm tìm E, r.

Hướng dẫn:

– khi ⇒ RN = R1 + R2 = 2 + 6 = 8Ω

*

– lúc

*

*

Từ (1) cùng (2), suy ra:

*

Ví dụ 3: mang đến mạch năng lượng điện như hình. Biết mối cung cấp điện có suất điện cồn E = 12V và tất cả điện trở vào r = 1Ω, các điện trở R1 = 10Ω, R2 = 5Ω và R3 = 8Ω.

*

a)Tính tổng trở RN của mạch ngoài.

b)Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện cùng hiệu điện cố kỉnh mạch quanh đó U.

c)Tính hiệu điện thay U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1.

d)Tính hiệu suất H của mối cung cấp điện.

Hướng dẫn:

a) RN = R1 + R2 + R3 = 23Ω

b)

*

UN = I.RN = 0,5.23 = 11,5V

c) U1 = I.R1 = 0,5.10 = 5 V

d)

*

Ví dụ 4: bao gồm mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện bao gồm suất năng lượng điện điện E = 12V và có điện trở vào r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch kế bên R1 = 4,5Ω, R2 = 4Ω, R3 = 3Ω. Hãy tìm số chỉ của ampe kếhiệu suất của nguồn điện áp khi

*

a) K mở.

b) K đóng.

Hướng dẫn:

a) lúc K mở mạch có R1 nối tiếp R2 tiếp liền R3: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11,5Ω

*
*

b) khi khóa K đóng, A cùng B thuộc điện thế nên chập A, B, mạch điện vẽ lại như hình

*

Rtđ = R1 + R2 = 7,5Ω

*

Ví dụ 5: mang lại mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm suất điện động E = 9V và điện trở trong r = 1Ω. Những điện trở mạch ngoài R1 = R2 = R3 = 3Ω, R4 = 6Ω.

*

a)Tính cường độ dòng điện chạy qua những điện trở và hiệu điện chũm hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

b)Tính hiệu điện nỗ lực giữa nhị điểm C và D.

c)Tính hiệu điện cố gắng 2 đầu nguồn điện áp và hiệu suất của nguồn điện.

Hướng dẫn:

a) Ta có: R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

Rng = RAB + R4 = 8Ω;

*

U4 = I4.R4 = 6(V)

UAB = I.RAB = 2(V) ⇒ U1 = U23 = 2(V)

*
*
*

b) Hiệu điện vắt giữa nhì điểm C cùng D: UAB = U3 + U4 = 1 + 6 = 7(V)

*

Ví dụ 6: cho mạch năng lượng điện như hình: E = 12 V, r = 1 Ω, R1 = R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 5 Ω.

*

a)Tìm năng lượng điện trở tương tự mạch ngoài.

b)Tìm cường độ mẫu điện mạch chính và UAB.

c)Tìm cường độ loại điện trong những nhánh cùng UCD.

Xem thêm: Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ Là Gì? Lý Thuyết Về Cảm Ứng Điện Từ

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

b)

*

UAB = I.Rng = 9,6V

c) vì R12 cùng R34 bằng nhau, mà bọn chúng mắc tuy nhiên song nên:

*

B. Bài xích tập

Bài 1.Xét mạch kín đáo gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện đụng E = 2 V, năng lượng điện trở trong r = 0,1 Ω mắc với điện trở quanh đó R = 99,9 Ω. Kiếm tìm hiệu điện vắt giữa hai rất của mối cung cấp điện.

Lời giải:

+ Cường độ chiếc điện trong mạch chính:

*

+ Ta có: E = U + Ir ⇒ U = E - Ir = 2 - 0,02.0,1 = 1,998V

Bài 2.Cho mạch điện trong những số đó nguồn điện bao gồm điện trở vào r = 1Ω. Những điện trở của mạch không tính R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω mắc thông liền nhau. Dòng điện chạy trong mạch là 1A.

a) Tính suất điện động của nguồn điện áp và hiệu suất của nguồn điện.

b) Tính công suất tỏa nhiệt của mạch ko kể và nhiệt độ lượng lan ra sống mạch kế bên trọng thời hạn t = 20 phút.

Lời giải:

a) Điện trở tương đương mạch ngoài: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11Ω

+ Ta có:

*

+ Hiệu điện thay mạch kế bên (hiệu điện cầm cố hai đầu cực của nguồn): U = IRtđ = 11V

*

b) hiệu suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài: p = I2Rtđ = 11W

+ sức nóng lượng lan ra nghỉ ngơi mạch ko kể trong thời gian t = trăng tròn phút: Q = I2Rtđt = 13,2 kJ

Bài 3.Nguồn điện (E, r), khi điện trở mạch ngoại trừ là R1 = 2Ω thì cường độ chiếc điện qua R1 là I1 = 8A. Khi năng lượng điện trở mạch ko kể là R2 = 5Ω thì hiệu điện cầm cố hai đầu nguồn là U2 = 25V. Kiếm tìm E, r.

Lời giải:

*

Khi R = R1 = 2Ω, ta có:

*

Khi R = R2 = 5Ω:

*

⇒ 5E - 25r - 125 = 0 (2)

Từ (1) và (2), ta có:

*

Bài 4.Mạch bí mật gồm điện áp nguồn (E = 200 V, r = 0,5Ω) và hai năng lượng điện trở R1 = 100 Ω, R2 = 500 Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với R2, thì số chỉ của chính nó là 160 V. Tính điện trở của vôn kế.

Lời giải:

Giả sử năng lượng điện trở của vôn kế không thật lớn so với năng lượng điện trở của các điện trở thuần

*

+ gọi RV là điện trở vôn kế.

+ Điện trở tương tự mạch ngoài:

*

+ dòng điện vào mạch chính:

*

+ Lại có: I = I2 + Iv. Với:

*

+ vì thế ta có:

*

Bài 5.Cho mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện tất cả E = 12V,và năng lượng điện trở vào r = 0,1Ω. Những điện trở mạch xung quanh R1 = R2 = 2Ω, R3 = 4Ω, R4 = 4,4Ω.

*

a)Tính cường độ cái điện chạy qua các điện trở cùng hiệu điện nạm hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

b)Tính hiệu điện cố kỉnh UCD. Tính năng suất tiêu thụ của mạch bên cạnh và hiệu suất nguồn điện.

Lời giải:

a) R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

→ RAB + R4 = 5,9 Ω

*

I4 = I = 2 A ⇒ U4 = I4.R4 = 8,8 V

UAB = I.RAB ⇒ U23 = U1

*

I2 = I3 = I23 = 0,5A

*

b) Hiệu điện thế giữa hai điểm C, D: UCD = U3 + U4 = 2 + 8,8 = 10,8V

+ công suất mạch ngoài: Pngoai = I2Rtđ = 22. 5,9 = 23,6W

*

Bài 6.Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Các điện trở mạch ko kể R1 = 6Ω, R2 = 5,5Ω. Điện trở của ampe kế và khóa K không đáng kể, điện trở của vôn kế khôn cùng lớn. Khi K mở vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng góp vôn kế chỉ 5,75 V, tính E, r cùng số chỉ ampe kế khi đó.

*

Lời giải:

Khi khoá K mở, vào mạch không tồn tại dòng điện. Ta có: Uv = E = 6V

+ Khi đóng K, trong mạch tất cả dòng điện:

*

+ Số chỉ vôn kế V chính là hiệu điện vậy hai rất của nguồn nên:

*

+ Số chỉ của ampe kế A chính là dòng điện trong mạch chính nên: IA = I = 0,5 A

Cách giải bài xích tập Ghép những nguồn năng lượng điện thành bộ

A. Phương pháp & Ví dụ

Mắc điện áp nguồn thành bộ:

•Mắc nối tiếp:

*

Eb = E1 + E2 + ... + En

rb = r1 + r2 + ... + rn

Nếu có n bộ giống nhau (E, r)

*

•Mắc xung đối:

*
*

•Mắc tuy vậy song:

*
*

Nếu có n bộ giống nhau:

*

•Mắc hỗn hợp xung đối:

*
*

Với m là số nhánh, n là số nguồn trong những nhánh.

Ví dụ 1: bao gồm n acquy (E,r) kiểu như nhau nối với năng lượng điện trở mạch ngoài R. Tìm điều kiện để cường độ chiếc điện qua R lúc n acquy nối liền hoặc tuy vậy song đa số như nhau.

Hướng dẫn:

- lúc n acquy nối tiếp, ta có: Eb = nE và rb = nr

*

- khi n acquy tuy vậy song, ta có: Eb = E với rb = r/n

*

- Để dòng điện qua R khi n acquy tiếp nối hoặc tuy vậy song đều hệt nhau thì:

*

⇔ nR + r = R + nR ⇒ R = r.

Ví dụ 2: Điện trở R = 2Ω mắc vào một bộ nguồn bao gồm hai pin như thể nhau. Khi nhị pin nối tiếp, cường độ qua R là I1 = 0,75A. Khi hai pin tuy vậy song cường độ qua R là I2 = 0,6A. Kiếm tìm e, r0 của mỗi pin.

Hướng dẫn:

- khi 2 sạc pin mắc nối tiếp: Eb = 2e; rb = 2r0.

Ta có:

*

⇔ 0,75 + 0,75r0 = e (1)

- khi 2 pin mắc song song:

*

Ta có:

*

⇔ 2,4 + 0,6r0 = 2e (2)

- từ bỏ (1) và (2), ta có:

*

Ví dụ 3: có 18 pin như là nhau, từng pin có e = 1,5V, r0 = 0,2Ω được mắc thành 2 dãy song song, mỗi dãy 9 sạc nối tiếp. Điện trở R = 2,1Ω mắc vào hai đầu bộ pin trên.

a) Tính suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong tương tự của cỗ nguồn.

b) Tính độ mạnh qua R.

Hướng dẫn:

*

a)Suất điện đụng và điện trở trong tương tự của bộ nguồn

*

b)

*

Ví dụ 4: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ, mỗi pin có e = 1,5V, r0 = 1Ω, R = 6Ω. Tìm kiếm cường độ loại điện qua mạch chính.

*

Hướng dẫn:

*

EAM = ne = 2.1,5 = 3V; EMB = n"e = 3.1,5 = 4,5V

⇒ Eb = 3 + 4,5 = 7,5V

*
*
*

Ví dụ 5: tất cả N = 80 nguồn như thể nhau, từng nguồn gồm e = 1,5V, r0 = 1Ω mắc thành x dãy tuy vậy song, mỗi hàng y mối cung cấp nối tiếp. Mạch kế bên là năng lượng điện trở R. Tìm kiếm x, y để cường độ qua R phệ nhất.

Xét khi R bằng:

a) 5Ω.

b) 6Ω.

Hướng dẫn:

*

Ta có: Eb = yE = 1,5y;

*

xy = N = 80 (2)

Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R:

*

Thay (2) vào (3) ta được:

*

Để y = ymax thì M = (Rx + y) đạt cực tiểu.

Vì x, y đa số dương buộc phải theo bất đẳng thức Cô–si:

*

Dấu ‘=’ xảy ra khi Rx = y (4)

Kết hòa hợp (4) với (2), ta có:

*

a)Với R = 5Ω ⇒

*

Vậy: với R = 5Ω thì cỗ nguồn bao gồm 4 dãy với mỗi dãy có đôi mươi acquy.

b)Với R = 6Ω ⇒

*

Vì x, y nguyên cùng xy = 80 yêu cầu suy ra x = 4; y = 20.

Vậy: cùng với R = 6Ω thì cỗ nguồn có 4 dãy với mỗi hàng có đôi mươi acquy.

B. Bài xích tập

Bài 1.Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn tất cả 2 dãy, mỗi hàng 4 pin nối tiếp, từng pin có: e = 1,5V, r0 = 0,25Ω, mạch ngoài, R1 = 12Ω, R2 = 1Ω, R3 = 8Ω, R4 = 4Ω. Biết cường độ loại điện qua R1 là 0,24A. Tính:

*

a) Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong của bộ nguồn tương đương.

b) UAB và cường độ dòng điện qua mạch chính.

c) giá trị điện trở R5.

Lời giải:

*

a) Eb = ne = 4.1,5 = 6V;

*

b) Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì điểm A, B là:

UAB = U1 + U3 = I1R1 + I3R3 = I1(R1 + R3)(vì I1 = I3)

⇒ UAB = 0,24.(12 + 8) = 4,8V.

*

I = I1 + I2 = 0,24 + 0,96 = 1,2A.

c)

*

⇒ RNI + rbI = Eb ⇒ UN = Eb – rbI = 6 – 0,5.1,2 = 5,4V.

Mặt khác: UN = UAB + U5 ⇒ U5 = UN – UAB = 5,4 – 4,8 = 0,6V.

*

Bài 2. mang đến mạch điện như hình vẽ, từng nguồn có: e = 1,5V, r0 = 1Ω, R1 = 6Ω, R2 = 12Ω, R3 = 4Ω.

*

Tìm cường độ mẫu điện qua mạch chính.

Lời giải:

*

Eb = EAM + EMN + EBC ⇒ Eb = e + e + e = 3e = 3.1,5 = 4,5V

rb = rAM + rMN + rBC

*
*
*

Bài 3. mang đến mạch điện như hình vẽ, từng nguồn e = 12V, r0 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, R1 = 2R4, RV khôn cùng lớn.

*

a) Vôn kế chỉ 2V. Tính R1, R4.

b)Thay vôn kế bằng ampe kế gồm RA = 0. Tra cứu số chỉ của ampe kế.

Lời giải:

*

a) Ta có: Eb = e = 12V; rb = R0/2 = 1Ω

*
với UAB = 2V;

*
⇒ I = 1A

Mặt khác:

*
⇒ IRN + Irb = Eb

*

Và RN = R1 + R23 + R4 = 3R4 + R23 = 3R4 + 2

*

và R1 = 2R4 = 2.3 = 6Ω.

b) vị RA = 0 đề xuất ta có thể bỏ R2 với R3. Cường độ mẫu điện qua mạch:

*

Bài 4. tất cả 7 điện áp nguồn giống nhau, mỗi nguồn gồm e = 6V, r0 = 2/3Ω mắc như hình vẽ. R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, RA = 0. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế.

*

Lời giải:

*

Vì RA = 0 bắt buộc nguồn giữa hai điểm mắc ampe kế bị nối tắt.

Ta có: Eb = ne = 3.6 = 18V

*

RN = R3 + R12

=

*

*

Số chỉ ampe kế: IA = I0 – I1

với

*

*

⇒ IA = 9 – 1,8 = 7,2A.

Bài 5.

Xem thêm: Giáo Án Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió (Trích Tiểu Thuyết Đôn Ki Hô Tê)

có 16 nguồn tương tự nhau, mỗi nguồn e = 2V, r0 = 1Ω, mắc thành nhì dãy song song, mỗi hàng x cùng y mối cung cấp nối tiếp. Mạch quanh đó là R = 15Ω. Search x, y để cường độ qua 1 dãy bằng 0.