Bài thực hành 1 hóa học 11 cơ bản

     
- Chọn bài xích -Sự điện liAxit, bazơ cùng muốiSự điện li của nước, pH. Chất thông tư axit-bazơPhản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liLuyện tập : Axit, bazơ cùng muối. Bội nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất điện liBài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất điện liNitơAmoniac cùng muối amoniAxit nitric và muối nitratPhotphoAxit photphoric với muối photphatPhân bón hoá họcLuyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số hợp hóa học nitơ, photphoCacbonHợp chất của cacbonSilic cùng hợp hóa học của silicCông nghiệp silicatLuyện tập: tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúngMở đầu về hoá học tập hữu cơCông thức phân tử hợp chất hữu cơCấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơPhản ứng hữu cơLuyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, cách làm phân tử và phương pháp cấu tạoAnkanXicloankanLuyện tập : Ankan với xicloankanAnkenAnkadienLuyện tập : Anken với ankađienAnkinLuyện tập : AnkinBải thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc điểm của etilen, axetilenBenzen với đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm khácLuyện tập: Hiđrocacbon thơmNguồn hiđrocacbon thiên nhiênHệ thống hoá về hiđrocacbonDẫn xuất halogen của hiđrocacbonAncolPhenolLuyện tập: Dẫn xuất halogen, anool với phenolBài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol với phenolAnđelhit - XetonAxit cacboxylicLuyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylicBài thực hành 6: tính chất của anđehit với axit cacboxylic


Bạn đang xem: Bài thực hành 1 hóa học 11 cơ bản

*
*
*


Củng cố các kiến thức về axit-bazơ cùng về điều kiện xảy ra bội nghịch ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất diện li. C. Rèn luyện tài năng thực hành thí điểm trong ống nghiệm và với lượng nhó hoá chất.|- NOI DUNG THI NGHIÊM VẢ CÁCH TIÊN HẢNHa)b)b)c)Thí nghiệm 1. Tính axit-bazơ Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên phương diện kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy kia một giọt hỗn hợp HCl 0,10M. đối chiếu màu của mẩu giấy cùng với mẫu chuẩn chỉnh để biết quý hiếm pH. Làm tương tự như trên, nhưng rứa dung dịch HCl lần lượt bằng từng hỗn hợp sau: CH2COOH 0,10M : NaOH 0,10M : NH, 0,10M. Giải thích.Thí nghiệm 2. Bội phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất điện li Cho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 sệt vào ống nghiệm đựng khoảng chừng 2 ml dung dịch CaCl2 đặc. Thừa nhận xét hiện tượng xảy ra. Hoà rã kết tủa thu được sống thí nghiệm a) bằng dung dịch HCl loãng, dìm xét các hiện tượng xảy ra. Một ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Bé dại vào đó vài giọt dung dịch phenolphtalein. Thừa nhận xét màu sắc của dung dịch. Nhỏ dại từ từ hỗn hợp HCl loãng vào ống thử trên, vừa nhỏ dại vừa lắc cho đến khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm xấp xỉ dạng phân tử với dạng ion rút gọn.II – VIÊT-TUONG TRINH24BẢI ĐOC THÊM ĐÔ ĐIÊN LI VẢ HẢNG SỐ PHÂN LI1 – ĐO ĐIÊN LIĐể review mức độ phân li ra ion của chất điện li trong dung dịch, tín đồ ta sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li O. Độ năng lượng điện lị CI (anpha) của chất điện lị là tỉ số thân số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hoà tan (ng):Thí dụ, độ điện lị của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,043 mol/l là 0,020 tuyệt 20%, tức thị trong dung dịch này cứ 100 phân tử CH2COOH hoà tan gồm 2 phân tử phân li ra ion, sót lại 98 phân tử không phân li ra ion : 2O – 100 = 0,020 Như vậy, theo quan niệm về độ điện li thì hóa học điện li bạo dạn có q = 1, chất điện li yếu có 0


Xem thêm: Hệ Số X^3 Trong Khai Triển Của Biểu Thức, Hệ Số Của X^3 Trong Khai Triển (X

*Xem thêm: Hệ Thức Của Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Là, Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton

Nitơ