Tổng Hợp Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 3 Có Đáp Án

  -  

Mỗi năm mẹ thêm 1 tuổi thì nhỏ cũng thêm một tuổi vì vậy hiệu số tuổi của hai chị em con không chuyển đổi theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa bà bầu vẫn hơn con 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp án

hiện tại tuổi người mẹ hơn tổng cộng tuổi hai con là trăng tròn tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi bà bầu hơn toàn bô tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa bà mẹ thêm 5 tuổi tuy nhiên tổng số tuổi hai bé thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi bà bầu hơn tổng cộng tuổi hai con là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. năm nay (2020) Lan 10 tuổi và em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – năm ngoái = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của cha Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cùng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai co tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của cha Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của chị em Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. bây chừ em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp hai tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp rất nhiều lần tuổi em thì anh vẫn hơn em 6 tuổi, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi anh thời gian sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số thời gian nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện nay con 8 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi bà bầu thì chị em vẫn hơn nhỏ 24 tuổi.

Xem thêm: Chất Có Công Thức Nào Sau Đây Là Este No, Đơn Chức, Mạch Hở, Công Thức Hóa Học Của Chất Nào Là Este

Ta tất cả sơ trang bị tuổi bà mẹ và tuổi bé khi đó:

*

Tuổi con trước đó là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây số năm tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa sau đây 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi bây giờ Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn nữa tuổi Hoa trước đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là 1 trong phần, ta gồm sơ đồ:

*

Tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện tại nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bởi 1/10 tuổi của tía và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một phần thì tuổi ba là 10 phần, tuổi chị em là 8 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. chị em sinh nhỏ năm người mẹ 24 tuổi. Lúc tuổi chị em gấp 4 lần tuổi bé thì chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 2. hiện thời tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp hai thì dịp đó tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 4.

Xem thêm: Thường Biến Thuộc Loại Biến Dị Không Di Truyền Vì ? Biến Dị Không Di Truyền

bố hơn nhỏ 32 tuổi. Khi con bao nhiêu tuổi thì tuổi tía gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi bà bầu gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bé gấp lên 4 lần thì tuổi chị em gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi bé gấp lên 5 lần thì tuổi người mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn nhỏ 30 tuổi. 2 năm trước, tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 8. Hiện ni tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh vội mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay nhỏ 12 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay con 6 tuổi, tuổi chị em gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?