Bài viết bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

     

Bản khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách của Đảng viên là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Từng cán bộ, đảng viên đề xuất làm 02 phiên bản cam kết, 1 phiên bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu. Hoàn toàn có thể tham khảo cách viết phiên bản cam kết như sau:


*
Mục lục nội dung bài viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM chi BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ thiết yếu quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ dân phố 2

1. Về tứ tưởng chủ yếu trị

- bản thân luôn trung thành, kiên định với công ty nghĩa Mác- Lê nin, tứ tưởng hcm và con đường lối thay đổi của Đảng. Tiệm triệt giỏi điều lệ Đảng cùng nghị quyết những cấp;

- luôn luôn chấp hành giỏi chủ trương cơ chế Đảng, pháp luật của phòng nước;

- luôn luôn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng quần bọn chúng nhân dân chấp hành và thực hiện giỏi các chế độ pháp luật, chủ trương đổi mới và chế độ của Đảng cùng Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, “ tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

Bạn đang xem: Bài viết bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng và không dứt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mã mực;

- Giữ gìn bốn cách, phẩm chất đạo đức biện pháp mạng. Phát huy tính đón đầu và gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong chiến đấu chống công ty nghĩa cá nhân, quan liêu liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành quy định của Ban chấp hành trung ương về phần đông điều Đảng viên không được làm;

- không có thể hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao

- luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

- Đổi mới phương pháp và lề lối làm cho việc;

- Chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, chuyển vận cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan tiền điểm, công ty trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước;

- tích cực và lành mạnh học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; 

- xong tốt chức trách, trọng trách được giao. 

4. Về tổ chức kỷ luật

- Thực hiện tại nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương chủng loại chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu triển khai nền nếp, cơ chế sinh hoạt Đảng.

Xem thêm: Lịch Sử Lớp 9 Bài 7 - Lịch Sử 9 Bài 7: Các Nước Mĩ La

5. Về tự khắc phục, sửa chữa thay thế những hạn chế, khuyết điểm thời hạn qua với qua kiểm điểm, tấn công giá quality cán bộ, đảng viên cuối năm 2017

- bạo dạn trong chống chọi phê bình với tự phê, tranh đấu với các biểu thị chia rẽ, cục bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe những ý kiến góp phần phê bình của quần bọn chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của nhà Nước và các nội quy, quy chế, chế độ của địa phương;

- Luôn tất cả thái độ cầu thị trong bài toán nhận với sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần máy XV:

- Thực hiện nghiêm dụng cụ của Ban Chấp hành tw về đông đảo điều Đảng viên không được làm;

- Tuyên truyền di chuyển nhân dân thực hiện xuất sắc chủ trương con đường lối của Đảng, chế độ pháp luật của phòng nước, chính sách của địa phương.

Xem thêm: Em Hãy Đặt 1 Câu Có Sử Dụng Quan Hệ Từ, Đặt 5 Câu Có Sử Dụng Quan Hệ Từ

Bản cam đoan này đôi khi là câu chữ kế hoạch hành vi của bản thân nhằm tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng và là địa thế căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.