BỘ ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 2

     

Bộ Đề thi Toán 5 học tập kì 2 có đáp án (40 đề)

Với cỗ Đề thi Toán 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án (40 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 5 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 5 học kì 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập sau đây có kèm theo một số trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): muốn tính cung cấp kính hình tròn khi biết chu vi ta có tác dụng như sau :

A. đem chu vi phân tách cho 3,14

B. đem chu vi nhân mang đến 3,14

C. Mang chu vi phân chia cho 3,14 rồi chia 2

D. Lấy chu vi phân tách cho 3,14 rồi nhân 2

Câu 2 (0,5 điểm): 15740kg = ....tấn . Số tương thích điền vào nơi chấm là :

A. 1,574 B. 15,74

C. 157,4 D. 1574

Câu 3 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong những thập phân 4,519 có mức giá trị là :

A. 5/10 B. 5/100

C. 5 D. 500

Câu 4 (0,5 điểm): Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …%

A. 5,8 % B. 0,58%

C. 58% D. 580%

Câu 5 (0,5 điểm): Số thập phân phân gồm 20 đơn vị chức năng , một trong những phần mười và 8 tỷ lệ được viết là :

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 6 (0,5 điểm): Tìm quý giá của x sao cho: x - 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 1,30 B. 1,73

C. 427 D 4,27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 54,96 – 38,47 b) 26,49+ 35,51

c) 43,21 x 5,8 d) 17,55 : 3,9

Câu 2 (2 điểm): Một siêu thị có 4,5t gạo , đã bán tốt 2/5 số gạo đó. Hỏi :

a. Shop còn lại từng nào tấn gạo chưa chào bán ?

b. Số gạo đã cung cấp chiếm bao nhiêu xác suất số gạo của shop trước khi bán ?

Câu 3 (2 điểm): Một xe sản phẩm đi tự A với tốc độ 30km/giờ với saugiờ thì cho tới B. Hỏi một fan đi xe đạp với gia tốc bằng 2/5 vận tốc xe trang bị thì bắt buộc mất mấy giờ đi hết quãng đường AB?

Câu 4 (1 điểm): search x biết x là số từ bỏ nhiên: 39,99 Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CBACAD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 54,96 – 38,47 = 16,49 b) 26,49 + 35,51 = 62

c) 43,21 x 5,8 = 250,618 d) 17,55 : 3,9 = 4,5

Câu 2 (2 điểm):

a. Số gạo cửa hàng đã chào bán là: ( 0,25 điểm)

4,5 x 2/5 = 1,8 ( tấn) ( 0,25 điểm)

siêu thị còn lại số tấn gạo chưa cung cấp là : ( 0,25 điểm)

4,5 - 1,8 = 2,7( tấn) ( 0,25 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã cung cấp và số gạo trước lúc bán là: ( 0,25 điểm)

1,8 : 4,5 = 0,4 = 40% ( 0,5 điểm)

Kết luận: Vậy siêu thị còn lại 2,7 tấn gạo chưa buôn bán và số gạo đã cung cấp chiếm 40% số gạo của cửa hàng trước lúc bán.

Câu 3 (2 điểm):

giờ = 4/3 giờ đồng hồ ( 0,25 điểm)

Quãng đường AB dài là : ( 0,25 điểm)

30 x 4/3 = 40(km) ( 0,25 điểm)

tốc độ xe đánh đấm là ( 0,25 điểm)

30 x 2/5 = 12 ( km/ tiếng ) ( 0,25 điểm)

thời gian để xe đạp đi không còn quãng đường AB là ( 0,25 điểm)

40 : 12 =

*
(giờ)= 3 giờ đôi mươi phút ( 0,25 điểm)

ĐS : 3 giờ trăng tròn phút ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

39,99 thời hạn làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo một số trong những câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): quý giá của chữ số 4 trong số thập phân 23,546 là:

A. 4C. 4/10

B. 40D. 4/100

Câu 2 (0,5 điểm): 1 phút 30 giây = ….....phút.Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 1,3 B. 1,5

C. 130 D. 90

Câu 3 (0,5 điểm): hình tròn trụ H có nửa đường kính dài gấp 3 lần bán kính hình tròn K. Diện tích hình trụ H so với diện tích hình tròn trụ K gấp chu kỳ là:

A. 3 lần B. 6 lần

C. 9 lần D. 27 lần

Câu 4 (0,5 điểm): Biểu thức 16 – 12 : 4 3 + 5 có giá trị là:

A. 12 B. 8

C. 20 D. 10

Câu 5 (1 điểm): Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3m , chiều rộng 2m , chiều cao 1 . Bể cất 70 % nước . Hỏi trong bể gồm bao nhiêu lít nước ?

A. 4,2 lít B. 42 lít

C. 420 lít D. 4200 lít

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: tìm kiếm X:

a. 473,4 x X = 315,6 x 12

b. 136,5 - X = 5,4 : 1,2

c. X x 34,56 - X x 25,56 + X = 0,1

Câu 2 (2 điểm): thời điểm 7 giờ đồng hồ 50 phút, bác bỏ Xuân đi bộ từ A với tốc độ 4,5 km/ giờ và cho B vào khoảng 9 giờ 10 phút . Bác Thu đi xe đạp từ A đến B với gia tốc 12 km/ giờ đồng hồ . Hỏi chưng Thu mong đến trước bác Xuân 15 phút thì nên khởi hành dịp mấy tiếng ?

Câu 3 (2 điểm): Một bể có bố vòi nước: nhì vòi tan vào và một vòi tung ra. Biết rằng vòi trước tiên chảy 6 tiếng thì đầy bể, vòi sản phẩm hai rã 4 giờ thì đầy bể, vòi thứ tía tháo ra 8giờ thì bể cạn. Bể đã cạn, ví như mở cả 3 vòi và một lúc thì sau bao thọ đầy bể?

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh:

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng biệt câu 5 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5DBCAD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): mỗi câu a,b chuẩn cho 0,5 điểm, câu c cho một điểm

a. 473,4 x X = 315,6 x 12

473,4 x X = 3787,2

X = 3787,2 : 473,4

X = 8

b. 136,5 - X = 5,4 : 1,2

136,5 - X = 4,5

X = 136,5 - 4,5

X = 132

c. X x 34,56 - X x 25,56 + X = 0,1

X x (34,56 - 25,56 + 1) = 0,1

X x 10 = 0,1

X = 0,1 : 10

X = 0,01

Câu 2 (2 điểm):

thời hạn bác Xuân đi dạo từ A mang đến B là :

9 giờ 10 phút – 7 tiếng 50 phút = 1 giờ 20 phút ( 0,25 điểm )

1giờ 20 phút = 4/3 giờ ( 0,25 điểm )

Quãng con đường AB dài là :

4,5 x 4/3 = 6 ( km) ( 0,25 điểm )

thời gian bác Thu đi tự A mang đến B là :

6 : 12 = 0,5 ( giờ đồng hồ ) ( 0,25 điểm )

0,5 tiếng = 30 phút ( 0,25 điểm )

bác Thu đề nghị đến B thời điểm :

9h 10 phút - 15 phút = 8 tiếng 55 phút ( 0,25 điểm )

bác bỏ Thu bắt buộc khởi hành dịp :

8 giờ 55 phút – khoảng 30 phút = 8 tiếng 25 phút ( 0,25 điểm )

Đáp số : 8 giờ đồng hồ 25 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3 (2):

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy vào bể được (thể tích bể). ) ( 0,25 điểm )

Một giờ đồng hồ vòi máy hai chảy vào bể được ( thể tích bể). ( 0,25 điểm )

vào một giờ đồng hồ vòi thứ ba tháo ra được ( thể tích bể). ( 0,25 điểm )

1 giờ đồng hồ cả tía vòi thuộc chảy để lại trong bể số lượng nước là:

*
( thể tích bể). ( 0,5 điểm )Thời gian từ thời gian bển cạn đến lúc bể đầy là:

*
(giờ)=giờ (0,5 điểm )

Đáp số:giờ (0,25 điểm )

Câu 4 (1 điểm):

*

*

*

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Môn Văn 2017, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2017

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một số trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong các thập phân 37,509 thuộc mặt hàng nào ?

A. Hàng trăm B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng tỷ lệ D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Số thập phân 203,105 phát âm là

A. Nhị linh cha phẩy một trăm linh năm

B. Nhị linh ba phẩy một không năm

C . Nhị trăm linh bố phẩy một trăm linh năm

D . Hai trăm linh tía phẩy một trăm linh lăm

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn từ thời gian 8 giờ đồng hồ 10 phút mang đến lúc 9h kém 10 phút là :

A. 40 phút B . Trăng tròn phút

C. Trong vòng 30 phút D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Chu vi hình tròn trụ có bán kính là 6 centimet là :

A. 18,84cm B. 376,8 cm

C. 37,68cm2 D.37,68cm

Câu 5 (0,5 điểm): 4m2 25cm2 =.... M2

A. 425 m2 B. 4,25 m2

C. 4,025 mét vuông D. 4,0025 m2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 b. 43,25 - 34,25

c. 21,8 x 4,2 d. 63,36 : 4

Câu 2 (2 điểm): Một bể nước kiểu dáng hộp chữ nhật có các số đo trong tim bể là chiều lâu năm 2,5 m chiều rộng 1m chiều cao 2m . Hiện thời 85% bể đang chứa nước . Hỏi bây chừ bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ 25,5 m đáy bé bỏng kém đáy phệ 1m chiều cao bằng trung bình cùng hai đáy . Tính diện tích s thửa ruộng hình thang đó ?

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

(1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 24,7x5)

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5BCACD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS triển khai đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 = 11,116

b. 43,25 - 34,25 = 9

c. 21,8 x 4,2 = 91,56

d. 63,36 : 4 = 15,84

Câu 2 (2 điểm):Một bể nước làm ra hộp chữ nhật có những số đo trong tâm địa bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng 1m độ cao 2m . Bây giờ 85% bể đang cất nước . Hỏi bây giờ bể chứa từng nào lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Thể tích bồn nước là

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước hiện có trong bể là

5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm)

Ta gồm 1dm3 = 1 lít nước

mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm)

bây giờ bể cất số lít nước là ( 0,25 điểm)

4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 25,5 m đáy bé kém đáy phệ 1m chiều cao bằng trung bình cộng hai lòng . Tính diện tích s thửa ruộng hình thang đó ?

Đáy bé xíu thửa ruộng hình thang là :

25,5 - 1 = 24,5 (m) ( 0,5 điểm)

chiều cao thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5): 2 = 25 (m) ( 0,5 điểm)

diện tích s thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5) x 25 : 2 = 625 (m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 625 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

(1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x ( 123,5 – 24,7x5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x( 123,5 – 123,5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x 0

= 0

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Xem thêm: Lý Thuyết Toán Hình 8 Đối Xứng Trục Ngắn Gọn Và Chi Tiết Nhất

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032 B. 0,032

C. 0,32 D. 3,2

Câu 2 (1 điểm): Cho tứ chữ số 1,2,3,4 . Viết được tất cả các số có bốn chữ số không giống nhau từ các chữ số đã cho rằng :

A. 18 số B. 24 số

C. 12 số D. 36 số

Câu 3 (0,5 điểm): mong mỏi tính bán kính r của hình tròn trụ khi biết diện tích s S ta làm cho như sau :

A. R= S : 3,14 B. R = S: 3,14 : 2

C. R = S: 3,14 x 2 D. R x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm): 3,25 giờ = ... Giờ...phút . Số phù hợp điền vào nơi chấm là :

A. 3 giờ 15 phút B. 3 giờ 25 phút

C. 3h 10 phút D. 3 giờ 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm): Số hình tam giác có trong hình mặt là :

*

A. 5 hình B. 10 hình

C. 15 hình D. Trăng tròn hình

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897 b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9 d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Tính thể tích của hình hộp chữ nhật biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 4 dm , độ cao 0,5m và diện tích bao quanh của hình đó là 120 dm2

Câu 4 (1 điểm): tìm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu mang lại 0,5 riêng câu 2 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5CBDAC

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): ( mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7 b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824 d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

do biết tổng diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương đó chính là diện tích của 4 + 6 = 10 ( khía cạnh ) ( 0,25 điểm)