CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC

     

Phương pháp giải những dạng bài tập chương liên kết hóa học

Với cách thức giải các dạng bài tập chương liên kết hóa học Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài bác tập, bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập liên kết hóa học từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương liên kết hóa học

*

Bài tập trắc nghiệm

Sự hình thành liên kết ion

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Cần nhớ điều kiện và lốt hiệu nhận thấy phân tử có links ion.

- Điều kiện hình thành links ion:

+ liên kết được hiện ra giữa các nguyên tố có tính chất khác hoàn toàn nhau (kim loại điển hình nổi bật và phi kim điển hình).

+ Quy cầu hiệu độ âm năng lượng điện giữa hai nguyên tử link ≥ 1,7 là links ion (trừ một vài trường hợp).

- vệt hiệu cho biết phân tử có links ion:

+ Phân tử hợp hóa học được có mặt từ kim loại điển hình nổi bật (kim các loại nhóm IA, IIA) với phi kim điển hình (phi kim đội VIIA cùng Oxi).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Viết thông số kỹ thuật electron của Cl (Z = 17) cùng Ca (Z=20). Cho thấy vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn. Links giữa canxi và clo trong hợp hóa học CaCl2 nằm trong loại link gì? do sao? Viết sơ trang bị hình thành liên kết đó.

Hướng dẫn:

Cl (Z = 17) : 1s22s22p63s23p5

Ca (Z = 20) : 1s22s22p63s23p64s2

Clo nằm ở vị trí ô số 17, chu kỳ 3, đội VIIA.

Canxi nằm tại ô số 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA.

Liên kết vào hợp hóa học CaCl2 là link ion vì Ca là kim loại điển hình, Cl là phi kim điển hình.

Sơ đồ xuất hiện liên kết:

2Cl + 21e → 2Cl-

Ca → Ca2+ + 2e

Các ion Ca2+và Cl-tạo thành sở hữu điện tích trái dấu, chúng hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo thành hợp chất CaCl2:

Ca2+ + 2Cl- → CaCl2

Ví dụ 2: nhì nguyên tố M cùng X tạo ra thành thích hợp chất bao gồm công thức là M2X. Mang đến biết:

- toàn bô proton trong hòa hợp chất bởi 46.

- Trong phân tử nhân của M gồm n - p. = 1, trong hạt nhân của X gồm n’ = p’.

- trong hợp chất M2X, nhân tố X chỉ chiếm khối lượng.

1. Tìm số hạt proton vào nguyên tử M với X.

2. Nhờ vào bảng tuần hoàn hãy cho thấy tên những nguyên tố M, X.

3. Link trong hợp hóa học M2X là links gì? tại sao? Viết sơ đồ dùng hình thành link trong hợp chất đó.

Hướng dẫn:

1. Tổng cộng proton trong hợp chất M2X bằng 46 yêu cầu : 2p + p’ = 46. (1)

Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm trọng lượng nên:

39p’ = 8(2p + 1). (2)

Từ (1), (2) ta kiếm tìm được: phường = 19; p’ = 8.

2. M là kali (K) cùng X là oxi (O).

3. Links trong hợp chất K2O là links ion do K là sắt kẽm kim loại điển hình, O là phi kim điển hình.

Sơ đồ hình thành liên kết:

O + 2e → O2-

2K → 2K+ + 2.1e

Các ion K+và O2-tạo thành mang điện tích trái dấu, bọn chúng hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, sinh sản thành hợp hóa học K2O:

2K+ + O2- → K2O

Ví dụ 3:

a, Viết cấu hình electron của những nguyên tử A, B biết rằng:

- Tổng số những loại phân tử cơ bản trong nguyên tử A là 34. Số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 10.

- Kí hiệu của nguyên tử B là B.

b, link trong hợp hóa học tạo thành từ bỏ A cùng B ở trong loại liên kết gì? bởi sao? Viết công thức của hợp hóa học tạo thành .

Hướng dẫn:

a, điện thoại tư vấn tổng số phân tử proton, nơtron, electron của nguyên tử A là P, N, E (trong đó p = E).

Ta có: p. + N + E = 34 và phường + E - N = 10.

Từ đây kiếm được P = E = 11; N = 12.

Kí hiệu của nguyên tử B là B nên ZB = 9

Cấu hình electron của A, B:

A (Z = 11) : 1s22s22p63s1

B (Z = 9) : 1s22s22p5

b, links trong hợp chất giữa A với B là liên kết ion vì chưng A là kim loại điển hình nổi bật (nhóm IA), B là phi kim điển hình nổi bật (nhóm VIIA).

Sơ đồ xuất hiện liên kết:

A → A+ + 1e

B + 1e → B-

Các ion A+và B- chế tạo thành với điện tích trái dấu, chúng hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo thành thành hợp hóa học AB:

A+ + B- → AB.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Xét các phân tử ion: LiCl, KCl, RbCl, CsCl. Liên kết trong phân tử nào mang tính chất ion những nhất?

A. LiCl B. KCl C. RbCl D. CsCl

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3,0), H (2,1), S (2,5), O (3,5). Chất nào sau đây có liên kết ion ?

A. H2S, NH3. B. BeCl2, BeS.

C. MgO, Al2O3. D. MgCl2, AlCl3.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Nguyên tử Al gồm 3 electron hóa trị. Kiểu link hóa học nào được sinh ra khi nó link với 3 nguyên tử flo:

A. Link kim loại.

B. Links cộng hóa trị có cực.

C. Links cộng hóa trị ko cực.

D. Liên kết ion.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. cho các hợp chất: NH3, H2O, K2S, MgCl2, Na2O, CH4, chất có link ion là:

A. NH3, H2O, K2S, MgCl2 B. K2S, MgCl2, Na2O, CH4

C. NH3, H2O, Na2O, CH4 D. K2S, MgCl2, Na2O

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. thông số kỹ thuật electron của cặp nguyên tử làm sao sau đây có thể tạo link ion:

A. 1s22s22p3 với 1s22s22p5 B.1s22s1 cùng 1s22s22p5

C. 1s22s1 với 1s22s22p63s23p2 D.1s22s22p1 cùng 1s22s22p63s23p6

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. đến 3 ion : Na+, Mg2+, F- . Tìm câu xác minh sai .

A. 3 ion bên trên có cấu hình electron tương tự nhau .

B. 3 ion trên có số nơtron không giống nhau.

C. 3 ion trên tất cả số electron đều bằng nhau

D. 3 ion trên bao gồm số proton bởi nhau.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7. Trong dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3 , SiO2 , P2O5 , SO3 , Cl2O7 . Số đông oxit có links ion là :

A. Na2O , SiO2 , P2O5 .B. MgO, Al2O3 , P2O5

C. Na2O, MgO, Al2O3 .D. SO3, Cl2O3 , Na2O .

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8. cho các chất : HF, NaCl, CH4, Al2O3, K2S, MgCl2. Số chất có links ion là (Độ âm năng lượng điện của K: 0,82; Al: 1,61; S: 2,58; Cl: 3,16 và O: 3,44; Mg: 1,31; H: 2,20; C: 2,55; F: 4,0) :

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Lời giải:

Đáp án: D

Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

-Liên kết cộng hóa trị được hình thành bởi cặp electron chung

-Khi viết phương pháp electron, cách làm cấu tạo:

Giả sử nguyên tử A tất cả n electron lớp bên ngoài cùng dịp đó A sẽ đưa ra (8 - n) electron nhằm góp chung, nhằm đạt mang đến 8 electron ở phần bên ngoài cùng, có thông số kỹ thuật electron bền tương tự khí hiếm.

Lưu ý:

- Khi nhì nguyên tử links mà trong đó có một nguyên tử A đạt thông số kỹ thuật bền còn nguyên tử B kia không thì lúc này A áp dụng cặp electron của nó làm cho B dùng chung → hình thành liên kết cho thừa nhận (hay phối trí) màn trình diễn bằng → hướng về phía nguyên tử dấn cặp electron đó.

- Khi có nhiều nguyên tử đều rất có thể đưa cặp electron ra mang lại nguyên tử khác dùng tầm thường thì ưu tiên mang lại nguyên tử nào gồm độ âm điện nhỏ dại hơn.

- lúc viết công thức cấu tạo (CTCT) của:

*Axit tất cả oxi: theo đồ vật tự

+ Viết bao gồm nhóm H – O

+ mang lại O của tập thể nhóm H – O link với phi kim trung tâm

+ kế tiếp cho phi kim trung tâm liên kết với O còn sót lại nếu có.

*Muối:+ Viết CTCT của axit tương ứng trước.

+ kế tiếp thay H nghỉ ngơi axit bởi kim loại.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. phụ thuộc hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại links nàotrong các chất dưới đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Hướng dẫn:

Hiệu dộ âm năng lượng điện CaCl2 : 2, 16 → liên kết ion.

Hiệu độ âm năng lượng điện AlCl3, CaS, Al2S3lần lượt là : 1,55 ; 1,58 ; 0,97 → liên kết cộng

hóa trị có cực.

Ví dụ 2.

Xem thêm: Giáo Án Môn Toán Lớp 5 Tuần 8: Chính Tả, Giáo Án Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 8: Chính Tả

X, A, Z là đa số nguyên tố tất cả số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X với A, A với Z, Z với X.

Hướng dẫn:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F bao gồm độ âm điện là 3,98.

19A : 1s22s22p63s23p64s1Đây là K bao gồm độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s22s22p4 Đây là O bao gồm độ âm năng lượng điện là 3,44.

b) Cặp X với A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16 , có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có links ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có link cộng hóa trị gồm cực

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho những hợp chất: NH3, Na2S, CO2, CaCl2, MgO, C2H2. Hợp hóa học có liên kết CHT là:

A. CO2, C2H2, MgO B. NH3.CO2, Na2S

C. NH3 , CO2, C2H2 D. CaCl2, Na2S, MgO

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2. Liên kết cùng hóa trị trong phân tử HCl bao gồm đặc điểm

A. Có hai cặp electron chung, là link đôi, ko phân cực.

B. Tất cả một cặp electron chung, là links đơn, ko phân cực.

C. Bao gồm một cặp electron chung, là links ba, có phân cực.

D. Gồm một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. chọn câu đúng trong các câu tiếp sau đây :

A. Trong links cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện nhỏ tuổi hơn.

B. Link CHT có cực được tạo nên thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ những ngtử khác hoàn toàn nhau về tính chất hóa học,

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử béo thì phân tử phân cực yếu.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Kiểu liên kết nào được chế tạo thành giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron thông thường ?

A. Link ion .B. Liên kết cộng hóa trị.

C. Liên kết kim loại. D. Liên kết hidro

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 5. Cho những phân tử : N2 ; SO2 ; H2 ; HBr. Phân tử nào trong các phân tử bên trên có link cộng hóa trị ko phân rất ?

A. N2 ; SO2 B. H2 ; HBr.

C.SO2 ; HBr. D. H2 ; N2 .

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6. đến độ âm điện Cs: 0,79; Ba: 0,89; Cl: 3,16; H: 2,2; S: 2,58; F: 3,98: Te: 2,1 để xác minh liên kết vào phân tử những chất sau: H2Te , H2S, CsCl, BaF2 . Chất có liên kết cộng hóa trị không phân cực là:

A. BaF2. B. CsCl

C. H2Te D. H2S.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7. mang đến độ âm năng lượng điện Cs : 0,79 ; bố : 0,89 ; H : 2,2 ; Cl : 3,16 ; S : 2,58 ; N : 3,04 ; O : 3,44 nhằm xét sự phân rất của links trong phân tử những chất sau: NH3 , H2S, H2O, CsCl . Hóa học nào trong các chất bên trên có link ion ?

A. NH3 B. H2O. C. CsCl. D. H2S.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8. link cộng hóa trị là:

A. Links giữa những phi kim với nhau .

B. Liên kết trong các số đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C.Liên kết được hình thành do sự dùng phổ biến electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Links được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng những electron chung.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9. Trong các nhóm hóa học sau đây, đội nào là rất nhiều hợp chất cộng hóa trị:

A. NaCl, H2O, HCl B. KCl, AgNO3, NaOH

C. H2O, Cl2, SO2 D. CO2, H2SO4, MgCl2

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 10. liên kết cộng hóa trị là link giữa 2 nguyên tử trong phân tử bằng:

A. 1 cặp electron thông thường

B. 2 cặp electron chung

C. 3 cặp electron bình thường

D. 1 hay nhiều cặp electron chung

Lời giải:

Đáp án: D

Cách viết công thức kết cấu của các phân tử

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- Viết thông số kỹ thuật e của các nguyên tử chế tác hợp chất

- Tính nhẩm số e từng nguyên tử góp phổ biến = 8 – số e lớp bên ngoài cùng

- Biểu diễn các e phần bên ngoài cùng và những cặp e chung (bằng các dấu chấm) lên bao bọc kí hiệu nguyên tử ⇒ bí quyết electron

- cụ mỗi cặp e chung bằng 1 gạch men ngang ta được công thức cấu tạo

Lưu ý:

-Khi hai nguyên tử link mà trong những số đó có một nguyên tử A đạt thông số kỹ thuật bền còn nguyên tử B kia không thì hôm nay A áp dụng cặp electron của nó khiến cho B dùng bình thường → hình thành links cho nhấn (hay phối trí) trình diễn bằng → hướng về phía nguyên tử thừa nhận cặp electron đó.

-Khi có không ít nguyên tử đều hoàn toàn có thể đưa cặp electron ra cho nguyên tử khác dùng thông thường thì ưu tiên mang lại nguyên tử nào có độ âm điện nhỏ dại hơn.

-Khi viết công thức cấu tạo (CTCT) của:

*Axit bao gồm oxi: theo lắp thêm tự

+ Viết có nhóm H – O

+ mang đến O của group H – O link với phi kim trung tâm

+ tiếp nối cho phi km trung tâm links với O còn sót lại nếu có.

*Muối:

+ Viết CTCT của axit tương ứng trước.

+ sau đó thay H sinh sống axit bởi kim loại.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. trình diễn sự hình thành link cho nhận trong những phân tử và sau H3O+, HNO3

Hướng dẫn:

- Xét H3O+ ta tất cả

*

- Xét phân tử HNO3

*

Sau khi hình thành các liên kết cùng hóa trị, N (chứ không hẳn O) sẽ cho 1 cặp electron mang đến nguyên tử O thứ tía (đang thiếu 2e nhằm đạt thông số kỹ thuật khí trơ) hình thành link cho - dấn .

Chú ý:

- cấu tạo phân tử và màn biểu diễn với links cho dấn là để tương xứng với quy tắc chén tử.

- cùng với nguyên tử mang lại cặp electron gồm 3 lớp trở lên, rất có thể có hóa trị lớn hơn 4 cần còn biểu diễn bằng links cộng hóa trị.

Ví dụ 2: Viết công thức kết cấu của phân tử H2SO4 cùng HClO4 để thấy được quy tác chén tử chỉ đúng với một số trường đúng theo

*

Ví dụ 3: Viết bí quyết electron với công thức kết cấu các ion nhiều nguyên tử sau: CO32-, HCO3-

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 4. Viết công thức cấu tạo của các chất sau

Cl2O, Cl2O5,HClO3.

Hướng dẫn:

Cl2O:

*

Cl2O5:

*

HClO3:

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Hãy viết phương pháp electron và công thức cấu trúc của các phân tử sau: PH3, SO2

Lời giải:

Đáp án:

*

Câu 2. Viết phương pháp electron, công thức cấu trúc của HClO, HCN, HNO2.

Lời giải:

Đáp án:

*

Câu 3. Viết công thức kết cấu của những phân tử và ion sau: H2SO3, Na2SO4, HClO4, CuSO4, NaNO3, CH3COOH, NH4NO3, H4P2O7.

Lời giải:

Đáp án:

*

Câu 4. Viết bí quyết electron, công thức cấu tạo của các phân tử:NH3, C2H2, C2H4, CH4, Cl2, HCl, H2O.

Lời giải:

Đáp án:

*

Câu 5.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Hk1 Lý 10 Môn Vật Lý, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Lý

Viết công thức kết cấu của những phân tử và ion sau: NH4+, Fe3O4, KMnO4, Cl2O7

Lời giải:

Đáp án:

*

Câu 6. Viết cách làm electron với công thức cấu tạo các hóa học sau:HNO3, Al(OH)3, K2Cr2O7, N2O5, Al2S3, H2CrO4, PCl5