Các Dạng Toán Đổi Đơn Vị Lớp 4

  -  

Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là câu hỏi quan trọng, học sinh cần cố kỉnh được biện pháp đổi các đơn vị đo cân nặng cùng những bài toán liên quan.

Hôm nay sofaxuong.vn sẽ cung ứng các kiến thức trọng tâm, dạng bài xích tập của toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng.Bạn đã xem: những dạng toán đổi đơn vị lớp 4Học sinh chú chịu khó luyện bài bác tập,ghi nhớ bảng đơn vị chức năng đo khối lượng để biết áp dụng vào vào thực tế.

Bạn đang xem: Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

1. Nhận ra đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm


*

*

*

*

Chú ý: Mỗi đơn vị đo cân nặng đều cấp 10 lần 1-1 vị bé nhỏ liền sau nó.

3. Bài tập áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo cân nặng và thừa nhận xét rằng cùng với hai đơn vị đo khối lượng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn cấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số tương thích vào nơi trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi tiến hành phép tính cùng hoặc trừ các cân nặng có kèm theo những đơn vị đo tương đương nhau, ta thực hiện tương từ như những phép tính cùng với số tự nhiên, sau đó thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào kết quả.

Khi thực hiện phép tính gồm kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện nay tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc phân chia số đó với một số trong những như cách thông thường, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào kết quả.

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1. Tính các giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 7 Giữa Học Kì 2 Lớp 7, Please Wait

Tính những giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài xích giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, trước hết ta yêu cầu đổi về cùng 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán bao gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ yêu cầu đề bài

Thực hiện phép tính theo yêu ước (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng trĩu 1250 g, một con cá nặng nề 4500g, 1 quả bí nặng 750g. Hỏi trọng lượng mà Bình phải mang về là bao nhiêu?

Bài 2. trong đợt kiểm tra sức khỏe. An cân nặng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả bố bạn nặng từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài xích giải

Bài 1

Khối lượng mà lại Bình phải đem lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 các bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

4. Bài xích tập trường đoản cú luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào vị trí trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ mua 5 trái dưa hấu, bao gồm 2 quả nặng 450dag, 1 quả nặng nề 35hg, 2 quả nặng trĩu 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng bao nhiêu kg?

Bài 5. Một bé cá trê nặng trĩu 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng trĩu 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3.

Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản (Chi Tiết), Liên Kết Trong Văn Bản

Điền vệt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần chăm chỉ ôn luyện, cầm chắc kiến thức và kỹ năng trọng trọng điểm để giao hàng bậc học cao hơn. Tiếp tục theo dõi sofaxuong.vn để cập nhật nhiều kỹ năng hay nhé!