CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

     

Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua các dạng bài tập cơ bản và nâng cao qua những bài tập có lời giải.

Trong siêng đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt. Những em chú ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng việc một cách linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2.


Bạn đang xem: Các phương pháp giải phương trình lượng giác


Xem thêm: Bài Tập Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số


Xem thêm: Nêu Hệ Quả Của Trái Đất Quay Quanh Mặt Trời Của Trái Đất, Các Chuyển Động Của Trái Đất Và Hệ Quả Của Nó


PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC nhị VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC ba VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*