Cách giải bất phương trình bậc 3

     

Tổng Tổng hợp những dạng giải phương trình bậc 3 cùng bất phương trình nhảy 3 giúp cho các em ôn thi tốt môn giải phương trình do trung tam day kem tai nha tphcm chia sẽ.

Cách giải phương trình bậc 3 bằng phương thức Cardano

Trước tiên, phân tách phương trình mang đến α3 để đưa về dạng

*
*
*
*
*
*
*
qover 2pm sqrtq^2over 4+p^3over 27. qquad (4) " />
*

Đặt các giá trị:

1) giả dụ 0" />

*
*
*
k+sqrt<3>-sqrtk^2-1 ight)-fracb3a" />
*
*
b^3-27a^2d}3a" />
*

k+sqrtk^2+1+sqrt<3>k-sqrtk^2+1 ight)-fracb3a" />k+sqrtk^2+1+sqrt<3>k-sqrtk^2+1 ight)-fracb3a" />