Câu hỏi trắc nghiệm toán 11

     

Nhằm hỗ trợ ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, sofaxuong.vn ra mắt đến những em tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu có 697 trang cùng với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong lịch trình Đại số cùng Giải tích 11 cùng Hình học 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 11

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự đổi thay thiên cùng đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình rã x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài xích tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình bậc nhất đối với cùng 1 hàm con số giác.II. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x.III. Phương trình bậc hai so với một hàm số lượng giác.IV. Phương trình đẳng cấp và sang trọng bậc hai đối với sin x và cos x.V. Phương trình cất sin x ± cos x và sin x cos x.VI. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Những dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ và XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Anh Văn 12 Unit 1 : Home Life Đời Sống Gia Đình

Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Cầm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan HỆ tuy nhiên SONG vào KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Bắt đầu về hình học tập không gian.II. Các đặc thù thừa nhận.III. Điều kiện xác định mặt phẳng.IV. Hình chóp cùng tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 nhì ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG – hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.II. Điều kiện để một con đường thẳng tuy vậy song cùng với một phương diện phẳng.III. Tính chất.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG tuy vậy SONG.I. Vị trí tương đối của nhì mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện nhằm hai phương diện phẳng tuy nhiên song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ với hình hộp.V. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. Quan HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Một Vật Có Khối Lượng 5 Tấn Đang Chuyển Động Trên Đ

1 VÉC-TƠ vào KHÔNG GIAN.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 hai MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

download tài liệu