Chia lấy dư trong java

  -  

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm phần nguyên cùng phần dư của một trong những chia cho số khác bằng ngôn từ Java. Bạn sẽ vận dụng toán tử % để phân tách lấy phần dư cùng / để phân chia lấy phần nguyên.

Bạn đang xem: Chia lấy dư trong java

*


*

Khi nhì số chia cho nhau thì tác dụng sẽ tất cả hai phần, phần thứ nhất là phần nguyên với phần trang bị hai là phân dư. Ví dụ: 11/4 thì phần nguyên vẫn là 2 và phần dư sẽ là 3.

Ví dụ: tra cứu phần nguyên và phần dư trong java.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 89 : Luyện Tập, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 89: Luyện Tập

Trong chương trình sau, chúng ta có hai số nguyên là num1 và num2. Chúng ta đang tìm phần nguyên với phần dư của nhị số này vậy đề nghị sẽ triển khai phép phân tách cho nhì số.

Xem thêm: Soạn Sử Lớp 8 Bài 7 Ngắn Nhất: Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix


import java.util.Scanner;public class ChiaHaiSo public static void main(String<> args) Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhập vào số sản phẩm công nghệ nhất: "); int num1 = scanner.nextInt(); System.out.println("Nhập vào số thiết bị hai: "); int num2 = scanner.nextInt(); int phanNg = num1 / num2; int phanDu = num1 % num2; System.out.println("Phần nguyên là: " + phanNg); System.out.println("Phần dư là: " + phanDu);
Kết quả:

Bài viết này được đăng trên


Để kiếm được phần nguyên họ sẽ sử dụng toán tử "/" trong java, toán tử "/" vẫn lấy phần nguyên của kết quả giữa hai số tức là 2. Còn phần dư, họ sẽ áp dụng toán tử "%" nhằm tìm phần dư có thể chấp nhận được tính này và hiệu quả sẽ là 1.lúc nào dùng default Methods vào Java 8

Ở 2 bài bác trước họ đã tìm hiểu 2 tính năng vượt trội của Java…giải pháp chuyển chữ hoa thành chữ thường xuyên trong Java

Trong bài viết này họ sẽ tìm hiểu về cách biến hóa chữ in…bài xích tập tính tổng các số thoải mái và tự nhiên trong Java

những số dương 1, 2, 3, 4, ... được call là các số tự nhiên,…


cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

trong chuỗi hoàn toàn có thể vừa gồm ký tự thường vừa gồm ký từ hoa, nhưng…


cách viết hoa cam kết tự trước tiên trong Java

Để đọc được bài bác này, các bạn cần có kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng về Java…


hướng dẫn thay đổi giờ giây phút trong Java

Để gọi được chương trình, chúng ta cần có kiến thức cơ phiên bản về Java.…


phương pháp lấy thời gian hiện trên trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ phiên bản sau…


bí quyết làm tròn số vào Java

Khi triển khai tính toán, việc kết quả ra một số lượng thập phân dài…


giải pháp tìm ma trận gửi vị trong Java

quá trình hoán đổi giữa hàng cùng cột được gọi là gửi vị của ma…


bí quyết chuyển ArrayList thành mảng và trái lại trong Java

Để hiểu được bài xích này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…


phương pháp nối nhì mảng vào Java

mình sẽ tiến hành hai công tác nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…


phương pháp xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

mình sẽ tiến hành hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…


In ra tam giác bằng ký tự * với số vào Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bởi ký tự *…


kiếm tìm số lớn số 1 trong mảng Java

các bạn cần mày mò về mảng, biện pháp khởi tạo ra và in mảng vào Java…


Tìm mong của một số trong những nguyên trong Java

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ tò mò cách tìm toàn bộ các ước…


cách kiểm tra số đối xứng vào Java

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ kiểm tra một số có phải là số…


Đảo ngược một số trong những trong Java

Mình đã giới thiệu chúng ta cách đảo ngược một vài sử dụng vòng lặp…


tra cứu bội chung nhỏ nhất trong Java

mình sẽ thực hiện hai cách không giống nhau để tìm kiếm BCNN. Cách thứ nhất mình…


giải pháp hoán thay đổi hai số vào Java

trong phần này mình sẽ áp dụng một phát triển thành tạm temp() làm trở thành trung gian…