Cho hàm số y=f(x)

  -  
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên dưới

*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên. Hỏi hàm sốy= g(x) = f(1-x2) nghịch phát triển thành trên khoảng nào trong các khoảng sau? A. (1; 2) B. (0; + ∞) C. (-2; -1) D. (-1;...

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x)


Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên. Hỏi hàm sốy= g(x) = f(1-x2) nghịch đổi mới trên khoảng nào trong số khoảng sau?

*

A. (1; 2)

B. (0; + ∞)

C. (-2; -1)

D. (-1; 1)


Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f"(x)có trang bị thị như hình bên. Hàm số y = f ( 1 + x 2 ) nghịch trở thành trên khoảng tầm nào bên dưới đây? ...

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f"(x)có thiết bị thị như hình bên. Hàm số y = f ( 1 + x 2 ) nghịch phát triển thành trên khoảng chừng nào dưới đây?

*

*

*

*

*


Cho hàm số y=f(x) tiếp tục trên đoạn <1;4>và có đồ thị hàm số y=f"(x)như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=f( x 2 + 2 )nghịch biến đổi trên khoảng nào trong các khoảng sau? ...

Cho hàm số y=f(x) tiếp tục trên đoạn <1;4>và bao gồm đồ thị hàm số y=f"(x)như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=f( x 2 + 2 )nghịch biến chuyển trên khoảng tầm nào trong số khoảng sau?

*

*

*

*


Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’(x) tất cả đồ thị như hình vẽ

*

Hàm số y= f( x2) tất cả bao nhiêu khoảng tầm nghịch biến.

A. 5

B. 3

C. 4

D.1


Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’ (x) bao gồm đồ thị như hình vẽ. Hàm số y= f( x2) gồm bao nhiêu khoảng tầm nghịch biến. A. 5 B . 3 C. 2 D....

Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’ (x) tất cả đồ thị như hình vẽ.

*

Hàm số y= f( x2) có bao nhiêu khoảng chừng nghịch biến.

A. 5

B . 3

C. 2

D. 4


Cho hàm số y= f( x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên dưới Hàm số g ( x ) = f ( x 2 + 2 x + 3 - x 2 + 2 x + 2 ) đồng biến chuyển trên khoảng tầm nào sau đây? A. ( - ∞ ; - 1 ) B. ( - ∞ ; - 1 / 2 ) C. ( 1 / 2 ; + ∞ ) D. ( - 1 ...

Cho hàm số y= f( x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình mặt dưới

*

Hàm số g ( x ) = f ( x 2 + 2 x + 3 - x 2 + 2 x + 2 ) đồng phát triển thành trên khoảng tầm nào sau đây?

A. ( - ∞ ; - 1 )

B. ( - ∞ ; - 1 / 2 )

C. ( 1 / 2 ; + ∞ )

D. ( - 1 ; + ∞ )


Cho hàm số y=f(x) tất cả đồ thị của hàm số y=f "(x) được cho như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch biến chuyển trên khoảng tầm A. . B.. C.....

Cho hàm số y=f(x) bao gồm đồ thị của hàm số y=f "(x) được đến như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch biến trên khoảng

*

A.

*
.

B.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Ngành Giao Thông Vận Tải Là Gì? Sản Phẩm Của Ngành Giao Thông Vận Tải Làa

*
.

C.

*
.

D.

*
.


Chọn C

*

Ta có

*
*

*
*
*
.

Dựa vào vật thị ta thấy mặt đường thẳng

*
giảm đồ thị
*
tại nhì điểm có hoành độ nguyên tiếp tục là
*
và cũng từ vật dụng thị ta thấy
*
trên miền
*
phải
*
trên miền
*
*
.

Vậy hàm số nghịch biến đổi trên khoảng chừng

*
.


Cho hàm số y=f(x)có đồ gia dụng thị của hàm số y=f"(x)được mang đến như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch phát triển thành trên khoảng chừng ...

Cho hàm số y=f(x)có đồ thị của hàm số y=f"(x)được mang đến như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch đổi thay trên khoảng

*

*

*

*

*


Cho hàm số y= f( x) tất cả đạo hàm là hàm số y= f’(x) trên R. Biết rằng hàm số y= f’ ( x-2) + 2 gồm đồ thị như hình vẽ mặt dưới. Hàm số y= f( x) nghịch biến hóa trên khoảng chừng nào? A. . B. (- 1; 1) C. . D....

Cho hàm số y= f( x) gồm đạo hàm là hàm số y= f’(x) bên trên R. Biết rằng hàm số y= f’ ( x-2) + 2 gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y= f( x) nghịch đổi mới trên khoảng nào?

*

A.

*
.

B. (- 1; 1)

C.

*
.

Xem thêm: Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm Lớp 8

D.

*
.


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái