Chương Trình Anh Văn Lớp 6

     

Lớp 6 là lúc ban đầu chương trình học tập tiếng Anh đi sâu vào tò mò các điểm ngữ pháp và từ vựng về đời sống cũng như học thuật. Để giúp những em tất cả cái nhìn trọn vẹn về kỹ năng trong chương trình tiếng Anh lớp 6 mới. Ngoài ra các kiến thức chương trình tiếng anh lớp 6 cũng trở thành giúp ích nhiều cho tiếng anh lớp 7. sofaxuong.vn vẫn dành bài viết này nhằm tóm tắt hồ hết chủ đề bắt buộc tìm hiểu, ngữ pháp nên luyện tập, nhằm mục tiêu giúp những em có hiệu quả học tập xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Chương trình anh văn lớp 6

Nội dung:

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 lịch trình mới

Những chủ thể của lịch trình học anh văn lớp 6 vẫn còn rất 1-1 giản, phần lớn là về đời sống như:

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Ngôi trường mới của tôi)

Bài học đầu tiên của tiếng Anh lớp 6 bắt đầu là làm quen với các từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến trường học tập như những vật dụng sinh hoạt trường, chính sách học tập,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

art

/aːt/

(n)

nghệ thuật

boarding school

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ 

(n)

trường nội trú

classmate

/ˈklæs.meɪt/

(n)

bạn học

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

thiết bị

greenhouse

/ˈɡriːn.haʊs/

(n)

nhà kính

judo

/ˈdʒuː.doʊ/

(n)

môn võ judo

swimming pool

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ 

(n)

hồ bơi

pencil sharpener

/ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/

(n)

đồ chuốt cây bút chì

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

com-pa

school bag

/ˈskuːl.bæɡ/

(n)

cặp đi học

rubber 

/ˈrʌb·ər/ 

(n)

cục tẩy

calculator

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

(n)

máy tính

pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

(n)

hộp bút

notebook 

/ˈnoʊtˌbʊk/

(n)

vở

bicycle 

/ˈbɑɪ·sɪ·kəl/

(n)

xe pháo đạp

ruler

/ˈru·lər/

(n)

thước

textbook

/ˈtekstˌbʊk/ 

(n)

sách giáo khoa

activity

/ækˈtɪv·ɪ·t̬i/

(n)

hoạt động

creative 

/kriˈeɪ·t̬ɪv/ 

(adj)

sáng tạo

excited

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ 

(adj)

phấn chấn, phấn khích

UNIT 2: MY trang chủ (Ngôi nhà của tôi)

Sau khi đã có được tiếp cận với những từ vựng theo lịch trình tiếng Anh lớp 6 về chủ thể trường học ở unit 1, qua unit 2 các em sẽ tiến hành học bí quyết gọi tên các loại phòng ở trong nhà ở, trang bị dụng, vật dụng ở nhà,… trong bảng sau đây.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

(n)

nhà phố

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

(n)

nhà ngơi nghỉ nông thôn

villa 

/ˈvɪl.ə/

(n)

biệt thự

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

(n)

nhà sàn

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

(n)

căn hộ

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ 

(n)

phòng khách

bedroom

/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

(n)

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/ 

(n)

nhà bếp

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/

(n)

nhà tắm

hall

/hɑːl/

(n)

phòng lớn

attic

/ˈæt̬.ɪk/

(n)

gác mái

amp 

/læmp/

(n)

đèn

toilet 

/ˈtɔɪ·lɪt/

(n)

nhà vệ sinh

bed 

/bed/

(n)

giường

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

(n)

tủ chén

wardrobe 

/ˈwɔːr.droʊb/

(n)

tủ đựng quần áo

fridge

/frɪdʒ/

(n)

tủ lạnh

chair

/tʃeər/

(n)

ghế

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

(n)

máy điều hòa không khí

table

/ˈteɪ bəl/

(n)

bàn

sofa

/ˈsoʊ·fə/

(n)

ghế trường kỷ, ghế sô pha

behind

/bɪˈhaɪnd/ 

(pre)

ở phía sau, đằng sau

between

/bɪˈtwin/ 

(pre)

sinh hoạt giữa

in front of

/ɪn ‘frʌnt ʌv/

(pre)

ở phía trước, đằng trước

crazy 

/ˈkreɪ.zi/ 

(adj)

kì dị, kỳ lạ thường

next to

/’nɛkst tu/

(pre)

kế bèn, ngơi nghỉ cạnh

under

/ˈʌn dər/

(pre)

ở mặt dưới, phía dưới

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

(n)

đồ đạc vào nhà, thiết bị gỗ

chest of drawers 

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

(n)

ngăn kéo tủ

messy

/ˈmes.i/

(adj)

lộn xộn, bừa bộn

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

(n)

lò vi sóng

move 

/muːv/

(v)

di chuyển, chuyển nhà

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

(n)

cửa sản phẩm bách hóa

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

(n)

vật dụng rửa chén (chén) đĩa

UNIT 3: MY FRIENDS ( những người dân bạn của tôi)

Những người các bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của mỗi người, vì thế unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 6 new sẽ hỗ trợ vốn từ vựng về chủ đề này. Từ đó, những em hoàn toàn có thể mô tả một cách cơ bạn dạng nhất về nước ngoài hình, tính cách của những người đồng bọn yêu của mình.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

arm

/ɑːrm/

(n)

cánh tay

ear

/ɪər/ 

(n)

tai

eye

/ɑɪ/

(n)

mắt

leg

/leɡ/

(n)

chân

nose

/noʊz/

(n)

mũi

finger

/ˈfɪŋ·ɡər/

(n)

ngón tay

tall

/tɔl/

(a)

cao

short

/ʃɔrt/

(a)

lùn, thấp

big

/bɪg/

(a)

to

small 

/smɔl/

(a)

nhỏ

active

/ˈæk tɪv/ 

(adj)

hăng hái, năng động

appearance

/əˈpɪər·əns/

(n)

dáng vẻ, nước ngoài hình

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

(adj)

buồn tẻ

confident

/ˈkɒn fɪ dənt/

(adj)

tự tin, tin tưởng

curious

/ˈkjʊər·i·əs/

(adj)

tò mò, phù hợp tìm hiểu

gardening

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

(n)

làm vườn

firefighter

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ 

(n)

lính cứu vãn hỏa

fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

(n)

pháo hoa

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

buồn cười, thú vị

generous

/ˈdʒen·ə·rəs/

(adj)

rộng rãi, hào phóng

patient

/ˈpeɪ·ʃənt/

(adj)

điềm tĩnh

personality

/ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

(n)

tính cách, cá tính

reliable

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

(adj)

đáng tin cậy

serious

/ˈsɪr.i.əs/

(adj)

nghiêm túc

shy

/ʃɑɪ/

(adj)

bẽn lẽn, giỏi xấu hổ

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

dáng thể thao, khỏe khoắn mạnh

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Để các em rất có thể mở rộng lớn vốn từ bỏ vựng của mình, unit 4 trong chương trình tiếng Anh lớp 6 sẽ reviews một số danh trường đoản cú chỉ địa điểm cũng như tính tự để thực hiện trong miêu tả, diễn tả nơi sống của mình bằng giờ đồng hồ Anh.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

statue

/ˈstætʃ·u/

(n)

tượng

square

/skweər/

(n)

quảng trường

railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

(n)

nhà ga

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ

memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

(n)

đài tưởng niệm

left

/left/

(n, a)

trái

right

/raɪt/

(n, a)

phải

straight

/streɪt/

(n, a)

thẳng

narrow 

/ˈner.oʊ/ 

(a)

hẹp

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

(a)

ồn ào

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/ 

(a)

đông đúc

quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

(a)

yên tĩnh

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

(n)

phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật

backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

(n)

sân vùng sau nhà

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ lớn, thánh đường

convenient

/kənˈvin·jənt/

(adj

thuận tiện, thuận lợi

dislike

/dɪsˈlɑɪk/

(v)

không thích, không ưa, ghét

exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

(adj

thú vị, lý thú, hứng thú

fantastic

/fænˈtæs·tɪk

(adj)

hay vời

historic

/hɪˈstɔr ɪk/

(adj)

cổ, cổ kính

inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

(adj)

bất tiện, phiền phức

incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

(adv)

đáng gớm ngạc, cho nỗi ko ngờ

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

hiện đại

pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

(n)

ngôi chùa

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

cung điện, dinh, phủ

peaceful

/ˈpis·fəl/

(adj)

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pəˈlut/

(adj)

ô nhiễm

suburb

/ˈsʌb·ɜrb/ 

(n)

khu vực ngoại ô

temple

/ˈtem·pəl/ 

(n)

đền, điện, miếu

terrible

/ˈter·ə·bəl/

(adj)

tồi tệ

workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

(n)

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

Theo giờ Anh lớp 6 lịch trình mới, những từ vựng về du lịch tương tự như các cảnh sắc trên nhân loại sẽ được cung cấp trong unit này.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

sun cream

/ˈsʌn ˌkriːm/

(n)

kem chống nắng

scissor

/ˈsɪz.ər/

(n)

Cái kéo

sleeping bag 

/ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/

(n)

Túi ngủ

backpack 

/ˈbækˌpæk/ 

(n)

Ba lô

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

La bàn

desert

/dɪˈzɜrt/

(n)

Sa mạc

mountain

/ˈmɑʊn·tən/

(n)

Núi

lake

/leɪk/

(n)

Hồ nước

river

/ˈrɪv·ər/

(n)

Sông

forest 

/ˈfɔr·əst/

(n)

Rừng

waterfall

/ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/

(n)

Thác nước

boat

/boʊt/ 

(n)

Con thuyền

boot

/buːt/

(n)

Giày ủng

cave

/keɪv/

(n)

Hang động

cuisine

/kwɪˈziːn/

(n)

Kỹ thuật đun nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

diverse

/ˈdɑɪ·vɜrs/

(adj)

Đa dạng

essential

/ɪˈsen·ʃəl/

(adj)

Rất buộc phải thiết

island

/ˈaɪ.lənd/

(n)

Hòn đảo

rock

/rɑk/

(n)

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/ˈθrɪl·ɪŋ/

(adj)

Gây hồi hộp

torch

/tɔrtʃ/

(n)

Đèn pin

travel agent’s

/ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/

(n)

Công ty du lịch

valley

/ˈvæl·i/

(n)

Thung lũng

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Môn thể thao lướt ván buồm

wonder

/ˈwʌn·dər/ 

(n)

Kỳ quan

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ ngơi Tết của bọn chúng tôi)

Kỳ nghỉ tết luôn luôn là chủ đề khiến cho niềm phấn khởi cho các em lúc được tìm hiểu cụ thể. đầu năm là một trong những phần bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì chưng thế, vấn đề giúp các em tìm hiểu về chủ đề này qua giờ Anh sẽ mang về rất những điều thú vị.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

flower

/ˈflɑʊ·ər/

(n)

Hoa 

firework

/ˈfaɪr.wɝːk/ 

(n)

Pháo hoa

lucky money

/ˈlʌk i ˈmʌn i/

(n)

Tiền lì xì

apricot blossom

/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa mai

peach blossom

/pitʃ ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa đào

make a wish

Ước một điều ước

go lớn a pagoda

Đi chùa

decorate

/ˈdek·əˌreɪt/

(v)

Trang trí, trang hoàng

plant trees

Trồng cây

watch fireworks

Xem pháo hoa

hang a calendar

Treo một cuốn lịch

give lucky money

Cho tiền lì xì

do the shopping

Mua sắm

visit relative

Thăm fan thân

buy peach blossom

Mua hoa đào

clean furniture

Lau chùi vật đạc

calendar

/ˈkæl ən dər/

(n)

Lịch

celebrate

/ˈsel·əˌbreɪt/

(v)

Kỉ niệm

family gathering

(n)

Sum họp gia đình

feather

/ˈfeð·ər/

(n)

Lông (gia cầm)

first-footer 

/ˈfɜrstˈfʊt/

(n)

Người xông công ty (đầu năm mới)

remove

/rɪˈmuv/

(v)

Rũ bỏ

wish

/wɪʃ/

(n,v)

Lời ước

UNIT 7: TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 của chương trình Anh văn lớp 6 mới chủ yếu sẽ cho các em được tiếp cận với mối cung cấp từ vựng bao quanh chủ đề truyền trong khi các loại phim, danh trường đoản cú chỉ người cũng tương tự danh từ thông dụng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

cartoon

/kɑrˈtun/

(n)

Phim hoạt hình

game show

/ˈɡeɪm ˌʃoʊ/

(n)

Chương trình trò chơi, truyền ảnh giải trí

film

/fɪlm/

(n)

Phim truyện

comedy

/ˈkɑː.mə.di/

(n)

Hài kịch, phim hài

newsreader

/ˈnjuːzˌriː.dər/

(n)

Người đọc bạn dạng tin bên trên đài, truyền hình

weatherman

/ˈweð·ərˌmæn/

(n)

Người thông cung cấp thông tin thời ngày tiết trên đài, tivi

adventure

/ədˈven·tʃər/

(n)

Cuộc phiêu lưu

announce

/əˈnɑʊns/

(v)

Thông báo

audience

/ˈɔ·di·əns/

(n)

Khán giả

character

/ˈkær·ək·tər/

(n)

Nhân vật

clumsy 

/ˈklʌm·zi/

(adj)

Vụng về

documentary

/ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri

(n)

Phim tài liệu

educate

/ˈedʒ·əˌkeɪt/ 

(v)

Giáo dục

educational

/ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/

(adj)

Mang tính giáo dục

entertain

/ˌen·tərˈteɪn/

(v)

Giải trí

event

/ɪˈvent/ 

(n)

Sự kiện

fair

/feər/

(n)

Hội chợ, chợ phiên

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

Hài hước

main

/meɪn

(adj)

Chính yếu, công ty đạo

manner

/ˈmæn ər/

(n)

Tác phong, phong cách

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Buổi màn trình diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

national 

/ˈnæʃ·ə·nəl/

(adj)

Thuộc về quốc gia

programme

ˈproʊ.ɡræm/

(n)

Chương trình

remote control

/rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ 

(n)

Điều khiển (tivi) từ bỏ xa

reporter

/rɪˈpɔr·t̬ər/

(n)

Phóng viên

schedule

/ˈskedʒ.uːl/

(n)

Chương trình, lịch trình

series

/ˈsɪər·iz/

(n)

Phim nhiều năm kỳ bên trên truyền hình

viewer

/ˈvju·ər/ 

(n)

Người xem (tivi)

UNIT 8: SPORTS & GAMES (Thể thao và trò chơi)

Ở unit 8 các em sẽ học cách gọi tên phần lớn môn thể thao bởi tiếng Anh tương tự như tính trường đoản cú để diễn tả cảm xúc liên quan.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

badminton

/ˈbædˌmɪn·tən/

(n)

Cầu lông

volleyball 

/ˈvɑl·iˌbɔl/

(n)

Bóng chuyền

football

/ˈfʊtˌbɔl/

(n)

Bóng đá

horse race

/hɔːrs ˈreɪs/

(n)

Đua ngựa

basketball 

/ˈbæs·kɪtˌbɔl/

(n)

Bóng rổ

baseball

/ˈbeɪsˌbɔl/

(n)

Bóng chày

tennis

/ˈten·ɪs/

(n)

Quần vợt

table tennis

/ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/

(n)

Bóng bàn

regatt

/rɪˈɡɑː.t̬ə/

(n)

Cuộc đua thuyền

gymnastics

/dʒɪmˈnæs·tɪks

(n)

Thể dục dụng cụ

marathon

/ˈmær·əˌθɑn

(n)

Cuộc đua ma-ra-tông

pole vault

/ˈpoʊl ˌvɔlt/

(n)

Nhảy sào

athletics

/æθˈlet̬·ɪks/

(n)

Điền kinh

hurdle rate

/ˈhɜr·dəl reɪt/

(n)

Nhảy rào

weightlifting

/ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/

(n)

Cử tạ

swimming

/ˈswɪm·ɪŋ/

(n)

Bơi lội

ice-skating

/ˈɑɪs ˌskeɪt/

(n)

Trượt băng

water-skiing

/ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Lướt ván nước

high jumping

/ˈhaɪˌdʒʌmp/

(n)

Nhảy cao

archery

/ˈɑr·tʃə·ri/

(n)

Bắn cung

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Lướt ván buồm

cyclin

/ˈsaɪ klɪŋ/

(n)

Đua xe pháo đạp

athlete

/ˈæθˌlit/

(n)

Vận cồn viên

career

/kəˈrɪər/ 

(n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulations

/kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/

(n)

Xin chúc mừng

elect

/ɪˈlekt/

(v)

Lựa chọn, bầu chọn

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

(adj)

Mệt nhoài, mệt mỏi lử

fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

(adj)

Tuyệt 

fit

/fɪt/

(adj)

Mạnh khỏe

gym

/dʒɪm/

(n)

Trung trọng tâm thể dục

racket

/ˈræk·ɪt/ 

(n)

Cái vợt (cầu lông,…)

skateboard

/ˈskeɪt.bɔːrd/

(n, v)

Ván trượt, trượt ván`

ski

/ski/

(n, v)

Trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Môn trượt tuyết

sports competition

/spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

(n)

Cuộc đua thể thao

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

Khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên vậy giới)

Bài học này trong công tác tiếng Anh lớp 6 mới sẽ giúp đỡ các em bước ra ngoài nhân loại với các từ vựng tương quan đến nước ngoài tương tự như di sản cố giới.

Xem thêm: Xenlulozơ Trinitrat Là Nguyên Liệu Để Sản Xuất Tơ Nhân Tạo Và Chế Tạo Thuốc Súng Không Khói

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

Asia

/ˈeɪ.ʒə/

(n)

Châu Á

Africa 

/ˈæf.rɪ.kə/

(n)

Châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/

(n)

Châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

(n)

Hà Lan

Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/

(n)

Úc

America

/əˈmer.ɪ.kə/

(n)

Châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

(n)

Châu nam giới Cực

common

/ˈkɒm ən/

(adj)

Phổ biến, thông dụng

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/

(n)

Châu lục

creature

/ˈkri·tʃər/

(n)

Sinh vật, tạo nên vật

design

/dɪˈzɑɪn/

(n)

Thiết kế

journey

/ˈdʒɜr·ni/

(n)

Chuyến đi

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/

(n)

Danh chiến hạ (trong thành phố)

lovely 

/ˈlʌv·li/

(adj)

Đáng yêu

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Vở nhạc kịch

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

Cung điện

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

(adj)

Nổi tiếng, phổ biến

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd/

(n)

Bưu thiếp

symbol

/ˈsɪm·bəl/

(n)

Biểu tượng

tower

/ˈtɑʊ·ər/

(n)

Tháp 

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ

(n)

Di sản trái đất được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

(adj)

Nổi tiếng

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà về sau của bọn chúng ta)

Các em học viên lớp 6 sẽ được học về các từ vựng giờ Anh tương quan đến thành tựu như loại nhà, thứ gia dụng,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

apartment

/əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ

condominium

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

(n)

Chung cư

penthouse

penthouse

(n)

Tầng trên thuộc của một tòa đơn vị cao tầng

basement apartment

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ tầng hầm

villa

/ˈvɪl·ə/

(n)

Biệt thự

cable television (TV cable

/ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/

(n)

Truyền hình cáp

fridge

/frɪdʒ/

(n)

Tủ lạnh

appliance

/əˈplɑɪ·əns/ 

(n)

Thiết bị, dụng cụ

automatic

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

(adj)

Tự động

castle

/ˈkæs·əl/

(n)

Lâu dài

comfortable

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/

(adj)

Đầy đủ, luôn tiện nghi

helicopter

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

(n)

Máy cất cánh trực thăng

hi-tech

/ˈhɑɪˈtek/

(adj)

Kỹ thuật cao

look after

/lʊk ˈæf tər/

(v)

Trông nom, siêng sóc

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

Hiện đại

motorhome

/ˈməʊtəˌhəʊm/

(n)

Nhà lưu cồn (có ôtô kéo)

skyscraper

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/

(n)

Nhà chọc trời

smart

/smɑːrt/

(adj)

Thông minh

solar energy

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

(n)

Năng lượng mặt trời

space

/speɪs/

(n)

Không gian vũ trụ

special

/ˈspeʃ·əl/

(adj)

Đặc biệt

UFO (Unidentified Flying Object)

/ˌjuː.efˈoʊ/

(n)

Vật thể bay

UNIT 11: OUR GREENER (Thế giới xanh của chúng ta)

Giáo dục đảm bảo môi trường là vấn đề cần được gia công với những em từ thời gian còn nhỏ. Chính vì như vậy unit 11 trong sách tiếng Anh lớp 6 bắt đầu sẽ cho những em tiếp cận với mối cung cấp từ vựng tương quan đến môi trường và gồm thêm gọi biết về tầm đặc trưng của bảo đảm môi trường.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

air pollution

/eər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm ko khí

soil pollution

/sɔɪl pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lây truyền đất

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

(n)

Nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lây lan tiếng ồn

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô truyền nhiễm nước

be in need

/bɪ ɪn nid/

(v)

Cần 

cause

/kɔz/

(v)

Gây ra

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

(n)

Từ thiện

disappear

/ˌdɪs·əˈpɪər/

(v)

Biến mất

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

Tiến hành cuộc điều tra

effect

/ɪˈfɛkt/

(n)

Ảnh hưởng

electricity

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/

(n)

điện

energy

/ˈen·ər·dʒi/

(n)

Năng lượng

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/

(n)

Môi trường

natural

/ˈnætʃ·ər·əl/

(adj)

Tự nhiên

pollute 

/pəˈlut/

(v)

Làm ô nhiễm

pollution 

/pəˈlu·ʃən/

(n)

Sự ô nhiễm

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

(v)

Tái chế

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn

(n)

Thùng đựng thứ tái chế

reduce

/rɪˈdus/

(v)

Giảm 

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

(adj)

Có thể bơm, làm cho đầy lại

reuse

/riˈjuz/

(v)

Tái sử dụng

sea level

/ˈsi ˌlev·əl/

(n)

Mực nước biển

UNIT 12: ROBOTS (Người máy)

Các em sẽ tiến hành thỏa chí tưởng tượng với chủ đề “Robot” đầy thú vị. Với vốn từ bỏ vựng về chủ thể này được hỗ trợ trong unit 12 của lịch trình tiếng Anh lớp 6, các em sẽ sở hữu được thể diễn tả được các tưởng tượng của bản thân bằng tiếng Anh về fan máy trong tương lai.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

play football

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

 

Chơi bóng đá

sing a song

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

 

Hát một bài xích hát

teaching robot

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy dạy học

worker robot

/ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người lắp thêm công nhân

doctor robot

/ˈdɑk·tər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy bác bỏ sĩ

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

 

Người thứ gia đình

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Giặt ủi

make the bed

/meɪk ðə bed/

 

Dọn giường

cut the hedge

/kʌt ðə hedʒ/

 

Cắt tỉa sản phẩm rào

do the dishes

/du ðə dɪʃ:ez/

 

Rửa chén

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

 

Thói quen thuộc (tốt/xấu)

go to lớn the pictures/the movies

  

Đi xem tranh/ đi xem phim

there’s a lot to do

  

Có nhiều việc rất cần phải làm

go out

/ɡoʊ aʊt/

 

Đi ra ngoài, đi chơi

go/come to town

  

Đi ra thành phố

gardening

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

(n)

Công bài toán làm vườn

guard

/ɡɑːrd/ 

(v)

Canh giữ, canh gác

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Quần áo rất cần phải giặt

lift 

/lɪft/

(v)

Nâng lên, nhấc lên, giơ lên

minor

/ˈmɑɪ·nər/

(adj)

Nhỏ, không quan trọng

opinion

/əˈpɪn yən/

(n)

Ý kiến, quan tiền điểm

planet

/ˈplæn·ɪt/

(n)

Hành tinh

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/

(v)

Nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/

(n)

Người máy

role

/roʊl/

(n)

Vai trò

space station

/speɪs ˌsteɪ·ʃən/

(n)

Trạm vũ trụ

type

/taɪp/

(n)

Kiểu, loại

water

/ˈwɔ·t̬ər/ 

(v)

Tưới, tưới nước

Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 chương trình mới

Thì bây giờ đơn (Simple Present)

Cấu trúc : Đối với động từ Tobe: S + Vs/es + O 

Đối với đụng từ thường: S + do/does + V + O

Dấu hiệu dìm biết: always, usually, every, often, generally, frequently,…

Cách dùng thì bây giờ đơn

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

Peter comes from England (Peter đến từ Anh quốc)

Diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại tại

Ex: I usually jog at 5 a.m. (Tôi hay chạy bộ lúc 5 giờ đồng hồ sáng)

Diễn tả tài năng của con người

Ex: Tom plays badminton very well. (Tôm đùa môn ước lông siêu giỏi)

Diễn tả một kế hoạch bố trí trước trong tương lai hoặc thời khóa biểu, đặc biệt quan trọng dùng với những động từ bỏ di chuyển.

Ex: We are going lớn the beach next week. (Chúng tôi đang đi biển vào thời điểm cuối tuần)

Câu hỏi tất cả từ để hỏi

Câu hỏi với từ để hỏi bước đầu bằng “Wh” bao gồm:

Từ để hỏi

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Từ nhằm hỏi

 Nghĩa tiếng Việt

What

gì, cái gì

Whose

của ai

Which

nào, chiếc nào

Why

tại sao, bởi vì sao

Who 

ai

Where

đâu, sống đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ nhằm hỏi + trợ động từ + nhà ngữ + …

Ex: Where are you now? (Bây giờ bạn đang ở đâu?)

Có không ít các em học viên vẫn cho rằng, giờ Anh chính là một môn cạnh tranh nhằn. Tuy nhiên, nếu những em xem học tiếng Anh bao gồm mà một cuộc hành trình phượt sẽ chắc hẳn rằng mang lại cảm hứng hứng thú hơn. Nhưng mà để đạt được công dụng tốt nhất bạn phải củng gắng hết vốn từ bỏ vựng trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 đã có tổng đúng theo ở trong bài xích viết.

Chương trình giờ Anh lớp 6 và khóa học sofaxuong.vn Junior

Tiếng Anh lớp 6 là chương trình phổ thông, nên kiến thức và kỹ năng sẽ được thiết kế với rất đơn giản và dễ dàng để tương xứng với những vùng miền, điều kiện học tập. đến nên, giả dụ chỉ học duy nhất lịch trình học Anh văn lớp 6 sống trường trung học thì dường như không đầy đủ cho chúng ta trẻ với nhịp độ trở nên tân tiến của thôn hội hiện tại nay. Do thế, việc đào bới tìm kiếm kiếm một khoá học tập tương đương với nhiều kiến thức hơn là điều vô cùng đề xuất thiết.

*
các em được cung cấp tối nhiều trong vấn đề học Anh văn lớp 6 trên sofaxuong.vn

Khóa học tập Junior – tiếng Anh thiếu thốn niên trên trung vai trung phong Anh ngữ sofaxuong.vn có phong cách thiết kế bao hàm kiến thức và kỹ năng phổ thông ở level tương ứng, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức nhiều mẫu mã ở những lĩnh vực. Giáo trình chuẩn chỉnh Mỹ giúp chúng ta học viên mày mò thêm phần nhiều nền văn hoá mới, kinh tế tiên tiến của nhân loại và mở với tầng kiến thức xã hội rộng lớn lớn.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên chuyên môn cao với tinh thần nhiệt huyết cùng hiểu tư tưởng trẻ sẽ cung ứng tối nhiều để những em có môi trường xung quanh học tập cực tốt và tiếp thu tối ưu loài kiến thức quan trọng cho giờ Anh lớp 6 chương trình mới.

Xem thêm: Khi Sự Hút Nước Và Muối Khoáng, Ở Rễ Cây Bị Ngừng Trệ

Hy vọng, nội dung bài viết trên đây có thể mang lại đều kiến thức có ích cho các em trong giai đoạn chuyển cấp nhất là chương trình tiếng Anh lớp 6 mới.