Có thể áp dụng định luật cu-lông để tính lực tương tác trong trường hợp

  -  

B. địa chỉ giữa một thanh thủy tinh trong và một thanh nhựa lây nhiễm điện đặt gần nhau

C. Liên tưởng giữa hai quả cầu nhỏ dại tích điện để xa nhau.

Đáp án chính xác

D. Can dự điện giữa một thanh chất liệu thủy tinh và một quả mong lớn

Chọn đáp án CCó thể vận dụng định cách thức Cu – lông nhằm tính lực liên quan trong trường hợp tương tác giữa nhị quả cầu nhỏ dại tích năng lượng điện đặt cách nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

có thể áp dụng định nguyên tắc Cu – lông cho can dự nào sau đây?

Hai điện tích điểm được đặt cố định và giải pháp điện trong một bình không gian thì lực liên quan Cu – lông giữa chúng là 12 N. Lúc đổ đầy một hóa học lỏng phương pháp điện vào bình thì lực hệ trọng giữa bọn chúng là 4 N. Hằng số năng lượng điện môi của chất lỏng này là

đến 2 năng lượng điện tích gồm độ béo không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực can dự giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong
Bạn đang xem: Có thể áp dụng định luật cu-lông để tính lực tương tác trong trường hợp

nhị quả cầu nhỏ tuổi mang năng lượng điện q1=10-9 C và q2=4.10-9 C đặt cách nhau 6 centimet trong điện môi thì lực cửa hàng giữa chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số năng lượng điện môi bằng

Hai điện tích điểm q1,q2 khi để trong không khí chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng nó vào trong dầu tất cả hằng số điện môi ε =2 thì lực liên hệ giữa chúng là F" với

Hai năng lượng điện tích điểm đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chức năng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải để hai năng lượng điện trên bí quyết nhau bao nhiêu ở vào dầu để lực thúc đẩy giữa chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số năng lượng điện môi của dầu bằng ε = 5

phát biểu nào sau đây không đúng?

Biết rằng bán kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bằng 5.10-9 cm. Lực tĩnh năng lượng điện giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử đó

Hai năng lượng điện điểm thuộc độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để hệ trọng nhau bằng lực gồm độ khủng 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

Xét liên quan của hai năng lượng điện điểm trong một môi trường thiên nhiên xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng gấp đôi thì hằng số điện môi

sẽ không còn có chân thành và ý nghĩa khi ta nói tới hằng số điện môi của
Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2 Bài Quê Hương Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2, Soạn Bài Quê Hương Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2

Dấu của các điện tích q1,q2trên hình 1.1 là
Xem thêm: Tổng Quan Về Vùng Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ Sẽ Hướng Đến Phát Triển Xanh

*

lựa chọn phát biểu đúng. Hai năng lượng điện tích nơi đặt cách nhau một khoảng tầm r. Dịch rời để khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích điểm này giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ mập điện tích của chúng. Khi đó, lực liên hệ giữa hai điện tích

Hai điện tích điểm được đặt cố định và phương pháp điện trong một bình bầu không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu như đổ đầy dầu hỏa bao gồm hằng số năng lượng điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

So lực xúc tiến tĩnh điện giữa năng lượng điện tử với prôton cùng với lực vạn vật lôi cuốn giữa bọn chúng thì lực cửa hàng tĩnh điện