Công Thức Hóa Học 11

  -  

Lý thuyết công thức hóa 11 cơ bạn dạng cùng những dạng bài bác tập là phần kiến thức đặc trưng mà học viên cần nắm rõ để đạt điểm cao trong kì thi thpt Quốc gia. ở bên cạnh đó, việc nắm chắc những công thức Hóa 11 sẽ giúp bạn kết nạp được kiến thức mới một cách dễ ợt hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung nội dung bài viết dưới đây của sofaxuong.vn.VN để giúp đỡ bạn tổng hợp các công thức hóa 11 cơ bạn dạng và nâng cấp học kì 1 và học kì 2, cũng tương tự một số dạng bài bác tập thường xuyên gặp, cùng khám phá nhé!


Tổng hợp định hướng các bí quyết hóa học tập lớp 11 học tập kì 1Phần 1: công thức hóa 11 về việc điện liPhần 2: phương pháp hóa 11 Nitơ – PhotphoTổng hợp các công thức hóa học lớp 11: CacbonBài tập trắc nghiệm với cách làm tính cấp tốc hóa 11

Tổng hợp triết lý các cách làm hóa học tập lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức các bạn cần nắm vững chính là sự điện li, nito-photpho cũng giống như cacbon-silic. Vày đó, bí quyết hóa 11 kì I bao gồm các nội dung liên quan đến những phần kiến thức và kỹ năng trên.

Bạn đang xem: Công thức hóa học 11

Phần 1: công thức hóa 11 về việc điện li

Khái niệm sự điện li là gì?

Quá trình phân li thành các ion khi chất điện li rã trong nước hoặc rét chảy theo luồng thông tin có sẵn đến đó là sự điện li. Sự năng lượng điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Vào phương trình năng lượng điện li thì tổng năng lượng điện tích các cation = tổng điện tích những anion.

Tổng quát:

*
Phần 1: cách làm hóa 11 về sự điện liTìm đọc độ điện li là gì?

Độ điện li (anpha) của chất điện li được định nghĩa đó là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion với tổng cộng phân tử ban đầu.

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 giỏi 0% ≤ α ≤ 100%

Ta thấy chất không điện li có nghĩa là không bị phân li: α = 0

Chất điện li to gan thì sự phân li vẫn hoàn toàn, chũm thể: α = 1 tuyệt 100%

Chất năng lượng điện li yếu thì sự phân li là không hoàn toàn, cố thể: 0 Như vậy, trong cùng một ánh nắng mặt trời và bao gồm cùng độ đậm đặc mol/lít chất điện li càng táo tợn thì độ điện li α đã càng lớn.

Phân loại chất năng lượng điện li: trường đoản cú độ điện li, ta có 2 nhiều loại chất điện li như sau:

Chất năng lượng điện li mạnh.Chất điện li yếu.Hằng số điện li – thăng bằng điện li

Đối với những chất năng lượng điện li yếu ớt sẽ lộ diện cân bằng hoá học. Fan ta điện thoại tư vấn đó là cân đối động. Quan sát chung, hằng số điện li thường xuyên được vận dụng cho sự phân li yếu.

Nếu chất điện li yếu có công thức AaBb thì phương pháp phân li trong dung dịch đang như sau:

AaBbaAn+bBm−

Khi đó công thức tính hằng số điện li sẽ tiến hành tính như sau:

K=a.b/

*
Hằng số điện li – cân bằng điện li

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit và bazơ yếu:

Đối với rất nhiều axit tuyệt bazơ yếu hèn thì sự điện li là không hoàn toàn, phương trình điện li thuận nghịch như sau:

Hằng số thăng bằng của dung dịch axit yếu:

Vì Ka một trong những dạng của sự việc điện li

Dạng 1: hỗn hợp axit yếu hèn HA

pH=−12(logKa+logCa) hoặc pH=−logαCa

Trong đó:

α là độ điện ly

Ka là hằng số phân ly của axit

Ca là mật độ mol/l của axit (Ca≥0,01M)

Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp bao gồm axit yếu hèn HA cùng muối NaA)

pH=−(logKa+logCaCm)

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH

pH=14+12(logKb+logCb)

Phần 2: cách làm hóa 11 Nitơ – Photpho

Với triết lý công thức hóa 11, bạn cần nắm vững những công thức phần Nitơ – Photpho như sau:

Công thức hóa 11 về pha trộn NitơNH4NO2→t∘N2+2H2ONH4Cl+NaNO2→t∘N2+NaCl+2H2OCông thức hóa 11 về điều chế NH3NH+4+OH−→NH3+H2OCông thức hóa 11 về Axit Nitric : HNO3
*
Phần 2: bí quyết hóa 11 Nitơ – Photpho

HNO3 được nghe biết là không bền, rõ ràng như khi tất cả ánh sách vẫn phân hủy một phần tạo thành NO2. Lúc này thì bí quyết phân hủy vẫn như sau:

4HNO3→4NO2+O2+2H2O

Tính hóa học của HNO3 khi công dụng với sắt kẽm kim loại cũng là con kiến thức quan trọng đặc biệt trong phương pháp hóa 11 mà các bạn cần lưu giữ tâm. Ta gồm hợp hóa học của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa phần đông các sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au và Pt.

Xem thêm: Tóm Tắt Câu Chuyện Đôi Cánh Của Ngựa Trắng Đầy Sáng Tạo Và Thú Vị

M+HNO3→M(NO3)n+NH4NO3;N2;N2O;NO;NO2+H2O

Dạng 1: Kim loại tác dụng với HNO3 dư

a) Tính lượng kim loại công dụng với HNO3 dư

∑nKL.iKL=∑nspk.ispk

Trong đó:

iKL là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối nitrat

ispk là số e nhưng N+5 nhấn vào

Nếu bao gồm Fe chức năng với HNO3 thì sẽ khởi tạo muối Fe2+, không sản xuất muối Fe3+.

b) Tính trọng lượng muối nitrat thu được khi đến hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với HNO3 dư (sản phẩm không tồn tại NH4NO3)

Công thức:

mm=mKL+62∑nspk.ispk=mKL+62(3nNO+nNO2+8nN2O+10nN2)

c) Tính cân nặng muối nitrat thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt với oxit sắt chức năng với HNO3 dư (sản phẩm không có NH4NO3)

Công thức:

mm=24280(mhh+8∑nspk.ispk)=24280

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt chức năng với HNO3 loãng dư giải hòa khí NO

mm=24280(mhh+24nNO)
*
Dạng 1: Kim loại tác dụng với HNO3 dư

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với HNO3 loãng dư giải tỏa khí NO2

mm=24280(mhh+8nNO2)

d) Tính số mol HNO3 tham gia

nHNO3=∑nspk.(ispk+soNtrongspk)=4nNO+2nNO2+12nN2+10nN2O+10nNH4NO3

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban sơ trong vấn đề oxi hóa 2 lần

R+O2→ tất cả hổn hợp A (R dư cùng oxit của R) →R(NO3)n+H2O + sản phẩm khử

Công thức:

mR=MR80(mhh+8.∑nspk.ispk)=MR80<3nNO+nNO2+8nN2O+10nN2)>

Công thức tính cân nặng sắt đã sử dụng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hòa hợp hết X cùng với HNO3 đặc, nóng hóa giải khí NO2

mFe=5680(mhh+8nNO2)

Muối amoni NH+4 với NO−3

Một số bí quyết hóa học quan trọng đặc biệt của muối NH+4 và NO−3

Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11 phần photpho

Các kỹ năng về photpho cũng thường bên trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Cũng chính vì thế, khi ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức và kỹ năng này.

Tính oxi hóa

P+KL→t∘ Photphua kim loại

Ví dụ:

2P+3Ca→t∘Ca3P23Na+P→t∘Na3P

Tính khử

3O2+4P→2P2O3

Ví dụ:

3O2+4P→2P2O3
*
Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban đầu trong vấn đề oxi hóa 2 lần

Ví dụ:

5HNO3+P→H2O+5NO2+H3PO45H2SO4+2P→2H2O+5SO2+2H3PO4Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Axit phophoric

H3PO4→OH−H2PO−4→OH−HPO2−4→OH−PO3−4

Một số trường hòa hợp phản ứng

H3PO4+NaOH→NaH2PO4+H2OH3PO4+2NaOH→Na2HPO4+2H2OH3PO4+3NaOH→Na3PO4+3H2O

Đặt nOH−nH3PO4=x

Nếu:

x≤1→H2PO−4x=2→HPO2−412x≥3→PO3−4

Phản ứng thủy phân của muối Photphat

PO3−4+H2O↔HPO2−4+OH−H2PO−4+H2O↔H3O++HPO2−4

Phần 3: công thức hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện cách làm hóa 11 bạn cần nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic bên dưới đây:

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Cacbon

Tính thoái hóa của Cacbon khi công dụng với:

Hidro:

C+2H2→t∘,xtCH4

Kim loại:

Al+C→t∘Al4C3Hợp hóa học của cacbon và những công thức hóa học

Cacbonđioxit (CO2)

Phản ứng với hỗn hợp kiềm:

CO2+OH−→HCO–3CO2+2OH−→CO2−3+H2O

Muối cacbonat

CO2 bội phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo ra 2 muối hạt HCO−3 và CO2−3.

Một số đặc điểm của muối hạt HCO−3 với CO2−3

Dạng 1: muối hạt cacbonat + dd HCl → muối bột clorua + CO2+H2O

mmclorua=mmcacbonat+(71−60)nCO2

Dạng 2: muối cacbonat + H2SO4 loãng → muối bột sunfat + CO2+H2O

mmsunfat=mmcacbonat+(96−60)nCO2Các cách làm Silic và những hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính chất khử cùng tính thoái hóa của silic

Tính khử

Si+2F2→SiF4Si+O2→SiO2Si+2NaOH+H2O→Na2SiO3+2H2

Tính oxi hóa

2Mg+Si→t∘Mg2Si
*
Phần 3: bí quyết hóa 11 về Cacbon – Silic

Bài tập trắc nghiệm với phương pháp tính cấp tốc hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = nCO2nA

Số H = 2nH2OnA

nankan(ancol)=nH2O–nCO2

nankin=nCO2–nH2O

Lưu ý: A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở, lúc cháy cho: nCO2–nH2O=k.nA thì A gồm số π=(k+1).

Bài tập tính số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của CnH2n+2=2n−4+1(3Bài tập về phản nghịch ứng chũm halogen với cách làm hóa 11

Các cách làm hóa 11 về phản nghịch ứng cố monohalogen của ankan

CnH2n+2+X2→CnH2n+1X+HX

Các phương pháp hóa học tập lớp 11 về làm phản ứng tách bóc của ankan

Ankan X → các thành phần hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; H2)

Theo định luật pháp bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan thuở đầu = trọng lượng hỗn thích hợp sau bội nghịch ứng .

⇔mx=mynH2=nx=ny

Công thức tính nhanh hiệu suất của làm phản ứng tách.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Lipit, Lý Thuyết Lipit Sinh 10

H% = (Mx/My -1).100%

Các cách làm hóa học tập lớp 11 giải bài xích tập phản nghịch ứng cộng

Phương trình tổng quát:

CnH2n+2+kH2→CnH2n+2CnH2n+2−2k+kBr2→CnH2n+2−2kBr2k

Số mol H2 với số mol Br2 bội phản ứng bằng số mol links π (Anken/ankin/ankađien)

nπ=nBr2pu=nH2pu

Theo định biện pháp bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước phản ứng = khối lượng sau làm phản ứngSố mol các thành phần hỗn hợp giảm bằng số mol H2 tham gia phản ứngnhhtruoc–nhhsau=nH2puKhối lượng bình brom tăng = trọng lượng anken/ankin/ankađien
*
Bài tập về làm phản ứng vắt halogen với phương pháp hóa 11

Bài tập về phản bội ứng của ankin có link ba đầu mạch

Bài tập về phản ứng của ankin có links ba đầu mạch với dung dịch AgNO3/NH3

R−C≡CH+AgNO3+NH3→R−C≡CAg+NH4NO3(R≠H)

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = mankin+107nAg+

Hay: nAg+=mkettua–mankin107

Lý thuyết các công thức hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học kỳ 2, những kiến thức về hóa cơ học cũng cực kì quan trọng, yêu thương cầu học sinh nắm kiên cố phần kiến thức và kỹ năng này. Chủ yếu công thức hóa 11 học tập kì 2 đã là nền tảng cơ phiên bản giúp những em tiếp thu công tác lớp 12. đang có bạn dạng update mới nhất khiến cho bạn nắm vững các công thức hóa 11 học kì 2.

Như vậy, vào nội dung nội dung bài viết trên đây sofaxuong.vn.VN đã cung cấp cho mình thông tin có ích trong quá tình tìm hiểu cũng như nghiên cứu về chủ thể công thức hóa 11 học kì 1 với học kì 2. Chúc bạn luôn học tốt!