CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỆN XOAY CHIỀU

  -  

Trong bài bác hôm nay, bọn họ sẽ đi sâu vào phần phương pháp tính công suất điện luân phiên chiều. Bài bác tập về phần công thức tính công suất điện luân chuyển chiều cũng rất đa dạng, sau khi học ngừng công thức, họ sẽ cùng xử lý các bài tập bên trên nhé!
Bạn đang xem: Công thức tính công suất điện xoay chiều

1. Hiệu suất của mạch điện xoay chiều

Hệ số công suất:

Công suất tỏa sức nóng trên toàn mạch là:

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là:

2. Năng suất hao phí

Công suất P=UIcosφ là năng suất tiêu thụ bên trên toàn mạch điện, còn P=I2R là năng suất tỏa nhiệt trên điện trở R, vậy một trong những phần công suất của mạch bị hao tầm giá dưới dạng hiệu suất tỏa nhiệt sót lại là năng suất có ích

Ta gồm biểu thức:

P=Pcó ích+Phao tổn phí UIcosφ=Pcó ích +I2R

Mà I= P/(U cosφ) => Phao chi phí = (P/(U cosφ))2*R

Hiệu suất của mạch điện: H = (Pcó ích / P)* 100%

2. Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

a) Khái niệm

Hệ số công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều là đại lượng cos φ trong cách làm tính công suất P=UIcosφ

b) công thức tính hệ số công suất:

Theo có mang hệ số năng suất ta có:

*

Theo giản vật véc tơ ở trên ta có:

*

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt điện áp
*
V vào nhị đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm năng lượng điện trở, cuộn cảm và tụ năng lượng điện thì cường độ cái điện qua mạch là
*
. Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 0,5

B. 0,87

C. 1,00

D. 0,71

Câu 2: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều
*
(V) thì năng lượng điện áp nhì đầu cuộn cảm là A. Hệ số năng suất của mạch bằng

A.

B. 0,5

C. 0,25

D.

Câu 3: Đặt năng lượng điện áp vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp liền thì cường độ cái điện qua mạch là A. Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5

B. 0,86

C. 1,0

D. 0,71

Câu 4: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào đoạn mạch có cuộn cảm thuần mắc nối liền với năng lượng điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở nhị đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A. 0,8

B. 0,7

C. 1

D. 0,5

Câu 5: Khi tất cả một dòng điện luân chuyển chiều chạy qua cuộn dây tất cả điện trở thuần 50 Ω thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm chống của cuộn dây đó bằng:

A. 45,5 Ω

B. 91 Ω

C. 37,5 Ω

D. 75 Ω

Câu 6: Mach năng lượng điện xoay chiều có điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm bao gồm cảm kháng bởi 100 Ω, tụ điện bao gồm điện dung mắc nối tiếp. Đặt vào nhì mạch năng lượng điện xoay chiều một năng lượng điện áp V. Hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch này có giá trị là:

A. 200W

B. 400W

C. 100W

D. 50W

Câu 7: Đoạn mạch AB có điện trở R = 80Ω, tụ năng lượng điện cùng cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L =1,1/π H mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch AB năng lượng điện áp luân chuyển chiều . Công suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch AB là:

A. 200 W

B. 120 W

C. 100 W

D. 160 W

Câu 8: Đặt năng lượng điện áp vào đoạn mạch gồm một đèn điện dây tóc nhiều loại 110V- 55W mắc nối liền với một tụ điện gồm điện dung C biến đổi được.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Bài 5 Lớp 10 Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến


Xem thêm: Năm 1882 Phe Liên Minh Thành Lập Gồm Các Nước, Phe Liên Minh Thành Lập Năm 1882 Gồm Các Nước: B


Điều chỉnh C để đèn sáng sủa bình thường. Độ lệch sóng giữa cường độ dòng điện với điện áp ở hai đầu đoạn mạch từ bây giờ là:

A.π/3

B. π/4

C. π/6

D. π/2

Câu 9: một đoạn mạch tiếp liền gồm một cuộn dây và một tụ điện được để vào điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng U thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 4U/3 với điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện là 7U/15. Hệ số công suất của cuộn dây là:

A. 0,48

B. 0,64

C. 0,56

D. 0,6

Câu 10: bên trên đoạn mạch luân chuyển chiều ko phân nhánh có bốn điểm theo như đúng thứ từ bỏ A, M, N với B. Thân hai điểm A với M chỉ tất cả điện trở thuần, thân hai điểm M và N chỉ gồm cuộn dây, giữa hai điểm N với B chỉ có tụ điện. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp 175 V – 50 Hz thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 V, bên trên đoạn MN là 25 V với trên đoạn NB là 175 V. Tỉ số giữa hệ số hiệu suất của cuộn dây với hệ số năng suất của mạch là:

A. 7/25

B. 5/27

C. 24/7

D. 24/25

Câu 11: một đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần mắc thông liền với tụ điện bao gồm điện dung . Đoạn mạch MB là một trong cuộn dây. Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch AB. Lúc ấy điện áp trên đoạn mạch MB vuông pha với năng lượng điện áp trên đoạn mạch AM và có mức giá trị hiệu dụng là . Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 90 W

C.

D. 180 W

Câu 12: Đoạn mạch AB bao gồm AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN có điện trở R với cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ bao gồm tụ năng lượng điện C. Đặt vào AB điện áp thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng giữa A, N là 160 V, giữa N, B là 56 V và năng suất tiêu thụ trên mạch là 19,2 W. Giá trị R là?

A. 280 Ω

B. 480 Ω

C. 640 Ω

D. 720 Ω

Câu 13: Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở R = 25 Ω và tụ điện mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ bao gồm cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 200 V thì thấy điện áp tức thời giữa AM cùng MB lệch sóng π/3 với . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 200 W

C. 400 W

D. 800 W

Câu 14: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng vào mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc tiếp liền thì biểu thức nào dưới đây sai?

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Đoạn mạch điện xoay chiều ko phân nhánh gồm cuộn dây bao gồm độ tự cảm L, năng lượng điện trở thuần R với tụ điện gồm điện dung C. Khi dòng điện bao gồm tần số góc chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch:

A. Phụ thuộc vào năng lượng điện trở của đoạn mạch