CÔNG THỨC VẬT LÝ LỚP 11

  -  

Nội dung thiết bị lý 11 tất cả 7 chương cùng với 5 chương thuộc phần Điện học, điện từ học và 2 chương còn sót lại thuộc phần quang quẻ hình học. Các công thức ở lịch trình vật lý 11 vị vậy cũng tương đối nhiều, đòi hỏi sự triệu tập ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Công thức vật lý lớp 11


Nhằm giúp các em thuận lợi hơn trong việc ghi nhớ các công thức vật dụng lý 11, bài viết này đang tổng hợp những công thức đồ gia dụng lý 11 tương đối đầy đủ và chi tiết để các em tham khảo.


I. Bí quyết Vật lý 11: Lực năng lượng điện - Điện trường

1. Định quy định Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

*

Trong đó: F lực tác động giữa 2 năng lượng điện tích, đơn vị (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 q1, q2: là hai năng lượng điện điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. độ mạnh điện trường

° Công thức: 

*

Trong đó: E: là cường độ điện trường tạo ra tại vị trí bí quyết Q một khoảng tầm r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích điểm (C).

→ độ mạnh điện trường E1 do q1 gây a tại điểm bí quyết q1 tại khoảng r1 là:

 

*
 (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý chồng chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

- trường hợp vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

- Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 - E2|

- Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, nuốm năng, điện thay và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

- lúc 1 điện tích dương q di chuyển trong năng lượng điện trường đều phải có cường độ E (từ M cho N) thì công nhưng lực điện tính năng lên q tất cả biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Thay năng

- cụ năng của năng lượng điện q tại một điểm M trong điện trường tỉ trọng với độ phệ của điện tích q.

Xem thêm: Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 6 Mới Ki Nang Song6 Doc, Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 6

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường trong sự dịch rời của điện tích q tự điểm M đến vô cực (mốc để tính nắm năng).

3. Điện thế

- Điện cố kỉnh tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho năng lực của năng lượng điện trường vào việc tạo thành thế năng của điện tích q để ở M.

 

*

4. Hiệu năng lượng điện thế

- Hiệu điện cố kỉnh UMNgiữa hai điểm M cùng N là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng sinh công của điện trường vào sự dịch chuyển của năng lượng điện q từ M cho N.

 

*

5. Contact giữa hiệu điện thay và độ mạnh điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° cách làm điện dung của tụ điện: 

*

 C: điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện nuốm giữa 2 đầu tụ điện

2. Năng lượng điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

*

IV. Mạch điện

1. Cường độ chiếc điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là con đường độ loại điện (A)

 q: là điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của thứ trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Công suất của đoạn mạch

 

*
 (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt độ lượng lan ra ở thứ dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Công suất tỏa nhiệt ở thứ dẫn

 

*

6. Định biện pháp OHM đối với toàn mạch

 

*

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

*

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn của nguồn điện áp (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = ... 

 U = U1 + U2 + ...

 R = R1 + R2 + ...

Xem thêm: Địa 10 Bài 32 Trắc Nghiệm - Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (Có Đáp Án)

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + ... + In

 U = U1 = U2 = ... = Un

 

*

° Mạch tất cả 2 hoặc năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song thì năng lượng điện trở tương tự của mạch tính theo phương pháp sau:

 

*
;

 

*

VI. Mối cung cấp điện

1. Suất điện hễ của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*
 (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện hễ của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch chuyển một điện tích dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.