Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Cuối Kỳ 2 Môn Tiếng Anh 7, 8

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7


sở hữu xuống 24 950 11

sofaxuong.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 7, tài liệu bao gồm 24 trang, giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi môn giờ đồng hồ Anh sắp đến tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được kết quả như muốn đợi.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 môn tiếng anh 7, 8

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và download về chi tiết tài liệu dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 LỚP 7 MÔN TIẾNG ANH

A. LÝ THUYẾT

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” cai quản ngữ để chỉ tầm cách

Ex: It is about 300 meters from my house khổng lồ the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để mô tả một hành động, một thói quen hoặc một việc xảy ra liên tục trong thừa khứ nhưng hiện nay không còn nữa

(+) S + used to + V (nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to lớn + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use khổng lồ + V (nguyên mẫu)

3. Pronunciation/e/ và/ei/

Lưu ý

Say/sei/ Says/sez/ Said/sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính tự “ed” cùng “ing”

Một tính từ có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau đụng từ

Ví dụ

Interest -> interested, interesting

Disappoint -> disappointed, disappointing

- sử dụng tính từ bỏ đuôi “ed” để trình bày cảm giác, xúc cảm của một ai lúc bị một sự việc, thiết bị tác động/

Ví dụ:

The film was long, and I was bored.

(Bộ phim tác động làm tôi có xúc cảm buồn chán)

- thực hiện tính từ đuôi “ing” để thể hiện về đặc điểm của đồ dùng việc

Ví dụ

The film was boring.

2. Tự nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề

Despite/ in spite of + cụm danh từ

Tuy nhiên

Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

3. Vạc âm lúc thêm “ed” sau rượu cồn từ

/t/ sau những âm vô thanh/ʧ/,/s/,/k/,/f/,/p/,/θ/,/∫/

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau/t/,/d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

1. Câu hỏi với H/ WH

Các từ nhằm hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

WH+ BE +S + COMPLEMENT?

BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + V-inf?

EX: Where bởi vì you go?, What does she study?, When did they begin?......

ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?

EX: Why has she gone khổng lồ school?, What had you eaten?........

ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” tốt WILL, SHALL, WOULD, SHOULD (May, can, must, could, might, ought to, have to lớn là modal verbs)

WH + MODAL VERBS + S + V-inf?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

HOW

How much + N(không đếm được luôn luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N(đếm được sống số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long: bao lâu, how often: mấy lần, thường không, how old: từng nào tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng các cụm trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, mục đích để gia công rõ nghĩa của câu.

- cụm trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- nhiều trạng ngữ chỉ khu vực chốn: In HCMC, at home…

- nhiều trạng ngữ chỉ much đích: to lớn say thanks for what they have

- cụm trạng ngữ bổ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation: 2 syllables

Danh từ, tính từ: dấn âm 1/ Động từ: nhấn âm 2

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1. Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một vấn đề ĐANG xảy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing

(-) S+ will not/ won’t be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

2. Bị động của thì sau này đơn

(+)S + will be+ Vpp

(-) S+ won’t be + Vpp

(?) Will + S + be Vpp?

- áp dụng thể thụ động khi tân ngữ của câu không đặc biệt hoặc lần khần ai là người thực hiện hành động, trường hợp người thực hiện vẫn quan lại trong thì thêm sau “by”

- thực hiện thể thụ động khi muốn nhấn mạnh vấn đề vật, việc được tác động.

3. Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1. Will (review)

Sử dụng will để đưa ra một dự kiến trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS

Đại trường đoản cú sở hữu dùng để thay ráng cho tính từ tải và danh từ lúc không muốn tái diễn danh từ.

Như vậy ta đề xuất nói danh từ đó trước rồi mới thay thế.

Lưu ý, vì chưng đại từ sở hữu đã sửa chữa danh từ phải sẽ không lúc nào có danh từ bỏ sau đại tự sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

2. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng ở cuối câu.

Câu hỏi H/ WH: hạ giọng sinh hoạt cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề search kiếm sự đồng tình

Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu để hỏi

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. đối chiếu số lượng: Little -> less Few -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:

S+ V+ less + N (không đếm được)

S+ V+ fewer + N (đếm được)

Số lượng nhiều hơn:

S+ V+ more (danh từ đếm được và không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý:

Câu ra mắt khẳng định, phần hỏi đuôi đậy định.

Câu reviews phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

Phần đuôi chỉ sử dụng những đại từ: I, you, we, they, he, she, it, therePhần đuôi luôn luôn ở dạng viết tắtCác ngôi trường hợp thay thể

Hiện tại đơn với khổng lồ BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp nhất trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = nhiều người đang lo lắng, cần không?

Hiện tại solo động trường đoản cú thường: mượn trợ đụng từ bởi hoặc DOES tùy thuộc vào chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?/– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ đối chọi với động từ thường: mượn trợ cồn từ DID, quá khứ solo với to lớn BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?/– He was friendly, was he?

Thì hiện tại tại xong xuôi hoặc hiện tại xong tiếp diễn: mượn trợ cồn từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?/– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn

- It will rain, won’t it?

3. Nhận âm (review) 5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

Nếu hễ từ tận bằng những ấm “ngắn” và “nhẹ”: ow, el, er… thì nhấn âm còn lạiNGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ:

Các rượu cồn từ 3 âm tiết có âm huyết cuối không nguyên âm lâu năm hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều rộng một phụ âm thì âm huyết đầu nhận trọng âm.Nếu âm ngày tiết cuối đựng nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc dứt không nhiều hơn nữa một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ dấn trọng âm.NGUYÊN TẮC 3: từ bỏ ghép

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

NGUYÊN TẮC 4: tự 3 âm máu trở lên

Nhấn âm lắp thêm 3 tự sau tính mang đến trước.

NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các từ chứa các hậu tố dưới đây âm nhấn rơi vào cảnh âm trước nó.

1. Ic

2. Ical

3. Sion

4. Tion

5. Aphy

6. Ogy

7. Ity

® Economic

® Economical

® Succession

® Suggestion

® Photography

® Biology

® Able -> ability

8. Acy

9. Ian

10. Id

11. Ible

12. Ish

13. Tial

14. Ious

® Democracy

® Musician

® Stupid

® Possible

® Foolish

® Confidential

® hilarious

LƯU Ý

Lưu ý 1: các hậu tố không ảnh hưởng đến âm dấn của từ:

Lưu ý 2: các hậu tố dìm trọng âm

1. Able

2. Ly

3. Less

4. Ing

5. D

6. En

7. Ment

8. Full

1. Ain

2. Oo

3. Ee

4. Eer

5. Ese

6. Ette

7. Esque

8. End

9. Ique

10. Mental

1. LUYỆN TẬP

ĐỀ 1:

VOCABULARY and GRAMMAR

PART I: Find the words which has a different sound in the part underline(0,5)

A. Wanted B. Excited C. Stayed D. VisitedA. Ahead B. Instead C. Seat-belt D. Bread

PART III: Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.(1,5)

Nuclear energy can provide electricity for the world needs, but it is __________cheap B. Unlimited C. Dangerous D. Safe

9.You can ___________easily on the Dead Sea. Why? – Because it’s so salty

fly B. Walk C. Drive D. FloatBiogas helps solve the problem of indoor ___________.noise pollution B. Air pollution C. Water pollution D. Soil pollution

11.In the future most people will travel __________ flying train.

in B. To C. On D. At

12.Do you think we __________ driverless car in the future?

use B. To lớn use C. Will use D. Have used

13.That picture is __________

us B. Ours C. Our D. We READING

PART I: Read the passage & tick (ü) True or False. (1,5)

Energy is one of the problems that many people are interested in. It is not an unfamiliar word. It is heard, said, discussed day after day. It is close to lớn everyone’s daily life. You turn on a lamp and it is energy that gives you light. You turn on a TV và it is energy that gives you pictures & sound. You ride a motorcycle và it is energy that gives you movement. You cook your meals và it is energy that gives you heat to boil rice.

The problem is that the demand for energy is rising and that the price of energy is getting higher và higher. The supply of energy on earth is limited. It can not provide us forever. The shortage of energy in the future is inevitable. Therefore, saving energy is a must if we want lớn continue khổng lồ live in a safe and sound world. (familiar: thân thuộc/ demand: nhu cầu/ inevitable: chắc hẳn rằng xảy ra)

True or False?

True

False

14. Many people aren’t interested in the problems of energy

15. The word “energy” is familiar and close to lớn everyone’s daily life.

16.. Energy is heard, said, discussed day after day.

17. We can’t watch TV without energy.

18. The supply of energy on earth is unlimited. It can provide us forever.

19. If we want lớn continue to live in a safe và sound world, we have lớn save energy

PART II: Read the passage again và answer the questions (0,5)

20..How is the price of energy nowadays?

………………………………………………………………………………………….

21.What should you bởi vì to save energy at home?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

WRITINING

PART I: Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. (0.5)

22.We will use renewable energy in the future

=> Renewable energy ………………………….…………………………………………

This is our school

=> This school is ……………………………..………………………………………….…

PART II: Rearrange the words khổng lồ make meaningful sentences (1,5)

Solar energy/ in the world/ by many countries/ will be used/.

=> …………………… ……………………………..……

to another/ How/ you travel from/ will/ one place/?

=> ……………………..…………………………………………

to save/ will reduce/ our energy/ the use of electricity/ We/.

Xem thêm: Unit 6 Lớp 9: Write Unit 6: The Environment, Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 9

=>…………………………..…………………………………………

ĐỀ 2:

Language focus

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1. A. Teenager

B. Together

C. Guess

D. Regular

2. A. Meat

B. Reader

C. Sea

D. Realize

3. A. Horrible

B. Hour

C. Hundred

D. Hold

4. A. Much

B. Drug

C. Future

D. Buffalo

5. A. Serious

B. Symptom

C. Sugar

D. Sauce

Choose the best option to complete the following sentences. (1pt)I have known her………………..two years.

A. With

B. For

C. Since

D. In

He ......... Many old books for 5 years.

A. Recycled

B. Is recycling

C. Has recycled

D. Will recycle

To prepare for the New Year, I .................. My house again since last month.

A. Paint

B. Painted

C. Have painted

D. Has painted

They ………..the used plastic bottles with water several times yesterday.

A. Washed

B. Is washed

C. Are washed

D. Were washed

It is dangerous ............. Quickly.

A. Driving

B. Drove

C. To lớn drive

D. Driven

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

A

(1)I’m so tired. __

(2)I have spots. __

(3) I want khổng lồ stay in shape. What will I do? __

(4) It’s easy to get flu. What should I bởi to avoid it? __

(5)I feel weak and sick. __

B

(A) do more exercise.

(B) Go to lớn bed & rest.

(C)Watch more TV.

(D)Wash your face regularly.

(E) Keep your toàn thân warm and eat lots of garlic.

(F)Eat more, và get more exercise too.

Complete the sentences with the words given.

and but by because for less more or so

(6) People in the countryside have less stress, . . . . . . . They usually live longer.

(7) This afternoon you can go swimming, . . You can ride on the path through the forest.

(8) Don’t read or study when there’s not enough light . . . . . It is harmful for your eyes.

(9) The Japanese eat a lot of rice, . . . . . . . . . . . . . . . They eat a lot of fish too.

(10) bởi . . . . . . . . . . . . . . . Exercise và you will feel fitter and healthier.

Part III: Reading . (2 pts)

The first reason why many families vị volunteer work is that they feel satisfied and proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community và other people. In addition, volunteering is a great way for families to have fun and closer. But many people say they don’t have time lớn volunteer because they have khổng lồ work & take of their families. If that’s the case, try rethinking some of your không tính tiền time as a family. You could select just one or two projects a year & make them a family tradition. For instance, your family can make and donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spend only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

Read the text và tick True (T) or False (F)People often feel satisfied và proud when they volunteerAll people don’t have time to lớn volunteerAnswer the questionsHow can your family benefit from doing volunteer?

………………………………………………………………

How can your family help the old homeless people?

………………………………………………………………

Part IV: Writing (2pts)

Rewrite or combine the sentences, using the suggested wordsI was tired last night. I stayed up late lớn watch a game show (Although)

- Although ................................................................................................................

Ho bỏ ra Minh đô thị is larger than Ha Noi (smaller)

- Hanoi is ..................................................................................................................

Rearrange these cued words to lớn make completed sentences:more/ ,but/ usual time/ try/ the/ Sleep/ wake up/ to/ at/.

à……………………………………………………………………………..………..

with/ Be/ you/ eat/ what/ careful/ drink/ and/.

(……………………………………………………………………………..………..

ĐỀ 3:

Find the word with the different underlined sound.A. Washed B. Needed C. Danced D. MatchedA. Obey B. Key C. Grey D. SurveyA. Ways B. Days C. Says D. StaysFind the word which has a different áp lực pattern from the others. (0,5 marks)A. Common B. Happy C. Complete D. JoyfulA. Dangerous B. Expensive C. Enormous D. Convenient

III. Choose the correct option A,B,C,D khổng lồ complete the sentences.

The film was so boring . . . . . , Jack saw it from beginning to end.Therefore B. However C. Although D. DespiteI . . . . . Go on foot when I was in primary school.have to B. Used lớn C. Can D. MayDoes your bike ever . . . . . Down on the way to school?break B. Take C. Vì chưng D. TurnThe boys. . . . . Home for lunch because they are planning lớn visit the hydro-power station.have not come B. Bởi vì not come C. Will not be coming D. Is not comingWill you . . . . . A xe taxi or a train?drive B. Fly C. Walk D. Take. . . . The film is a bit frighting, I really enjoyed it.However B. Nevertheless C. Although D. DespiteWe will go on holiday with some friends of . . . . .our B. Ours C. Us D. WeDon"t read in bed, . . . . . You"ll harm your eyes.or B. And C. But D. SoI . . . . . Playing board games interesting because I can play them with my friends.think B. Find C. Say D. TellBefore moving khổng lồ Hanoi, my parents . . . . . In nhì Phong.have lived B. Lived C. Live D. Have been livingMy friend has decided khổng lồ use . . . . . Electricity by using more solar energy instead.more B. Less C. Much D. FewerHave you got . . . . . Butter in your fridge?any B. A lot C. An D. AA new university . . . . . In my town in the near future.is built B. Will be built C. Was built D. Has been. . . . . ! Can you tell me the way khổng lồ the food shop?Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me

20.The thành phố will have lớn find a solution to reduce traffic jam, . . . . . ?

does it B. Won"t it C. Will it D. Doesn"t itRead the passage và choose the correct answer.

Easter is an important Christian festival & holiday. It is (21) . . . . . To lớn celebrate the resurrection of Jesus Christ.People celebrate Easter (22) . . . . . The world.

In the UK, Easter is a public holiday. People (23) . . . . . Easter chocolate eggs lớn their friends và family. In the US, Easter is a (24) . . . . . Holiday. People can go to lớn church and have a special family meal. In Russia, Easter is one of the (25) . . . . Important holidays. People celebrate it (26) . . . . . An Easter breakfast or meal.

A. Made B. Held C. Given D. OpenedA. Through B. In C. All D. AroundA. Eat B. Have C. Give D. ReceiveA. Nation B. Local C. Native D. NationalA. More B. Best C. Most D. BetterA. With B. By C. For D. InRewrite the sentences so that it stays the same meaning.

27.The distance from Ho chi Minh đô thị to Phu Quoc Island is about 300km.

It is ..................................................................

Road users should obey traffic rules strictly.

Traffic rules .........................................................

Be careful or you"ll hurt yourself.

If you are ..........................................................

Xem thêm: Top 19 Trường Trung Cấp Nhạc Viện Hà Nội Hay Nhất 2022, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Rearrange the words khổng lồ make meaningful sentences.this time tomorrow/ English/ They/ will/ be learning.doesn"t like/ ice-skating/ because/ my brother/ dangerous/ he/ it is/ thinks.people/ until/ flying cars/ use/ won"t/ year 2050.

VII. Listening(2 marks)