DE CUONG ON TAP HOC KY 1 MON TOAN LOP 4 MOI NHAT DE CUONG ON TAP CUOI KI 1

     

Đề cương ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 tổng hợp toàn thể những con kiến thức lý thuyết quan trọng, cùng những dạng bài bác tập Toán lớp 4 từ bỏ cơ phiên bản tới cải thiện cho các em luyện tập.

Bạn đang xem: De cuong on tap hoc ky 1 mon toan lop 4 moi nhat de cuong on tap cuoi ki 1

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 4 môn Toán bao hàm rất nhiều những dạng bài bác tập khác nhau về số tự nhiên, bảng đơn vị chức năng đơn vị đo khối lượng, đo thời gian, đo diện tích, vừa đủ cộng... Sẽ giúp đỡ thầy cô xem thêm để giao đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:


Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022


Đề cưng cửng ôn tập Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021

SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Viết lại số làm sao để cho phân tách rõ những lớp cùng đọc:

815:.........................................................................

5455:.......................................................................

65505:....................................................................

5125085:................................................................

95005125:..............................................................

545005875:............................................................

Bài 2:

a) trong số 987 406

Chữ số 9 ở mặt hàng …………… , có giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở mặt hàng …………… , có giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở hàng …………… , có giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

b) trong những 637 128, chữ số có mức giá trị lớn nhất là …… , chữ số có giá trị bé bỏng nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, nhị mươi lăm nghìn, chín solo vị: ……………………


b) hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy solo vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, tứ triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một đối chọi vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, tư chục, hai đối chọi vị: ……………………

e) tứ chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm cùng năm 1-1 vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp các số:

a) 1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo sản phẩm tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

b) 98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo thứ tự sút dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) mang đến 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Viết số tự nhiên nhỏ bé nhất từ bỏ 7 chữ số bên trên : …………………

Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất từ 7 chữ số trên : …………………

b) Số nhỏ dại nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau: …………………

c) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau: …………………

d) Số lẻ bé dại nhất tất cả 4 chữ số khác nhau: …………………

e) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bởi 10 : …………………

f) Số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bằng 14 : …………………

g) Số nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 15 : …………………

Bài 6: Viết tất cả các số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số nhưng tổng những chữ số của mỗi số bởi 3.

……………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1: Đổi đối kháng vị

2 tấn 385 kg = …………… kg

9 tấn 79 kg = …………… kg

15 tấn 8 kg = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kilogam = ……… tấn ……… kg

9506 kg = ……… tạ ……… kg

865 kilogam = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kilogam ……… g

12375 dag = ……… kg ……… dag

25005 g = ……… kg ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kg = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: triển khai phép tính:

a) 3 tấn 280 kilogam + 5 tấn 890 kg =

b) 5 tạ 34 kilogam – 3 tạ 56 kilogam =

c) 3 kg 245 g – 2 kilogam 347 g =

d) 3 tấn 4 tạ x 3 =

e) 5t 3 tạ : 2 =

f) 3 tấn 4 tạ + 5 tấn 6 tạ + 4 tấn 2 tạ =

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5 tấn 9 tạ =

h) 34 tấn 3 yến – 16 tấn 7 yến =

i) 5 kg 3 hg + 4 kilogam 4 hg – 3 kg 9 hg =

3 kg 2 g x 5 : 2 =

ĐO THỜI GIAN

Bài 1: Đổi đơn vị đo thời gian

180 giây = …………… phút

4 ngày = …………… giờ = …………… phút = …………… giây

1/2 ngày = …………… tiếng ; 1/3 ngày = …………… giờ

3 giờ 20 phút = …………… phút = …………… giây

4 tiếng 35 phút = …………… phút = …………… giây

2 phút 7 giây = …………… giây ; 1/4 phút = …………… giây

1/5 giờ đồng hồ = …………… phút = …………… giây

5 ngày 13 giờ = …………… giờ = …………… phút

4 nắm kỉ = …………… năm ; 01/05 thế kỉ = …………… năm

1/25 núm kỉ = ……… năm ; 2 nuốm kỉ rưỡi = ………… năm ; 3 nỗ lực kỉ 3 năm = ……… năm

ĐO DIỆN TÍCH: dm2, m2

Bài 1: Đổi đơn vị:

7m2 = ………… cm2

21m2 = ………… dm2

4m2 132cm2 = ………… cm2

3405dm2 = ………… m2 ………… dm2

65 000cm2 = ………… dm2

340 000cm2 = ………… m2

1200dm2 = ………… m2

30 000 cm2 = ………… m2

2m2 780cm2 = ………… cm2

40m2 15dm2 = ………… dm2

12 500 000cm2 = ………… m2

1/5 mét vuông = ………… cm2


Bài 2: Đ/S?

50m2 = 500dm2 …

5m2 6dm2 = 560dm2 …

70 000dm2 = 700m2 …

26m2 31dm2 = 26031 dm2 …

52 000dm2 = 520m2 …

10m2 7dm2 = 1007dm2 …

18m2 18dm2 = 1818dm2 …

408dm2 = 40m2 8dm2 …

Bài 3: >

41m2 19dm2 … 409dm2

30m2 6dm2 … 3060dm2

5dm2 9cm2 … 509cm2

300m2 6dm2 … 3006dm2

90 000cm2 … 90m2

8012cm2 … 8dm2 12cm2

3940dm2 … 39m2 40dm2

2009cm2 … 21dm2

TRUNG BÌNH CỘNG

TBC của một dãy số lẻ giải pháp đều bằng số ở trung tâm dãy số đó, hoặc TBC của 2 số đầu và cuối dãy. TBC của 1 dãy số chẵn cách đều bằng TBC của 2 số ở giữa hoặc 2 số đầu với cuối dãy.

Bài 1: tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 2009 cùng 875 :

b) 210 ; 916 với 428:

c) 932 ; 1016 ; 3825 ; 2011:

d) 2 ; 4; 6; … ; 96; 98:

e) 1; 2; 3 ; … ; 2010 ; 2011:

f) 0 ; 2; 4 ; … ; 2008 ; 2010 :

g) 1 ; 3; 5 ; 7; … ; 2009 ; 2011 :

h) 3 ; 7 ; 11 ; … ; 95 ; 99 ; 103:

Bài 2: Trung bình cộng của hai số là số lớn số 1 có 4 chữ số, một trong những hai số là số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Search số còn lại.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trung bình cộng của tía số là 998, số thứ nhất là 817, số thứ 2 là 916. Kiếm tìm số đồ vật 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trung bình cùng của cha số là số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau. Số thứ nhất là số nhỏ nhắn nhất gồm 4 chữ số không giống nhau. Số trang bị hai là số lớn số 1 có 4 chữ số. Search số thứ 3.

Nội dung ôn tập học kì 1 Toán lớp 4

1. Số học

- Đọc, viết số tự nhiên.

- các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số có khá nhiều chữ số.

- Tính giá trị biểu thức có 3 vệt phép tính, áp dụng những tính chất của những phép tính để tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và mong lượng.

3. Hình học:

- hai tuyến phố thẳng vuông góc và hai tuyến phố thẳng song song (cách khám nghiệm và biện pháp vẽ)

- dìm diện, đếm số lượng, đọc tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.


4. Giải bài toán có lời văn:

- kiếm tìm trung bình cộng của rất nhiều số.

- Tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của chúng.

- những bài toán tất cả văn tương quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ chia đã học, tính diện tích những hình.

Bài tập ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

Xem thêm: Bài 44 Trang 92 Toán 8 Bài 44 Trang 92,93 Toán 8 Tập 1, Bài 44 Trang 92 Toán 8 Tập 1

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- tứ mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- nhị trăm năm mươi sáu triệu tư trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi nhì triệu không trăm nghìn tư trăm hai mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm và hai đối chọi vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Là Đồng Phân Của Glucozơ Là Chất Nào ? Đồng Phân Của Glucozơ Là Fructozơ

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: tìm kiếm số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Bài 6: Viết các số sau theo đồ vật tự từ bé đến lớn

A) 65371;75 631; 56 731; 67 351

B) Xếp theo đồ vật tự từ lớn đến bé

C) 82 697; 62 789; 92678;79862

Bài 7: Viết số phù hợp vào khu vực chấm

1 yến =....kg

10 kg=....yến

1 tạ=....yến

1 tạ=.....kg

100 kg=....tạ

1 tấn=....tạ

1 tấn=....kg

5 tấn =....kg

1 yến 7 kg=. ...kg

2 tấn 85 kg=.....kg

2 kg 300 g=....g

4 tạ 60 kg=....kg

Bài 8: 1 phút =....giây =. ....giây

7 phút=.....giây

1 phút 7 giây=. ...giây

1 gắng kỉ =.....năm

1/2 ráng k ỉ=....năm

5 thế kỉ=....năm

100 năm=....thế kỉ

3 ngày =...giờ

4 giờ đồng hồ =.....phút

1/2 phút=....giây

3 tiếng 10 phút =. ...phút

1/2 giờ =.....phút

2 phút 5 giây=. ....giây

300 cm=.............m

6000 m=............km

2000 m=............hm

5 km=..........dam


Bài 9: kiếm tìm x

x +875= 9936

X x 2 =4826

x – 725 =8259

x :3= 1532

657 – x = 234

34 +x =100

X x 40 = 25600

X x 90 = 37800

X x 34 = 714

846 :X =18

Bài 10: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

3254+146+1698

912 +898 +2079

4367 + 199 + 501

1255 +436 +145

142 x 12 +142 x 18

4 x 18 x 25

76 9x 85- 769 x 75

302 x 16 +302 x 4

2 x 45 x 5

36 x 2 x 7 x 5

Câu 11: TBC số lượng kilomet của nhị lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp đã trồng

Câu 12: một đội nhóm sản xuất vào 15 ngày đầu, từng ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, hằng ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB hằng ngày tổ đó cung cấp được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 8m. Tính diện tích ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 648m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng thu được 10 kg thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc?

b, tín đồ ta chia các số thóc kia vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được từng nào kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có thuộc chu vi cùng với ruộng đó. Tính diện tích s ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi là 148m, chiều rộng kém chiều dẻo là 12m. TB 3 m2ruộng chiếm được 15 kg rau. Hỏi ruộng kia thu được bao nhiêu kg rau? Biết bán 1 kg sau chiếm được 15000đ. Tính số tiền nhận được khi bán hết số rau xanh đó?

Câu 16: Để lát nền 1 căn phòng tín đồ ta sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông vắn cạnh 30 cm. Tính diện tích căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 5m, chiều rộng lớn 4m, fan ta sử dụng gạch men hình vuông cạnh 20 cm. Mỗi viên gạch ốp giá 27500đ. Tính số tiền mua gạch để lát đủ căn hộ đó?

Câu 18: Tích của nhị số là 4780. Nếu vội thừa số trước tiên lên 5 lần, quá số vật dụng hai lên gấp đôi thì tích bắt đầu là từng nào ?

Câu 19: yêu thương của nhì số là 4780. Thương chuyển đổi như như thế nào nếu:

A, Số bị phân chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia

B, Số phân chia gấp lên 5 lần, không thay đổi số bị chia

Câu 20: một đội nhóm công nhân trong thời gian 2 ngày sửa được 3450m đường. Ngày đầu tiên sửa được ít hơn ngày trang bị hai 170m đường. Hỏi hằng ngày đội kia sửa được bao nhiêu mét đường?