Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 1, 2, 3, 4, 5 Năm Học 2021

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có đáp án (50 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học xuất sắc môn Toán lớp 1, phần dưới đấy là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (50 đề). Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2021

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong những số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 mon 10 là thứ cha thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Vật dụng ba

B. Thứ tư

C. Lắp thêm năm

D. Thứ sáu

Câu 5: Độ nhiều năm của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo lắp thêm tự từ khủng đến bé.

Câu 8: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

+ Số 23 tất cả … chục với … đối kháng vị.

+ Số … gồm 1 chục cùng 6 1-1 vị.

+ Số … là số ngay lập tức trước của số 34.

+ Số … là số liền sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng mang lại Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào vị trí chấm:

a) Số … là số lớn nhất có nhị chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhất bao gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Hôm ni là sản phẩm …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào vật dụng cao hơn trong mỗi hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số khủng nhất, search số bé nhất?

b) sắp đến xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 nhỏ tem. Các bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số liền sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. Sản phẩm tư, ngày 12

B. Trang bị hai, ngày 12

C. Máy bảy, ngày 15

D. Thứ hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Bút dạ gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Các bạn Hà gồm 15 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số tức tốc sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số tức khắc sau của 79 là 70 .... Số ngay tức thì sau của 98 là 99 .... Số tức khắc sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 trái táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 nhỏ gà cùng vịt, trong đó có 4 chục bé gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tứ mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - trăng tròn 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, người mẹ đã buôn bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục dòng kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ bé xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình trụ Bài 6. Lớp em tất cả 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi sợi dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số tất cả hai chữ số khác nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số trường đoản cú 89 mang đến 100 : b) Viết số vào khu vực chấm: Số liền trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … đơn vị chức năng Số ngay tức thì sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn công ty em tất cả 26 cây cam với cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn công ty em có bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết các số có hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 loại kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay lập tức sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Hoá Học 8 Bài 27: Điều Chế Oxi Phản Ứng Phân Hủy, Giải Bài Tập Hóa Học 8

Bài 4. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh với bi đỏ, trong số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , cửa hàng đã cung cấp bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn buộc phải đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số bao gồm hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số tương thích vào nơi chấm: Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số trên là số như thế nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số làm sao ? c) sắp tới xếp những số theo đồ vật tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào vị trí chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào các tờ lịch cùng điền vào vị trí trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tư thì: Ngày trong ngày hôm qua là thiết bị ……….. Mai sau là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là vật dụng ……………………………………………………………………….. Ngày tê là đồ vật ……………………………………………………………………….. B) đồ vật năm , ngày ..............., mon ............. Thiết bị .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn thẳng AB gồm độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . nam có một số bi là số lớn nhất có hai chữ số như là nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân bên Lan có một vài gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy nhỏ gà, mấy nhỏ chó?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức khắc trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai có 30 chiếc bút, bà mẹ mua thêm một chục cái nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp lắp thêm hai tất cả bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng có chứa cả tư số trên.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số tất cả 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay tắp lự trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị Số lập tức sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu chiếc nhãn vở?Bài 6. trong đợt thi đua vừa qua bạn phái mạnh giành được số điểm 10 đúng bởi số bé dại nhất bao gồm hai chữ số giống như nhau cùng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. đồ vật năm của 1 tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi máy sau của tuần liền sau là ngày làm sao trong tháng?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số giống nhau. B) Số lớn nhất, nhỏ bé nhất tất cả 2 chữ số tương tự nhau là số nào? c) Số lớn nhất, nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số khác nhau là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp tới xếp các số bên trên theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần. B) chuẩn bị xếp các số bên trên theo lắp thêm tự sút dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm: - Số ngay lập tức trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay tức khắc sau số 28 là: ………- Số tức khắc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục lập tức trước số 33 là: …….Bài 4. Cho bố số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng dấu +; - nhằm viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số ít biết rằng rước số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 cm - 50 cm = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) dịp 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Thời điểm 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời điểm 12 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự: a) Từ phệ đến bé: b) Từ bé nhỏ đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học sinh. Lớp 1B tất cả 21 học sinh. Hỏi cả nhị lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:Có : 37 hình trụ Tô màu: 24 hình tròn ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Xem thêm: Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt Giáo Án, Giáo Án Ngữ Văn 10

*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhì số làm thế nào để cho khi cùng hai số đó thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về