ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN HÓA

  -  

Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà sofaxuong.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa

Đề thi Hóa 8 học kì 2 có 13 đề tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Thông qua đó giúp các bạn học sinh hối hả làm thân quen với cấu tạo đề thi, ôn tập nhằm đạt được kết quả cao vào kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo giành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học viên của mình. Hình như các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2


Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. thành phần của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào dưới đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. đến dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Phần đa chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. phản bội ứng chất hóa học nào sau đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo nên khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?


A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng sút vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu không mùi.

C. Oxinặng rộng không khí.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình cất 10g oxi. Sau bội nghịch ứng hóa học nào còn dư, vì chưng sao?

A. Oxi vì 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vày 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết bởi 6,2g photpho phản bội ứng hoàn toản với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ trọng số mol thân đề bài và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương thức hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH bao gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong những số đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với dung dịch HCl bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn cục bộ lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng xảy ra. Tính khối lượng muối thu được sau làm phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu chiếm được sau phản bội ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản bội ứng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối thu được sau phản bội ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, phường = 31)


Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong số chữ A hoặc B, C, D sinh hoạt cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, sinh hoạt cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch hoàn toàn có thể hòa tung thêm hóa học tan

B

Phản ứng cầm là phản nghịch ứng chất hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần xác suất theo thể tích của bầu không khí là:

3

dung dịch thiết yếu hòa chảy thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong thích hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, khá nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân bỏ là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3

Câu 4. Sau phản bội ứng với Zn cùng HCl trong phòng thí nghiệm, gửi que đóm sẽ cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không gian với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Trùng Sốt Rét Di Chuyển Bằng Cơ Quan Nào, Trùng Sốt Rét Di Chuyển Bằng Cách Nào

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính cân nặng Kali penmanganat (KMnO4) đề nghị lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).


A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. bao gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử dưới đây không:

A. Dùng nước với giấy quỳ tím.

B. Chỉ cần sử dụng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm chức năng với 0,3 mol HCl. Sau phản nghịch ứng chấ như thế nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng thể nghiệm khí hidro được điều chế từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. đến Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tung trong 190 gam nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ tan của KNO3 sinh hoạt tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan trọn vẹn 19,5 gam Zn bội phản ứng hoàn toản với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn thể khí hidro vừa bay ra vào fe (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp axit H2SO4 vẫn dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào tiếp sau đây về oxi là không đúng?


A. Oxi là phi kim vận động hoá học vô cùng mạnh.

C. Oxi không tồn tại mùi và vị

B. Oxi sinh sản oxit bazơ với phần nhiều kim loại

D. Oxi quan trọng cho sự sống

Câu 2. Oxit nào sau đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit như thế nào có toàn bộ các oxit đều chức năng được với nước ở ánh nắng mặt trời thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P rất có thể có hoá trị III hoặc V. Thích hợp chất gồm công thức P2O5 có tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, hỗn hợp NaOH, dung dịch NaCl. Bằng phương pháp nào có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím cùng đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là các chất làm cho quì tím chuyển sang color nào trong những các màu cho dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. khi tăng ánh sáng và sút áp suất thì độ tung của chất khí vào nước biến hóa như núm nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm

D. Không cố kỉnh đổi

Câu 8. trong 225 g nước tất cả hoà tan 25g KCl. Nồng độ xác suất của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 chiếm được là:


A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng như thế nào dưới đó là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. từ bỏ luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ trang bị phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho các chất tất cả công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy gọi tên cùng phân loại những chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) tín đồ ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung nóng trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn cục lượng CuO màu black chuyển thành Cu red color thì dừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ sử dụng cho phản nghịch ứng trên ?

c. Để tất cả lượng H2đó phải lấy bao nhiêu gam fe cho tính năng vừa đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong những phản ứng chất hóa học sau, phương trình chất hóa học thuộc loại phản ứng ráng là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ chảy của hóa học khí trong nước vẫn tăng nếu:

A. Hạ nhiệt độ và sút áp suất

B. Giảm nhiệt độ cùng tăng áp suất

C. Tăng ánh sáng và sút áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất

Câu 3. hóa học nào sau đây được dùng để làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A . K2O với KMnO4

C . H2SO4 và H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. các chất nào dưới đây tan được vào nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.


Câu 5. hòa hợp 5 g muối lấn vào 45 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là bí quyết hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro chức năng được với toàn bộ các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) chấm dứt các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Na + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự kiến hiện tượng xảy ra và lý giải hiện tượng trong mỗi trường hợp sau:

a. Lúc quạt gió vào phòng bếp củi vừa mới tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến đã cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên V lít khí oxi đo sống (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) cục bộ sản phẩm lấy hòa tan hết trong nước thì nhận được 180g dung dịch A. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A.

Câu 4.

Xem thêm: Lý Thuyết Sử 11 Bài 5 : Châu Phi Và Khu Vực Mĩ Latinh (Thế Kỉ Xix

(1 điểm) mang đến 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO và Fe2O3 công dụng hoàn toàn với hidro tất cả dư chiếm được 17,6 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, na = 23