48 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

  -  

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (Kèm đáp án) năm học tập 2022-2023, bao hàm các đề thi, bao gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì I. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: 48 đề thi học kì 1 môn toán lớp 2


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022-2023

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường số 1II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống số 2

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống số 1

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch KT-KN

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số và phép tính:

- Biết viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ và tất cả nhớ vào phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học và đo lường:

- nhận biết được hình tứ giác.

- Biết ngày, tiếng và đơn vị đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, ko kể thời hạn giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ chiếc đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. Trăng tròn D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … 20 + 56. Dấu yêu cầu điền vào chỗ chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) trong hình mặt có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm.

a) Số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: ..................................….

b) Số ngay tắp lự sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bởi …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kg + 25 kilogam = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam tất cả 39 viên bi. Việt có rất nhiều hơn nam giới 4 viên bi. Hỏi Việt gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số với số mập nhất có một chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ nhất tất cả hai chữ số là: 10


b) Số ngay tắp lự sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày bao gồm 24 giờ.

Xem thêm: Tác Giả Cậu Bé Thông Minh Là Ai? Truyện Cổ Tích Cậu Bé Thông Minh

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Từ bỏ luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là 90.

Số nhỏ tuổi nhất có một chữ số là 9.

Hiệu của nhì số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày số 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học cùng phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học tập 2022-2023

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm cho bài: 40 phút không đề cập giao đề)

Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời nhấn xét của thầy giáo

....................................................................................................

........................................................................................................


1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có kết quả là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có hiệu quả là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ vào phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được gọi là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu phù hợp điền vào vị trí chấm 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... Ngày.

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ.............

Ngày công ty nhật ở đầu cuối của tháng 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một siêu thị có 85 cái xe đạp, đã bán tốt 27 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào chiếc xe pháo đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 với số tròn chục nhỏ nhất gồm hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) từng phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB nhiều năm 4 cm, CD dài 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên nhì đầu đoạn thẳng với viết được số đo của đoạn thẳng lên ở trên hình. Từng câu đúng 0,5 điểm.


Câu 7: (1 điểm) từng phép tính đặt tính với tính đúng cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) mỗi ý đúng cho 0.3 điểm.

Tháng 12 có …31…. Ngày

Ngày thứ nhất của tháng 12 là thứ…tư……

Ngày chủ nhật sau cuối của tháng 12 là ngày….26…..

Xem thêm: Giải Địa Lí 9 Bài 9 Bài 9: Sự Phát Triển Và Phân Bố Lâm Nghiệp, Thủy Sản

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng sót lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp (0,25 điểm)

Câu trả lời sai, phép tính đúng không ạ chấm điểmCâu vấn đáp đúng, tính sai mang lại nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục bé dại nhất bao gồm hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục bé dại nhất bao gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập trực thuộc mục Tài liệu.