Đề Thi Hk1 Toán 6

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

bộ 40 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 có đáp án (3 cỗ sách)


Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án năm học 2022 – 2023 sách Kết nối học thức gồm 7 đề thi tổng thích hợp từ đề thi môn Toán 6 của những trường thcs trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài xích thi học kì 1 Toán lớp 6. Mời chúng ta cùng đón xem:

Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Kết nối tri thức

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án năm 2022 - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản ...

Bạn đang xem: đề thi hk1 toán 6

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài1 (2 điểm):Thực hiện tại phép tính (Hợp lí nếu tất cả thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40- 160) : 22+ 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23- 5)2>

Bài 2 (3điểm):

1.Tìmsố nguyênx, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3-7 = 101

d) 2x+ 1.3 + 15 = 39

2. Search x biết:

56⋮ x; 70⋮ xvà 10

Bài 3 (2,5 điểm)Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học viên đăng kí, ban tổ chức thống kê giám sát và thấy rằng nếu xếp từng xe 36 học sinh, 40 học viên hay 45 học viên đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm hiểu được số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.

Bài 4 (2 điểm):Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 m, chiều rộng lớn 15m. Tín đồ ta làm hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng để làm trồng cây.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" />

Bài 5 (0,5 điểm):Cho A = 20+ 21+ 22+ 23+ .... + 219. Và B = 220. Với B = 220. Chứng minh rằng A với B là nhì số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

*

Đáp án

Bài1 (2 điểm):

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1)

= 100.44 = 4400

b)148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c)307 - <(180.40- 160) : 22+ 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23- 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21

Bài 2 (3điểm):

1.

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b)2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3- 7 = 101

4.(x + 5)3= 101 + 7

4.(x + 5)3= 108

(x + 5)3= 108 : 4

(x + 5)3= 27

(x + 5)3= 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x+ 1.3 + 15 = 39

2x+ 1.3 = 39 - 15

2x+ 1.3 = 24

2x+ 1= 24 : 3

2x+ 1= 8

2x+ 1= 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2.

Vì 56⋮ x; 70⋮ xnên x là ước phổ biến của 56 với 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10

Bài 3 (2,5 điểm):

Gọi số học viên của trường chính là x (x ∈ ℕ*; 1000

Vì lúc xếp từng xe 36 học sinh thì vừa đủ yêu cầu x trực thuộc B(36)

Vì lúc xếp từng xe 40 học viên thì vừa đủ đề xuất x nằm trong B(40)

Vì khi xếp từng xe 45 học sinh thì vừa đủ phải x trực thuộc B(45)

Do kia x ∈ BC (36; 40; 45)

Ta có:

36 = 2.2.3.3 = 22.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) =23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100

Vậy ngôi trường đó bao gồm 1080 (học sinh)

Bài 4 (2 điểm):

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Nhìn vào mẫu vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật nhỏ có kích cỡ như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ dại màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích s đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm):

Cho A = 20+ 21+ 22+ 23+ .... + 219

Ta có: 2A = 21+ 22+ 23+ 24+ .... + 220

2A - A = 220- 20= 220- 1

hay A = 220- 1

Và B = 220.

Do kia A với B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2:Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có mẫu thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3:Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD với AD.

Câu 4:Tập hợp các ước bình thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5:Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6:Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" />

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7:Có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4

A) 7

B) 6

C) 5

D) 8

Câu 8:Thay x, y bằng những số nào nhằm số

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />chia hết cho tất cả 2, 3, 5 với 9?

A) x = 3; y = 0

B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện tại phép tính

a) 22.85 + 15.22- 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm):Tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm):Cô Hoa mong muốn lát nền cho 1 căn phòng ở trong phòng mình có hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được áp dụng là gạch men vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm):Bạn Hà bao gồm 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi color vàng. Hà hoàn toàn có thể chia những nhất vào từng nào túi thế nào cho số bi đỏ cùng bi vàng được chia mọi vào các túi? lúc đó mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm):Tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2:Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có mẫu mã gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" />

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích:Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình tất cả 6 cạnh và thực hiện đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3:Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD với AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Giải thích:

A) đúng vì chưng bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng bởi vì bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi vì AB với BC; CD và AD chưa phải các cạnh đối cho nên nó không song song.

Câu 4:Tập hợp các ước bình thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22= 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5:Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích:Số đối của số 20 là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6:Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" />

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích:Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7:Có từng nào số nguyên x thoản mãn -4

A) 7

B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích:Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4

Vậy bao gồm 6 số nguyên x thỏa mãn

Câu 8:Thay x, y bằng những số nào để số

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?

A) x = 3; y = 0

B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />vừa phân tách hết mang đến 2 vừa phân tách hết mang lại 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />chia hết mang đến 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó đề xuất chia hết mang lại 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 cần ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết đến 3 và phân tách hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22- 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x= 18 : 2

3x= 9

3x= 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn hộ là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ cùng vàng từng túi là phần nhiều nhau đề xuất 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Vì vậy x là ước bình thường của 42 cùng 30.

Mặt không giống x lớn nhất (chia vào các túi nhất) yêu cầu x là cầu chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu xoàn mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm):Tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường đúng theo 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án năm 2022 - Đề 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Số thành phần của tập vừa lòng A = 1; 5; 6; 8; 10 là:

A) 10

B) 4

C) 5

D) 2

Câu 2:Số nào trong các số dưới đây chia hết mang lại 3?

A) 26

B) 223

C) 109

D) 2019

Câu 3:Kết trái của phép tính 34.32= ?

A) 36

B) 32

C) 38

D) 33

Câu 4:Số đối của số 3 là:

A. 3

B. -3

C. 1

D. -1

Câu 5:Trong những biển báo dưới đây, đại dương báo nào tất cả đối xứng trục:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

A) a, b, c.

B) b, c, d.

C) a, c, d.

D) a, b, d.

Câu 6:Trong các số: 2; 3; 6; 8 số làm sao là ước thông thường của 6 cùng 16 ?

A) 3

B) 2

C. 6

D. 8

Câu 7:Những hình dưới đây, hình nào có đối trung tâm đối xứng.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

a) Tam giác đều

b) Cánh quạt

c) Cánh diều

d) Trái tim.

Câu 8:Khẳng định nào sau đấy là sai:

a) trong tam giác đều ba góc bởi nhau.

b) Hình lục giác đều phải có ba đường chéo cánh chính bằng nhau.

c) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

d) Hình thang cân tất cả hai góc kề sát bên bằng nhau.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện nay phép tính:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) 300:4 + 300:6 – 25

c) 17.<29 – (-111)> + 29.(-17)

d) 19.43 + (-20).43 – (-40)

Bài 2 (1,5 điểm):Tìm x:

a) 200 – 8.(2x + 7) = 112

b) (2x – 123):3 = 33

c) H = {x ∈ ℤ | -3

Bài 3 (2 điểm):Trên một miếng đấtt hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12m, chiều rộng lớn 10m, tín đồ ta phân chia khu nhằm trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ tiến hành trồng ở khoanh vùng hình bình hành AMCN, cỏ sẽ tiến hành trồng tại phần đất còn lại. Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 nghìn đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số tiền công đề nghị chi trả để trồng hoa với cỏ.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Bài 4 (2 điểm):Ba nhóm học viên lớp 6 thâm nhập trồng cây trong mùa tết trồng cây. Mỗi học sinh nhóm đầu tiên trồng được 8 cây, mỗi học viên nhóm lắp thêm hai trồng được 9 cây, mỗi học viên nhóm thứ tía trồng được 12 cây. Tính số km mỗi team trồng theo thông tin được biết rằng số lượng kilomet mỗi nhóm trồng được ở trong khoảng từ 200 mang đến 250 cây.

Bài 5 (0,5 điểm):Cho A = 7 + 72+ 73+ ... + 7119+ 7120. Minh chứng rằng A phân tách hết mang đến 57.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Số phần tử của tập hòa hợp A = A = 1; 5; 6; 8; 10 là:

A) 10

B) 4

C) 5

D) 2

Giải thích:Ta đếm được tập A gồm 5 phần tử.

Câu 2:Số nào trong số số tiếp sau đây chia hết cho 3?

A) 26

B) 223

C) 109

D) 2019

Giải thích:Vì tổng những chữ số của 2019 là 2 + 0 + 1 + 9 = 12 phân chia hết đến 3 cần 2019 chia hết mang đến 3.

Câu 3:Kết quả của phép tính 34.32= ?

A) 36

B) 32

C) 38

D) 33

Giải thích:Ta có: 34.32= 34+2= 36

Câu 4:Số đối của số 3 là:

A. 3

B. -3

C. 1

D. -1

Giải thích:Hai số được call là đối nhau trường hợp tổng của chúng bằng 0.

Ta có: 3 + (-3) = 0 bắt buộc -3 là số đối của 3

Câu 5:Trong những biển báo bên dưới đây, biển lớn báo nào có đối xứng trục:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

A) a, b, c.

B) b, c, d.

C) a, c, d.

D) a, b, d.

Giải thích:

Đối với hình a ta có chục đối xứng như hình vẽ

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Đối cùng với hình b ta có chục đối xứng như hình vẽ

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Đối với hình d ta có chục đối xứng như hình vẽ

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Câu 6:Trong những số: 2; 3; 6; 8 số làm sao là ước phổ biến của 6 với 16 ?

A) 3

B) 2

C. 6

D. 8.

Giải thích:

Số 3 là mong của 6 nhưng chưa hẳn ước của 16 do 6 chia hết mang lại 3 dẫu vậy 16 không phân chia hết đến 3.

Số 2 là ước của 6 và 16 vì chưng 6 phân chia hết cho 2 và 16 phân tách hết mang đến 2.

Số 6 là cầu của 6 nhưng chưa phải ước của 16 do 6 chia hết cho 6 nhưng lại 16 không chia hết mang đến 6.

Số 8 là ước của 16 nhưng chưa phải ước của 6 bởi 16 chia hết đến 8 nhưng 6 không phân chia hết mang đến 8.

Câu 7:Những hình bên dưới đây, hình nào tất cả đối chổ chính giữa đối xứng.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" />

a) Tam giác đều

b) Cánh quạt

c) Cánh diều

d) Trái tim.

Giải thích:Cánh quạt bao gồm tâm đối xứng như hình vẽ:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Câu 8:Khẳng định như thế nào sau đấy là sai:

a) vào tam giác đều ba góc bởi nhau.

b) Hình lục giác đều phải sở hữu ba đường chéo chính bởi nhau.

c) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.

d) Hình thang cân gồm hai góc kề lân cận bằng nhau.

Giải thích:

a) Đúng vì chưng đó là tính chất của tam giác đều.

b) Đúng vày đó là đặc thù của hình lục giác đều

c) Đúng vì chưng đó là đặc thù của hình thoi.

d) Sai vị hình thang cân gồm hai góc kề một đáy đều nhau chứ chưa hẳn hai góc kề kề bên bằng nhau

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

= (36 + 6) + (-22 – 2)

= 42 + (-24) = 42 – 24 = 18

b) 300:4 + 300:6 – 25

= 75 + 50 – 25 = 125 – 25 = 100

c) 17.<29 – (-111)> + 29.(-17)

= 17.(29 + 111) – 29.17

= 17.29 + 17.111 – 29.17

= (17.29 – 29.17) + 17.111

= 0 + 1887 = 1887

d) 19.43 + (-20).43 – (-40)

= 19.43 – 20.43 + 40

= 43(19 – 20) + 40

= 43.(-1) + 40

= -43 + 40 = -3

Bài 2 (1,5 điểm):Tìm x:

a) 200 – 8.(2x + 7) = 112

-8.(2x + 7) = 112 – 200

-8.(2x + 7) = -88

2x + 7 = (-88):(-8)

2x + 7 = 11

2x = 11 – 7

2x = 4

x = 4:2

x = 2.

b) (2x – 123):3 = 33

2x – 123 = 33.3

2x – 123 = 99

2x = 99 + 123

2x = 222

x = 222:2

x = 111

c)H = {x ∈ ℤ | -3

VìH =nên H = -2; -1; 0; 1; 2; 3

Vậy x∈-2; -1; 0; 1; 2; 3

Bài 3 (2 điểm):

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" />

Dễ thấy vào hình bình hành AMCN độ cao tương ứng của cạnh AN là MN và MN = AB = 10m

Do đó diện tích hình bình hành AMCN là:

6. 10 = 60 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10. 12 = 120 (m2)

Phần diện tích s còn lại trồng cỏ là:

120 - 60 = 60 (m2)

Số tiền công phải để chi trả trồng hoa là:

50 000. 60 = 3 000 000 (đồng)

Số chi phí công đề nghị để chi trả trồng cỏ là:

40 000. 60 = 2 400 000 (đồng)

Số chi phí công bắt buộc để chi trả trồng hoa và cỏ là:

3 000 000 + 2 400 000 = 5 400 000 (đồng)

Vậysố tiền công nên để bỏ ra trả trồng hoa với cỏ là 5 400 000 đồng.

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số lượng kilomet mỗi đội trồng được là x (x ∈ ℕ*; 200

Vì mỗi bạn nhóm thứ nhất trồng được 8 cây, mỗi chúng ta nhóm thứ hai trồng được 9 cây, mỗi bạn nhóm thứ ba trồng được 12 cây nên

x ⋮ 8 cần x trực thuộc B(8)

x ⋮ 9 cần x ở trong B(9)

x ⋮ 12 nên x nằm trong B(12)

Do đó,số cây mỗi team trồng được là bội phổ biến của của 8, 9, 12.

Ta có:

8 = 2.2.2 = 23

9 = 3.3 = 32

12 = 3.2.2 = 3.22

BCNN(8; 9; 12) = 23.9 = 72

Nên BC(8; 9; 12) =

Vì số cây mỗi nhóm trồng được nằm trong tầm từ 200 mang lại 250 nên số cây mỗi nhóm trồng được là 216 cây.

Vậy mỗi nhóm trồng được 216 cây.

Bài 5 (0,5 điểm):

A = 7 + 72+ 73+ ... + 7119+ 7120

A = (71+ 72+ 73) +(74+ 75+ 76) +... + (7118+ 7119+ 7120)

A = 7(1 + 7 + 72) +74(1 + 7 + 72) +... +7118(1 + 7 + 72)

A = 7.57 + 74.57 + ... +7118.57

A = 57(7 +74+ ... +7118)

Vì 57⋮ 57 nên57(7 +74+ ... +7118)⋮ 57

Do kia A chi hết mang lại 57 (điều bắt buộc chứng minh)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Đề 4

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, Nội Dung Chính Bài Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm

Câu 1:Cho tập A = a; b; c; d; e; 5. Số thành phần của tập A là

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Câu 2:Khẳng định nào sau đây sai:

A) bên trên trục số, số -3 nằm cạnh trái số -4.

B) Số 0 không là số nguyên âm cũng ko là số nguyên dương.

C) Số nguyên tức khắc sau số 4 là số 5.

D) Số đối của 5 là -5.

Câu 3:Kết trái của phép tính A = 1 + 2 + …+ 9 là

A) 50

B) 40

C) 55

D) 45

Câu 4:Số hình thoi trong mẫu vẽ là:

*

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Câu 5:Số thoải mái và tự nhiên x bất kỳ thỏa mãn đk 0.(x – 3) = 0. Số x bằng

A) 0

B) 3

C) Số tự nhiên bất kỳ.

D) Số tự nhiên ngẫu nhiên lớn hơn 3

Câu 6:ƯCLN (60; 80) là

A) 10

B) 20

C) 15

D) 25

Câu 7:Trong các biển báo bên dưới đây, biển cả báo nào bao gồm đối xứng trục:

*

A) a, b, c.

B) b, c, d.

C) a, c, d.

D) a, b, d.

Câu 8:Có từng nào số nguyên tố tất cả hai chữ số nhưng hàng đơn vị chức năng của nó là 1:

A) 3 số

B) 4 số

C) 5 số

D) 6 số

II. Từ luận

Bài 1:Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu bao gồm thể)

a) 18.17 – 3.6.7

b) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)

c) 40 + (139 – 172 + 99) – (139 + 199 – 127)

Bài 2:Tìm x

a) 2x – 6 = 12

b) <(2x – 11):3 + 1>.5 = 20

c) 2.3x= 10.312+ 8.274

Bài 3:Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4 hoặc mặt hàng 8 những vừa đủ. Biết số học viên của lớp 6A từ bỏ 38 đến 60 em. Tính số học sinh lớp 6A.

Bài 4:Một lối đi hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 12m với chiều rộng lớn 2m.

a) Tính chu vi và mặc tích lối đi đó.

b) tín đồ ta lát gạch kín đáo lối đi đó mỗi viên gạch hình vuông có độ lâu năm cạnh là 40cm. Hỏi fan ta đề nghị lát từng nào viên gạch (bỏ qua những mép vữa không đáng kể).

Bài 5:Tính A = 1 - 3 + 32- 33+ 34- ... + 398- 399+ 3100

*

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án năm 2022 - Đề 5

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm

Câu 1:Khẳng định nào tiếp sau đây sai:

A) Tập số nguyên âm được kí hiệu là N.

B) Số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm.

C) 6 là số nguyên dương.

D) -8 là số nguyên âm.

Câu 2:Trong biểu thức tất cả có các dấu ngoặc ; <>; () thì sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính đúng là:

*

Câu 3:Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng:

A) phần đông số phân chia hết mang đến 3 thì phân tách hết mang lại 9.

B) đầy đủ số chia hết mang đến 9 thì chia hết đến 3.

C) phần nhiều số phân tách hết cho 5 và 2 bao gồm tận cùng là 5.

D) số đông số chia hết mang lại 5 thì phân chia hết mang đến 3.

Câu 4:Hình nào không có tâm đối xứng

A) Hình tròn

B) Tam giác đều

C) Lục giác đều

D) Hình vuông

Câu 5:Tập đúng theo nào dưới đây chỉ gồm các số nguyên tố

A) M = 1; 2; 3; 5; 7

B) N = 0; 2; 3; 5; 7

C) p. = 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 6:Tập hòa hợp sau bao gồm bao nhiêu phần tử: A =

A) 18

B) 21

C) 19

D) 20

Câu 7:Tập hợp các ước của 6 là:

A) 1; 2; 3; 6

B) ±0; ±1; ±2; ±3; ±6

C) 0; 1; 2; 3; 6

D) ±1; ±2; ±3; ±6

Câu 8:Hình nào trong số hình sau đó là hình thoi

*

II. Trường đoản cú luận

Bài 1:Thực hiện nay phép tính

a)(39 – 19):(-2) + (34 – 22).5

b) 25.(-2)2 + 5.(2 + 3)

c) 23+ <1 + (3 – 1)2> : 13

Bài 2:Tìm x nguyên

a) trăng tròn – <42+ (x – 6)> = 90

b) (x + 3).(2x – 4) = 0

c) 1000:<30 + (2x– 6)> = 32+ 42và x ∈ N

Bài 3:Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn những vừa đầy đủ bó. Biết số sách trong tầm từ 200 đến 500. Tính số sách đó.

Bài 4:Cho hình bên:

*

Biết AB = 7 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm và DE = 3 cm

a) Tính chu vi hình bên.

b) Tính diện tích hình bên.

Bài 5:Tìm số thoải mái và tự nhiên n để (3n + 2) chia hết mang lại (2n – 1).

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án năm 2022 - Đề 6

Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Cho tập đúng theo A = 2; 0; 1; 6. Phương pháp viết như thế nào sau đây là đúng?

A) 2 ∈ A

B)0; 1; 2 ∈ A

C) A ⊂1; 3; 5

D) 3∈ A

Câu 2:Nếu x – 3 là số nguyên âm lớn nhất, y + 9 là số nguyên dương bé dại nhất thì x + y bằng:

A) 12

B) 6

C) 0

D) – 6

Câu 3:Hình nào dưới đây có trục đối xứng.

*

Câu 4:Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc và chỉ có những phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa thì lắp thêm tự thực hiện phép tính đúng là:

A) Lũy quá → Nhân và phân tách → cùng và trừ.

B) Nhân và phân tách → Lũy quá → cộng và trừ.

C) cùng và trừ → Nhân và phân chia → Lũy thừa.

D) Lũy quá → cộng và trừ → Nhân cùng chia.

Câu 5:Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:

A) một số trong những chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết cho 3.

B) trường hợp hai số chia hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết mang lại 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 6:Phân tích 250 ra vượt số thành phần ta được:

A) 22.55

B) 2.125

C) 2.53

D) 23.5

Câu 7:Trên tập hòa hợp số nguyên Z, các ước của 7 là:

A) 1; -1

B) 7; -7

C) 1; -1; 7; -7

D) 1; 7

Câu 8:Xếp 9 miếng hình vuông nhỏ bằng nhau chế tác thành hình vuông lớn MNPQ. Biết MN = 9cm. Diện tích s một hình vuông nhỏ tuổi là:

*

A) 9cm2

B) 1cm2

C) 3cm2

D) 27cm2

II. Tự luận

Bài 1:Thực hiện phép tính

a) (39 – 19):(-2) + (34 – 22).5

b) 25.(-2)2 + 5.(2 + 3)

c) 23+ <1 + (3 – 1)2>:13

Bài 2:Tìm x nguyên

a) trăng tròn – <42+ (x – 6)> = 90

b) (x + 3).(2x – 4) = 0

c) 1000 : <30 + (2x– 6)> = 32+ 42và x ∈ N

Bài 3:Một cô giáo công ty nhiệm mong chia 24 quyển vở, 48 bút bi cùng 36 gói bánh thành một số phần thưởng giống hệt để trao trong sơ kết học kỳ I. Hỏi hoàn toàn có thể chia được không ít nhât bao nhiêu phần quà.

Bài 4:Bạn Bình sử dụng các ống hút nhiều năm 198mm, để sinh sản lên hình bên. Từng ống hút nước được cắt thành tía đoạn cân nhau để sản xuất lên ba cạnh của mỗi lục giác những như hình bên.

a) Tính số ống hút mà các bạn Bình phải dùng để ngừng hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà các bạn Bình đã dùng.

*

Bài 5:Cho A = 923+ 5.343. Chứng minh rằng A phân chia hết mang đến 32.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án năm 2022 - Đề 7

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Hình nào sau đây có đối xứng trục với đối xứng tâm

*

A) Hình 3

B) Hình 1

C) Hình 2

D) Hình 4

Câu 2:Thứ tự thực hiện phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42- 2) là:

A) Phép phân chia – phép trừ – lũy thừa.

B) Phép trừ – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép trừ – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép trừ.

Câu 3:Khẳng định nào sau đây đúng:

A) phần nhiều số bao gồm tận cùng là 0 thì phân chia hết mang đến 2 với 5.

B) rất nhiều số có tận thuộc là 3 thì chia hết mang đến 3.

C) các số phân chia hết mang đến 3 thì phân chia hết mang lại 9.

D) rất nhiều số phân tách hết đến 5 với 3 thì chia hết cho 2.

Câu 4:Phân tích 120 ra số yếu tắc ta được công dụng là:

A) 24.3.5

B) 23.15

C) 22.3.5

D) 23.3.5

Câu 5:Tập đúng theo A = phương pháp viết nào dưới đây đúng.

A) 1 ∉ A

B) 1; 2 ∈ A

C) 4 ∈ A

D) 5 ⊂ A

Câu 6:Khẳng định nào sau đây sai.

A) Tập số nguyên gồm những số nguyên âm, nguyên dương và số 0.

B) Tập thích hợp số nguyên kí hiệu là Z.

C) Số 0 là số nguyên dương.

D) -4 là số nguyên âm.

Câu 7:Số nguyên dương nhỏ tuổi nhất chia hết mang lại 4 và 6 là:

A) 12

B) 2

C) 24

D) 6

Câu 8:Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tứ cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1:Thực hiện nay phép tính

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) (7 + 33: 32).4 - 3

c) 2002 - 474 - 40.<34- (82+ 7)> + 142: 7

Bài 2:Tìm x

a) 3x + 10 = 42

b) 164 - 22.(x – 5) = 5.16

c) 4.2x- 3 = 125

Bài 3:Nhân ngày đơn vị giáo Việt Nam, những em học sinh lớp 6A đã sở hữu 90 hoa lá hồng, 40 nhành hoa cúc để kết thành hầu hết bó hoa tặng các thầy các cô thế nào cho số hoa hồng và số hoa cúc trong từng bó đều bởi nhau. Hỏi số bó hoa các nhất rất có thể kết được là bao nhiêu? lúc đó mỗi bó hoa bao gồm bao nhiêu cành hoa mỗi loại?

Bài 4:Một mảnh vườn có dạng như hình mặt dưới:

*

a) Tính chu vi mảnh vườn.

b) tín đồ ta có tác dụng tường rào bảo phủ khu vườn với giá 50 000 đồng mỗi mét. Hỏi tổng túi tiền để làm cho tường rào là bao nhiêu.

Bài 5:So sánh A cùng B biết: A = 229và B = 539.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Biết a là 1 trong số ngẫu nhiên khi phân tách cho 3, a tất yêu nhận quý hiếm nào?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 4

Câu 2:Trong các số 0; 1; 4; 7; 8. Tập hợp tất cả các số yếu tố là:

A) 7

B) 1; 7

C) 4; 8

D) 0; 1; 7

Câu 3:Một hình vuông vắn có diện tích s 144 cm2. Độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

A) 10 cm

B) 12 cm

C) 36 cm

D) 24 cm

Câu 4:Khi so với 240 ra vượt số nguyên tố thì hiệu quả thu được là:

A) 16.3.5

B) 22.32.5

C) 24.3.5

D) 24.32.5

Câu 5:Người ta xếp 6 tam giác đều phải có chu vi 9cm thành một hình lục giác đều. Chu vi của lục giác đều new là:

*

A) 18cm

B) 27cm

C) 36cm

D) 54cm.

Câu 6:Cho biểu đồ tranh

*

Trong những khẳng định dưới đây khẳng định nào sai:

A) Ngày đồ vật năm vào tuần số học tập sinh được nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ bốn trong tuần số học sinh được điểm mười ít nhất.

C) Ngày thiết bị hai với ngày vật dụng sáu vào tuần số học sinh được điểm mười bởi nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học sinh.

Câu 7:ƯCLN(16; 40; 176) bằng:

A) 4

B) 16

C) 10

D) 8

Câu 8:Cho biểu thứ sau

*

Chọn xác định đúng

A) Tổng số học tập sinh giỏi kỳ nhị là 12 học sinh.

B) Tổng số học sinh xuất sắc kỳ một là 23 học sinh

C) Tổng số học tập sinh giỏi của kỳ hai nhiều hơn thế tổng số học tập sinh tốt của kỳ một.

D) Tổng số học sinh tốt của kỳ hai ít hơn tổng số học tập sinh xuất sắc của kỳ một.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện tại phép tính:

a) 35.43 + 35.56 + 35

b) 40 + (139 – 172 + 99) – (139 + 199 – 172)

c) 1213 – <1250 - (42- 2.3)3.4>

d) 1 + 2 + 3+ …+ 15

Bài 2 (1,5 điểm):Tìm x

a) 2x + 7 = 15

b) 25 – 3(6 – x) = 22

c) (25- 2x)3: 5 - 32= 42

Bài 3 (2 điểm):An, Bình, bỏ ra cùng học một trường. An cứ 5 ngày trực nhật một lần, Bình 10 ngày và bỏ ra 8 ngày 1 lần. Thứ nhất cả ba bạn thuộc trực nhật vào một trong những hôm. Hỏi: Sau tối thiểu bao nhiêu ngày thì bố bạn lại thuộc trực nhật một hôm.

Bài 4 (2 điểm):

a) Tính diện tích s hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8cm cùng 9cm.

Xem thêm: Đặc Trưng Của Khí Hậu Nhiệt Đới Là :, Đặc Trưng Của Khí Hậu Nhiệt Đới Là: A

b) Tính chu vi hình vuông có cùng diện tích s với diện tích s hình thoi đã nêu làm việc câu a.

Bài 5 (0,5 điểm):Tìm số tự nhiên và thoải mái n để n + 6 phân tách hết đến n

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Biết a là 1 trong những số ngẫu nhiên khi phân tách cho 3, a quan trọng nhận quý hiếm nào?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 4

Giải thích:Vì số dư luôn luôn luôn nhỏ tuổi hơn số chia nên lúc chia số a mang lại 3 số dư quan trọng là 4