Đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 2

     

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 2022-2023 kèm đáp án, bao hàm các đề thi, có kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 2

Đề thi học kì II Toán lớp 2 được biên soạn theo ngay cạnh với nội dung chương trình trong sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho kì thi học kì 2 đạt công dụng cao nhất. Mời những thầy cô tải file về nhằm xem khá đầy đủ nội dung, giao hàng cho công tác biên biên soạn đề kiểm soát cuối học tập kì 2 mang lại lớp và học sinh của mình.


Bộ đề thi học kì 2 lớp hai năm 2022-2023

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một vài yếu tố thống kê cùng xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2


Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia gồm số bị chia bởi 40 với số chia bởi 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số tức khắc trước của số lớn số 1 có bố chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng con đường từ đơn vị Mai cho trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm cho bài: 35 phút

Họ và tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Xem thêm: Kiến Thức Tính Chất Hóa Học Của Este (Chi Tiết), Tính Chất Hoá Học Của Este, Bài Tập Về Este

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào nơi chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. Km C. Dm D. M

c) Số liền trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) quý giá của chữ số 8 vào 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Mở Rộng Vốn Từ Thiên Nhiên, Luyện Từ Và Câu

Câu 1: Lúc 8 tiếng có:

A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8C. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3D. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu đương của phép chia gồm số bị chia bởi 12, số chia bởi 2 là:

A. 10B. 8C. 6D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu phù hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A. B. >C. =

Câu 4: Phép nhân nào tiếp sau đây ứng cùng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5B. 5 × 2C. 2 × 2D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kgB. 15kgC. 13kgD. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 và 3B. 3 và 6C. 2 với 6D. 2

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130b) 340 – 110c) 190 - 15

Câu 2: Độ lâu năm của con đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

Câu 2: phòng trên gồm 120 quyển sách, ngăn dưới gồm 135 quyển sách. Hỏi chống trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?

Câu 3: Mỗi vỏ hộp bánh có 4 mẫu bánh. Hỏi 7 vỏ hộp bánh như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

Câu 4: Quãng đường từ thức giấc A đến tỉnh B nhiều năm 53 km, quãng con đường từ thức giấc B đến tỉnh C dài 28 km. Hỏi quãng con đường từ tỉnh A cho tỉnh C (đi qua tỉnh giấc B) dài từng nào ki-lô-mét?

2. Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)