Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 4 năm 2022

  -  

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (1.47 MB, 7 trang )


Quang Thanh Primary School KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN TIẾNG ANH LỚP 4Name: ………

Class: 4A…. NĂM HỌC: năm trước – năm ngoái – Thời gian: 40 phút

Điểm Nhận xét của giáo viên

A. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Nghe cùng điền số (1 pt)

Question 2. Nghe và tô color (1 pt)

Question 3. Nghe với nối (1 pt)

Question 4. Nghe và ghi lại tích (1 pt): 1


Example:

1.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 4 năm 2022

2. 3.

4. 5.

Question 5. Nghe với điền từ bỏ vào nơi chấm (1 pt) 1. This is his...

Is he behind the door? No he isn’t.2. Are you...?

We’re brother and sister. We’re cousins.3. Billy, you lượt thích animals.

But you don’t like... And you don’t lượt thích giraffes.4. Rice,... & carrots for Billy.Do you like carrots, Billy?

No, I don’t. No carrots for me!

5. Look,Grandma. My... Is tidy up now.Good girl, Rosy. Well done!

PART II: Reading & writing. (15 minutes)


(Nhìn cùng đọc. Đánh vệt

(

vào câu đúng cùng dấu x vào câu sai)Example:

It’s a circle.

It’s got four sides.

1. He has got short hair.

2. Thirteen

3. I lượt thích tigers

4. There is a blanket.

Question 7: Look & read. Write “ Yes” on the right sentence và write “ No” on the wrong sentence.(Nhìn và đọc. Viết Yes giỏi No vào địa điểm trống)

Example:

She’s got long hair. Yes She’s got short hair. No


1. It’s got three sides. ________

2. I don’t like giraffes. ________

3. I like yogurt. ________

4. There are three pillows. ________

Question 8: Look at the picture. Look at the words. Write the sentences.(Nhìn tranh. Nhìn những chữ cái, viết thành từ đúng)


I’ve got a pen.

1. __________________________________

2. ___________________________________

3. _________________________________

4. _________________________________

Question 9: Choose the right word/phrases from the box & write them next to numbers from 1 - 4.(Chọn từ vào khung với điền vào khu vực trống)

Example:

0. Carrot


1. _______________ 2. ________________

SPEAKING TEST

Part 1: Listen & repeat:

+ Teacher reads or plays the CD, student repeats

I’ve a pen got .

hair got blond He’s .

you vày parrots lượt thích ?

beds There two are .

like I ice cream .


Part 2: Point, ask và answer:

+ Teacher points and asks, student answers

Teacher Student

- What vì chưng you like? I lượt thích yogurt

- Do you like meat? Yes, I bởi vì / No, I don’t.

Part 3: Listen và comment: (Yes or No)

+ Teacher points and says, student replies

Teacher Student

- It’s big Yes, it is.

Xem thêm: Trường Hợp Nào Sau Đây Vật Nào Chuyển Động Theo Quán Tính Là:

- It’s little No, it isn’t - It’s big.- This is an elephant Yes, it is.

- This is a monkey No, it isn’t - It’s a giraffe.- ...

Part 4: Interview:

+ Teacher asks pupils to work in pairs.

+ Pupils ask & answer with the questions below:- What’s your name?

- How old are you?- How are you?- What’s this?- Do you like....?- What vày you like?

- What’s your favorite colour?- What’s your favorite toy?
(6)

3. _______________ 4. ________________

ANSWER KEYA.

LISTENING


(7)

4. Carrots - orange 5. Bed - purpleQuestion 3.

(Like) (Dislike)

Giraffes - Snakes

Parrots - lions

Monkeys

Question 4. 1. Yogurt 2. Ice cream 3. Bed and teddy 4. Monkey 5.Alice

Question 5. 1. Coat 2. Friends 3. Elephants 4. Meat 5.Room

ANSWER KEYB

: READING & WRITING


Question 6. 1.

2.

3.

4.

Question 7. 1. No 2. No 3. Yes 4. Yes

Question 8.

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Của Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân, Lớp Văn Thầy Nhật

1. He’s got blond hair. 2. Bởi you lượt thích parrots?

3. There are two beds. 4. I lượt thích ice cream.


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu bình chọn học kỳ I- Sinh 7 2 250 0
*
Tài liệu kiểm soát học kỳ I- Sinh 7 2 262 0
*
tư liệu KIỂM TRA HỌC KỲ I (45"""") LỚP 10 (1) ppt 4 298 0
*
Đề chất vấn 1 máu môn Hóa 9 tiết 20 có ma trận và lời giải 8 2 56
*
Đề kiểm tra vật lý 6 học tập kỳ 2 chuẩn chỉnh kiến thức kĩ năng có ma trận và đáp án 5 929 23
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1 ngôi trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, chi phí Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án 10 747 4
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học tập Đoàn Thị Nghiệp, tiền Giang năm học 2015 - năm nhâm thìn có tệp tin nghe và giải đáp 10 663 2
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1 lịch trình Smart Start bao gồm file nghe và giải đáp 10 3 162
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập Đoàn Thị Nghiệp, chi phí Giang năm học 2015 - 2016 có tệp tin nghe và lời giải 5 920 9
*
Đề chất vấn cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học tập Nhật Quang, Hưng im năm học 2015 - năm nhâm thìn có tệp tin nghe và lời giải 7 1 8
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(2.41 MB - 7 trang) - sở hữu Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 trường tiểu học tập Quảng Thành - Đề thi học kì I môn giờ Anh lớp 4 có file nghe và câu trả lời
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×