ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ 1 LỚP 4

     
A. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn Toán B. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn giờ Việt C. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn giờ đồng hồ Anh


Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng việt giữa kì 1 lớp 4

Năm học tập 2022 - 2023 đã và đang trôi sang một tháng, các bạn học sinh đã và đang tiến hành bước đầu ôn tập để bình chọn giữa kì 1. Gọi được điều này,sofaxuong.vnxin gởi đến chúng ta Bộ đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán,môn giờ Việt với môn giờ Anh năm học tập 2022 - 2023 được biên soạn theo chương trình new nhất, từ đó cung cấp các em lý thuyết kiến thức, sắp xếp thời hạn làm bài hợp lí nhằm đạt kết quả tốt nhất.


Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác: Vuông, Thường, Cân, Đều, 8 Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

*Xem thêm: Giáo Án Bài Giảng Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí Văn 11, Bài Giảng Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí Văn 11

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 1

Phần I: Hãy khoanh vào địa điểm đặt trước các câu trả lời đúng.Bài 1.a) Số “ cha triệu không trăm nhị mươi tám ngàn sáu trăm linh bốn” viết là:A. 300028604 B. 30028604 C. 3028604 D. 30286040b) Số lớn nhất trong số số 5571; 6571; 5971; 6570A. 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570Bài 2.a) cho biết thêm 56031 = 50000 + … + 30 + 1. Số phù hợp để viết vào địa điểm trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) chưng Hồ ra đi tìm kiếm đường cứu vãn nước vào khoảng thời gian 1911. Năm kia thuộc cố gắng kỷ nào?A. XVIII B. XVI C. XXI D. XXBài 3.a) 4 tấn 29 kilogam =..........kg? Số thích hợp để viết vào khu vực chấm là:A. 429 kilogam B. 4029 kilogam C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 tiếng =.............giờA. 62 giờ đồng hồ B. 48 tiếng C. 56 tiếng D. 66 giờPhần II: trường đoản cú luận1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 52) search x:a) x – 363 = 975 b) 815 – x = 2073) Tìm bằng cách thuận luôn tiện nhất.a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 14) Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 22m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó...............................................................................​

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM1/ quý giá của chữ số 5 trong số: 571638 là:2/ Số bự nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số thích hợp cần điền vào vị trí chấm là:4/ 2 tiếng 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào nơi chấm là:5/ vừa phải cộng của những số 10; 30; 50; 70 là:a) 40 b) 30 c) 20 d) 10Phần II. TỰ LUẬNCâu 1. Đặt tính rồi tính.a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251Câu 2. Cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:………………b/ các cặp cạnh vuông góc là: …………c/ Góc tù nhân là góc:………………………...d/ Góc nhọn là góc: …………………….Câu 3. Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng 15 cm.Câu 4. Hiện nay tổng số tuổi bà bầu và tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con thấp hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 4