Top 5 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, Cực Hay

  -  

Đề kiểm soát 1 huyết chương 1 Đại số 8 gồm 13 đề đang giúp chúng ta phát huy được tính chủ rượu cồn trong học tập, luyện tập, củng vậy và cải thiện kiến thức bộ môn Toán.

Bạn đang xem: Top 5 đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1 đại số có đáp án, cực hay

Bộ đề kiểm soát 1 tiết chương 1 Đại số lớp 8 được biên soạn bám quá sát nội dung lịch trình học vào SGK Toán 8. Qua đó giúp quý thầy, cô giáo phát hành đề khám nghiệm theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, góp phụ huynh kiểm tra kiến thức của con em theo từng chương và quan trọng giúp những em rèn luyện củng thế và cải thiện kỹ năng giải toán để gia công bài kiểm tra chương I và thi học tập kì đạt tác dụng tốt nhất. Vậy sau đấy là TOP 13 đề đánh giá 1 huyết Toán 8 chương 1, mời các bạn cùng sofaxuong.vn tại đây.


Bộ đề đánh giá chương 1 Đại số 8


Đề kiểm soát chương 1 Đại số 8 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2

B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2

C) 9x2y – 3x5+ 3x4

D) x – 3y + 3x2

Câu 2: hiệu quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:

A) x2– 4

B) x2+ 4

C) x2 – 2

D) 4 - x2

Câu 3: quý hiếm của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:

A) 4

B) -4

C) 0

D) 2

Câu 4: kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: kết quả của phép phân chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:


A) 4x2– 5y + xy

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) 4x2 + 5y - xy

Câu 6: Đẳng thức như thế nào sau đây là Sai:

A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3

B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)

C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1

II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn biểu thức phường = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x3 – x2y + 3x – 3y

b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + x

c/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8

Câu 3 (2 điểm): có tác dụng tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)

Câu 4 (1 điểm): mang đến x, y là 2 số không giống nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính quý giá của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề khám nghiệm chương 1 Đại số 8 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.

Câu 1: tác dụng của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: tác dụng của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2- 9

Câu 3: quý hiếm của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: công dụng khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: kết quả của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một tác dụng khác.

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x - y)(x + y) = x2 – y2

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức sau: phường = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 3x – 3y

b/ x3 – 4x2 – xy2 + 4x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3

Câu 3 (2 điểm): làm cho tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)

Câu 4 (1 điểm): mang lại x, y là 2 số khác nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Xem thêm: 1 Lạng Bằng Bao Nhiêu Gam - 1 Lạng Là Bằng Bao Nhiêu Gam

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 3


I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.

Câu 1: hiệu quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: công dụng của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2- 9

Câu 3: quý giá của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: tác dụng của phép phân chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một tác dụng khác.

Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đó là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x - y)(x + y) = x2 – y2

II. Tự luận(7 điểm)

Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: p = 2.(a + b)(a – b) + (a - b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 7x – 7y

b/ x3 – 6x2 – xy2 + 9x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15

Câu 3 (2 điểm): làm cho tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x - 3) : (2x2 + 3)

Câu 4 (1 điểm): đến x, y là 2 số khác biệt thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm) tiến hành phép tính:

(2x2 – 3yz + x3)

b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xy

c) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)

Câu 2: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2

c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3

Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) x2– y2– 2x – 2y

b. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2

Bài 4: (2 điểm)

a, Rút gọn biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2

b. Có tác dụng tính phân tách : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )

Bài 5: (1 điểm) tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12

Bài 6: (1 điểm) tìm kiếm n ∈ Z nhằm 2n2 + 5n – 1 chia hết mang lại 2n - 1

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 5

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các xác định sau, khẳng định nào đúng:

A.x3-1 = 1-x3

B.(x-1)3=(1-x)3

C.(2x-1)2=(1-2x)2

D.(x-2)2=x2-2x +4

Câu 2: Khai triển hằng đẳng thức: (x -1)2 bằng:

A.x2-12

B. 1+2x +x2

C. 1-2x +x2

D.1-4x +x2

Câu 3: Tính: (a-2)(2+a) =…..

A.(a+2)2

B.(a-2)2

C.4-a2

D.a2-4

Câu 4: Tính tích (x+2)(x2-2x+4)

A.x3+8

B.x3-8

C.(x+2)3

D.(x-2)3

II/Điền vào nơi còn trống (...) trong các câu sau:

Câu 5:

a/ x2+6xy+........= (..............+3y)2

b/(x+2)(................-............... + 4)= x3+8

II. Trường đoản cú luận:

Câu 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a/x3-2x

b/(2x+3)(2x-3)-(2x+3)2

Câu 2: Tìm x biết: x(x-2008) –x+2008 =0


Câu 3: search GTNN của: x2-4x +1

Đề kiểm soát chương 1 Đại số 8 - Đề 6

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng:

Câu 1:Trong các xác định sau, xác minh nào đúng:

A.x3-1 = 1-x3

B.(x-1)3=-(1-x)3

C.(2x-1)3=(1-2x)3

D.(x-4)2=x2-4x +16

Câu 2:Khai triển hằng đẳng thức: (x -3)2 bằng:

A.x2-32

B. 3+6x +x2

C. 9-6x +x2

D.9+6x +x2

Câu 3: Tính: (a-3)(3+a) =…..

Xem thêm: Tổng Hợp Tiết Mục Văn Nghệ Ngày 20/11 Hay Nhất, Tổng Hợp Các Tiết Mục Múa 20

A.(a+3)2

B.(a-3)2

C.a2-9

D.9-a2

Câu 4:Tính tích (x+1)(x2-x+1)

A.x3+1

B.x3-1

C.(x+1)3

D.(x-1)3

II/Điền vào địa điểm còn trống (...) trong những câu sau:

Câu 5: a/ x2+8xy+........= (..............+4y)2 b/(x-3)(................+............... + 9)= x3-27

II. Tự luận:

Câu 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a/5x3-10x2 b/(2x+1)(2x-1)-(2x-1)2

Câu 2: tra cứu x biết: x(x+2009) -x-2009 =0

Câu 3: Tìm GTNN của: x2+6x - 1

Đề bình chọn chương 1 Đại số 8 - Đề 7

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng:

Câu 1:Trong các xác minh sau, khẳng định nào đúng:

A.x3-8 = 8-x3

B.(x-8)3=-(8-x)3

C.(3x-1)2=(1+3x)2

D.(x-4)2=x2-4x +16

Câu 2:Khai triển hằng đẳng thức: (x -5)2 bằng:

A.x2-52

B. 25-10x +x2

C. 25+10x +x2

D.25-5x +x2

Câu 3: Tính: (a+4)(4-a) =…..

A.(a+4)2

B.(a-4)2

C.16 -a2

D.a2-16

Câu 4:Tính tích (x+6)(x2-6x+36)

A.216+x3

B.x3-216

C.(x+6)3

D.(x-6)3

II/Điền vào nơi còn trống (...) trong các câu sau:

Câu 5: a/ x2+14xy+........= (..............+7y)2 b/(3-x)(................+.............. + x2)= 27-x3