BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II ĐẠI SỐ LỚP 9

     
Bạn đang xem tài liệu "Đề đánh giá chương II môn Đại số lớp 9", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương ii đại số lớp 9


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 9 Năm học: năm ngoái – 2016Cấp độChủ đềNhận biêtThông hiểuVận dungCộngCấp độ ThấpCấp độ CaoTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLHàm số hàng đầu và đồ thị(4 ngày tiết ) nhận biết được hàm số bậc nhất; hàm số đồng biến, nghịch biến đổi Biết vẽ vật thị của hàm số bậc nhất y = ax + b ( a0) . Biết tra cứu tọa độ giao điểm của hai thiết bị thị.Vận dụng kiến thức để tính được khoảng cách, diện tích s một hình,Số câu hỏiSố điểmTỉ lệ %20,55%20,55%1110%20,55%10,55%1110%64,545% Đường thẳng tuy vậy song và con đường thẳng giảm nhau ( 2 huyết ) nhận biết được vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng là trang bị thị của hàm số bậc nhất. Căn cứ vào các hệ số xác định được vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng là đồ vật thị của hàm số bậc nhất. Khẳng định các dạng con đường thẳng tương quan đến mặt đường thắng cắt nhau, tuy nhiên song.Số câu hỏiSố điểmTỉ lệ %10,255%10.55%1110%3220%Hệ số góc của con đường thẳng ( 3 ngày tiết ) phát âm được thông số góc của đường thẳng y = ax + b ( a0) khẳng định được thông số góc của mặt đường thẳng. Viết được phương trình đường thẳng.Số câu hỏiSố điểmTỉ lệ %10,255%10,55%11,510%1110%43,535%Tổng số câuTổng số điểmTỉ lệ %4125%3220%43,535%2220%1310100%TRƯỜNG thcs HỒNG QUANGHọ với tên: .............Lớp: 9AĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IIMôn Đại số lớp 9Thời gian làm bài 45 phútA. Phần Trắc nghiệm: (2,0 điểm). Khoanh tròn cách thực hiện mà em chỉ ra rằng đúng:Câu 1. Hàm số số 1 là:A. B. C. D. Câu 2. Hàm số số 1 y = (k - 3)x - 6 đồng biến chuyển khi:A. K 3B. K -3C. K > -3D. K > 3Câu 3. Đường trực tiếp y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của chính nó bằng:A. -8B. 8C. 4D. -4Câu 4. Hai đường thẳng y = (k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m tuy nhiên song với nhau khi:A. K = - 4 với m = B. K = 4 với m = C. K = 4 với m D. K = -4 với m Câu 5. Hai tuyến đường thẳng y = - x + cùng y = x + gồm vị trí tương đối là:A. Tuy vậy song B. Giảm nhau trên một điểm có tung độ bởi C. Trùng nhauD. Giảm nhau tại một điểm tất cả hoành độ bằng Câu 6. Góc tạo vì chưng đường thẳng cùng trục hoành Ox bao gồm số đo là:A. 450B. 300C. 600 D. 1350.Câu 7.

Xem thêm: Qua Bài Thơ Bánh Trôi Nước (Hồ Xuân Hương) Hay Nhất, Bài Thơ: Bánh Trôi Nước (Hồ Xuân HươngXem thêm: Vật Lý 12 Giải Chi Tiết Đề Thi Lý 12 Học Kì 1 Lớp 12 Môn Lý, Đề Thi Hk1 Vật Lý 12

Điểm ở trên thứ thị hàm số y = -2x + 1 là:A. (;0)B. (;1)C. (2;-4)D. (-1;-1)Câu 8. Cho hàm số y = – 4x + 2 .Khẳng định nào sau đó là sai:A. Đồ thị hàm số là mặt đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng y = 4x + 5B. Góc tạo vì chưng đường trực tiếp trên cùng với trục Ox là góc tùC. Đồ thị hàm số cắt trục tung trên điểm có tung độ bằng 2D. Hàm số nghịch biến trên RII.Phần từ luận: (8,0 điểm).Câu 7 (3 điểm).a. Vẽ trên thuộc mặt phẳng tọa độ Oxy thiết bị thị của những hàm số sau: (d1); (d2)b.Tìm tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng (d1) cùng (d2).c.Tính góc tạo bởi đường trực tiếp (d2) cùng trục hoành Ox.Câu 8 (3 điểm). Viết phương trình của con đường thẳng y = ax + b vừa lòng một trong số điều kiện sau:a. Có thông số góc bằng -2 và trải qua điểm A(-1; 2).b. Có tung độ gốc bởi 3 với đi qua một điểm bên trên trục hoành bao gồm hoành độ bởi -1.c. Đi qua nhì điểm B(1; 2) với C(3; 6).Câu 9 (2 điểm). Cho hàm số số 1 y = (m – 1)x + 2m – 5 (d1).a. Tính giá trị của m để mặt đường thẳng (d1) song song với mặt đường thẳng y = 3x + 1 (d2).b. Với cái giá trị làm sao của m thì đường thẳng (d1) với (d2) cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành.Bài làm.HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG II, ĐẠI SỐ 9A) Phần TN: Câu123456P.án chọnBDBCBAB) Phần tự luận:Câu 7) (2,5 điểm)a. Vẽ vật thị: (1,5 điểm/ Mỗi vật dụng thị 0,75đ)* y = -2x + 5: cho x = 0 => y = 5 bao gồm A(0; 5) mang lại y = 0 => x = 5/2 bao gồm B(5/2; 0)Đường thẳng AB là đồ dùng thị hàm số y = -2x + 5* y = x + 2: mang lại x = 0 => y = 2 tất cả C(0; 2) cho y = 0 => x = -2 tất cả D(-2; 0)Đường trực tiếp CD là vật thị hàm số y = x + 2b.Tìm tọa độ của điểm M: (0,5 điểm)Phương trình hoành độ giao điểm:-2x + 5 = x + 2 ó x = 1 => y = 3Vậy tọa độ của điểm M (1; 3)c. Tính góc : (0,5 điểm)Trong tg vuông OBC ta có: tan= OC : OB = 2 : 2 = 1 => = 450. Vậy góc tạo vị (d2) với trục hoành Ox là 450.Câu 8) (3,0 điểm/ từng câu 1, 0 điểm)a. Vì thông số góc bằng -2 đề nghị y = -2x + b; và đường thẳng đi qua A(-1;2) cần 2 = -2 (-1) + b => b = 0 (0,75đ). Vậy đường thẳng yêu cầu tìm gồm dạng y = -2x. (0,25đ)b. Do tung độ gốc bằng 3 nên y = ax + 3; đường thẳng đi sang 1 điểm trên trục hoành gồm hoành độ bởi -1 cần 0 = a. (-1) + 3 => a = 3. (0,75đ)Vậy đường thẳng yêu cầu tìm gồm dạng y = 3x + 3. (0,25đ)c. Vì đi qua điểm B(1;2) yêu cầu 2 = a.1 + b (1), đi qua điểm C(3;6) buộc phải 6 = a.3 + b (2). (0,5đ)Từ (1) ta bao gồm b = 2 – a, thay vào (2) ta tất cả 6 = 3a + 2 – a => 4 = 2a => a = 2, suy ra b = 0. (0,25đ)Vậy con đường thẳng phải tìm tất cả dạng y = 2x. (0,25đ)Câu 9) (1,5 điểm/ từng câu 0,75 điểm)Hàm số y = (m – 1)x + 2m – 5 là hàm số bậc nhất ó m-1 0 ó m 1. (0,25đ)a. Đường thẳng (d1) // (d2) ó m – 1 = 3 cùng 2m – 5 1 ó m = 4 và m 3.Vậy cùng với m 1, m 3 với m = 4 thì (d1) // (d2). (0,5đ)b. điện thoại tư vấn giao điểm của (d1) và (d2) có tọa độ là (x0; 0), tự phương trình mặt đường thẳng (d1) ta bao gồm x0 = (1) (0,25đ)Từ phương trình đường thẳng (d2) ta có x0 = (2) (0,25đ)Từ (1) (2) suy ra = ó 6m - 15 = m -1 ó 5m = 14 ó m = Vậy với m = thì (d1) và (d2) giảm nhau tại một điểm bên trên trục hoành. (0,25đ)(Các cách giải khác đúng, phải chăng vẫn mang lại điểm về tối đa)