ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KÌ 1 LỚP 6

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án năm 2022 sách bắt đầu (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 chọn lọc, tất cả đáp án, cực sát đề thi chính thức bám quá sát nội dung chương trình của ba cuốn sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán học kì 1 lớp 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu có thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tra cứu x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một trường THCS tổ chức cho học viên đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học viên đăng kí, ban tổ chức đo lường và thấy rằng ví như xếp từng xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm hiểu được số học viên tham gia trong khoảng 1000 mang đến 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng lớn 15m. Fan ta làm cho hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích s đất dùng làm trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Và B = 220. Chứng tỏ rằng A với B là nhị số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước thông thường của 56 và 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 chú ý vào hình mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật bé dại có kích cỡ như nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ dại màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh kia là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A cùng B là hai số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong mùa quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh ngơi nghỉ vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng chừng 500 mang lại 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khi xếp mọi thành 20, 25, 30 ông chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 đang quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn bao gồm dạng hình vuông với chiều lâu năm cạnh bằng 10m. Bạn ta để một phần mảnh vườn làm cho lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Người ta có tác dụng hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ lâu năm hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng 2n + 1 và 3n + 1 là hai số nguyên tố cùng cả nhà ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = 20 – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x yêu cầu x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x phải x là mong của 84;

Vì 140 ⋮ x phải x là mong của 140;

Do đó, x là ước tầm thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 buộc phải x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân cha

D) tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đó là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: xác định nào dưới đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi gồm hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm): trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. Những số nào phân tách hết mang đến 5? vị sao?

Câu 6 (2 điểm): Một chiếc tàu ngầm sẽ ở độ dài -47 m so với mực nước biển. Tiếp đến tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) search bội chung bé dại nhất của 18 với 27.

b) thực hiện phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) kiếm tìm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật có chiều lâu năm là 12m và chiều rộng là 2m. Người ta lát gạch men lên lối đi, giá cả có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi giá cả để làm lối đi là bao nhiêu.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Thơ Hay Về Mẹ, Tình Mẹ, Lòng Mẹ, Tình Mẫu Tử

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng những ống hút nhiều năm 198mm, để tạo nên lên hình bên. Mỗi ống hút nước được cắt thành tía đoạn cân nhau để sản xuất lên tía cạnh của từng lục giác các như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình nên dùng để kết thúc hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà bạn Bình sẽ dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 hiểu là:

A) Tám mũ ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân tía

D) ba nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy thừa bậc 8 của 3 đề xuất ta phát âm là cha mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta mang năm công nguyên làm cho mốc 0 bắt buộc những thời gian trước công nguyên sẽ mang dấu âm. Ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đấy là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vày nó là tam giác và có tía cạnh bằng nhau.

Câu 4: xác minh nào sau đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không cần vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số chia hết mang lại 5 là 1930; 1945; 1975 bởi vì những số tất cả tận thuộc là 0 hoặc 5 sẽ phân tách hết mang lại 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính bộc lộ độ cao bắt đầu của tàu ngầm với nước hải dương là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao mới của tàu ngầm với nước đại dương là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) search bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 cùng 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để làm lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm vào hình bên có tất cả 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được tía cạnh của hình lục giác vày vậy mỗi hình lục giác tạo thành ta nên 2 ống hút.

Số ống hút đề nghị dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều nhiều năm ống hút mà các bạn Bình đã cần sử dụng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) thực hiện phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) search x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường trung học cơ sở khi xếp hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 5 đầy đủ thiếu 1 bạn, nhưng xếp mặt hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của ngôi trường đó. Biết số học sinh nhỏ hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các chữ số a, b làm sao để cho

*
chia hết cho cả 5, 9 cùng không chia hết mang lại 2.

Bài 5. (2 điểm) trên tia Ox cho những điểm A, B thế nào cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB

b) cho điểm C nằm trong lòng A và B. Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ nhiều năm đoạn trực tiếp MN.

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập vừa lòng A = 4; 13; 7; 25. Biện pháp viết nào tiếp sau đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết trái của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố làm sao sau đấy là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập đúng theo nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý hiếm của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho bố điểm D, H, G thẳng hàng. Trường hợp DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H cùng G

B. G nằm trong lòng D và H

C. H nằm giữa D và G

D. Một tác dụng khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, lúc đó:

*

A. Nhị tia Ax, By đối nhau

B. Nhị tia AB, tía đối nhau

C. Nhị tia Ay, AB đối nhau

D. Hai tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện nay phép tính (Tính cấp tốc nếu tất cả thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có khoảng 700 mang lại 800 học sinh. Tính số học viên của trường biết rằng khi xếp mặt hàng 40 học viên hay 45 học viên đều quá 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhị điểm M cùng N làm thế nào để cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) điện thoại tư vấn I là trung điểm của MN. Tính độ lâu năm đoạn thẳng MI.

Xem thêm: Listening Unit 14 Trang 147 Tiếng Anh Lớp 10 Listening, Unit 14 Lớp 10 Listening

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay khẳng định điểm H sao để cho AH = 3cm. Chứng minh A là trung điểm của đoạn trực tiếp HM.