Đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 1

  -  

20 đề thi Toán lớp 1 học kì 1 sách mới dưới đây đã tổng hợp các đề thi môn Toán lớp 1 ở những trường tiểu học tập giúp những em học sinh tham khảo để làm quen dần dần với dạng đề thi này. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp những em ôn tập với củng cầm cố kiến thức, ôn thi học kì 1 lớp 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 1


Tổng vừa lòng đề thi học tập kì 1 lớp 1 (sách mới)

I. đôi mươi đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc 1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1 2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2 3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 1 4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 2 5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1 6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân mây - Đề 2 7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 1 8. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2 II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều sofaxuong.vnbiên soạn: 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Cánh Diều 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Cánh Diều III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống sofaxuong.vnbiên soạn: 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách liên kết 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách kết nối 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách liên kết IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo sofaxuong.vnbiên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách chân trời 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách chân trời 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách chân trời V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách cùng học nhằm phát triển năng lượng sofaxuong.vnbiên biên soạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách thuộc học 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách cùng học VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân công ty trong giáo dục và đào tạo sofaxuong.vnbiên biên soạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách vì sự đồng đẳng 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách bởi sự đồng đẳng

I. 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Hình mặt có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vệt +, - vào địa điểm chấm để sở hữu các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính tương thích vào ô trống:

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền vệt , = phù hợp vào vị trí chấm:

3 …. 7  6 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2  3 + 5 …. 9 – 4  3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = ….  3 + 4 = ….  1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = ….  6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết vệt +, - vào địa điểm chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2  1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số phù hợp vào nơi chấm:

Trong hình vẽ, bao gồm ….hình tròn với ….hình tam giác.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

Hình mặt có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết lốt +, - vào nơi chấm để có các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ là 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số yêu thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

9 – 6 = …. 1 + 2 = …. 3 + 4 = …. 5 – 2 = ….
2 + 7 = …. 7 – 6 = … 6 + 2 = ….  10 – 5 = ….

Xem thêm: Top 15 Cách Tự Tết Tóc Đuôi Sam Phổ Biến Và Dễ Tết Nhất, Cách Tự Tết Tóc Đuôi Sam

Bài 3 (3 điểm): cho các số 3, 6, 9:

a) sắp đến xếp các số đó theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn.

b) trong những số đó, số nào phệ nhất, số nào bé nhỏ nhất?

c) trong các số đó, đầy đủ số nào vừa to hơn 5, vừa nhỏ hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền vệt , = phù hợp vào khu vực chấm:

2 + 3 …. 6 8 – 2 …. 5 1 + 3 …. 4

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ 1 tới 10 tiếp đến tô màu sắc để triển khai xong bức tranh:

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân mây - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số phù hợp vào vị trí chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ sau đây có từng nào hình tròn, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Bài 2 (2 điểm): Hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác, hình vuông vắn và hình tròn?

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền vệt , = phù hợp vào chỗ chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ một đến 10:

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số mê thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): cho những số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) sắp tới xếp những số theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn.

b) trong số số trên, số lớn số 1 là số nào?

c) trong số số trên, số nhỏ nhắn nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3  17 + 2 16 – 5  18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào địa điểm trống:

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

8. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = …..  2 + 16 = ….. 13 + 2 = …..
11 – 1 = …… 18 – 5 = ….. 10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền vệt , = thích hợp vào vị trí chấm:

1 …. 5 8 …. 6 11 … 11
7 …. 4 2 ….. 9 15 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 8 14 + 2 18 – 7 15 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn:

(Để xem trọn cỗ 5 đề thi kèm đáp án, mời mua tài liệu về)

Các thầy cô cần cho những em luyện tập cả Toán lẫn tiếng Việt, tiếng Anh, cũng chính vì ba môn phần đa rất đặc biệt trong Đề thi học tập kì 1 lớp 1. Về phần giờ đồng hồ Việt thì các em xem thêm Bộ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 bao hàm chi tiết các bài tập cùng hướng dẫn những em học sinh ôn tập, luyện tập kĩ năng đọc, viết môn giờ Việt lớp 1 giúp cho kì thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Trên trên đây Tìm Đáp Án đã reviews tới độc giả tài liệu: 20 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay tinh lọc (sách mới). Để có kết quả cao hơn trong học tập, sofaxuong.vnxin trình làng thêm tới các bạn học sinh tài liệu về học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 nhưng mà sofaxuong.vntổng hợp với đăng cài đặt cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, tiếng Việt lớp 1, tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 1,....

Xem thêm: Soạn Địa Lớp 7 Bài 6 : Môi Trường Nhiệt Đới, Giải Địa Lí 7 Bài 6: Môi Trường Nhiệt Đới

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều sofaxuong.vnbiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Cánh Diều

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường sofaxuong.vnbiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 2020 - 2021

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách Kết nối

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Kết nối

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng chế sofaxuong.vnbiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học tập 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách Chân trời

V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách thuộc học để phát triển năng lực sofaxuong.vnbiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách thuộc học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để cách tân và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cách tân và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để cải tiến và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để trở nên tân tiến năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để trở nên tân tiến năm học tập 2020 - 2021

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách cùng học

VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì sự đồng đẳng và dân nhà trong giáo dục sofaxuong.vnbiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách vì chưng sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách vị sự bình đẳng

Trên phía trên Tìm Đáp Án đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: cỗ đề thi học kì 1 lớp một năm 2020 - 2021 không thiếu thốn các môn (Sách mới). Để có tác dụng cao hơn trong học tập tập, sofaxuong.vnxin reviews thêm tới chúng ta học sinh tài liệu về học vần lớp 1 và Giải bài xích tập Toán lớp 1 nhưng mà sofaxuong.vntổng hợp cùng đăng sở hữu cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Toán lớp 1, giờ Việt lớp 1, giờ đồng hồ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 1,....