ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 sách bắt đầu (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và lấy điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là trang bị Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. lắp thêm Hai B. vật dụng Ba C. sản phẩm công nghệ Tư D. vật dụng Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của nhị số như thế nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 với 47 C. 37 và 55 D. 55 với 47


Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có không ít hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn tất cả 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một số cây đào thì quần thể vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã cung cấp bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã buôn bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. ko điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Tính Tương Đối Của Chuyển Động, Công Thức Nào Là Công Thức Cộng Vận Tốc

1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) search x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính sản phẩm dọc và tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan có số hoa lá là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 chiếc kẹo, Mai có khá nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có bao nhiêu cái kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 mon 11 là vật dụng mấy?

A. thứ tư B. sản phẩm công nghệ năm C. trang bị sáu D. máy bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: search x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp ánGiới thiệu kênh Youtube sofaxuong.vn


Đã có tiện ích sofaxuong.vn trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 gồm đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Xem thêm: Hãy Chọn Câu Phát Biểu Nào Là Đúng Với Hệ Điều Hành A, Phát Biểu Nào Là Đúng Đối Với Hệ Điều Hành

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.