Đề Kiểm Tra Toán Lớp 2 Học Kỳ 2

  -  
Tổng hợp cỗ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 năm học 2020 - 2021 gồm đáp án cùng lời giải chi tiết do team ngũ chuyên viên giàu tay nghề sưu tầm và biên soạn bám sát theo thông tư 22 của bộ GD&ĐT. Văn bản mỗi đề gồm 2 phần từ luận cùng trắc nghiệm.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 2


Nội dung bài xích viết

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề 1Đề đánh giá Toán Lớp 2 học kì 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 2Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 sắp tới, shop chúng tôi xin ra mắt đến quý thầy cô và các em học viên lớp 2 Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 được sưu tầm với biên soạn bám sát đít theo thông bốn 22 của Bộ giáo dục và đào tạo. Được kì vọng đã là phương pháp đánh giá học viên một cách đúng đắn và toàn diện hơn.

Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. a. Số nhỏ xíu nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số bự nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120B. 201C. 12

Câu 2. Điền lốt (>, B. C. =

Câu 3. 5 giờ đồng hồ chiều có cách gọi khác là: (M1= 0,5đ)

A. 15 giờB. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác bao gồm độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào nơi chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = .............. Là: (M2= 1đ)

A. 29B. 39C. 32

Câu 6. Điền số tương thích vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kilogam – 16kg = ……….b. 14 centimet : 2 cm = …………

Câu 7: Hình vẽ tiếp sau đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)

A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác

 

Phần tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)

a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................

 

b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................

 

c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................

Câu 9. Tất cả 36 mẫu ghế được xếp hầu như vào 4 dãy. Hỏi từng dãy gồm bao nhiêu mẫu ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ)

a. X x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................

 

b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................

Đáp án Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Phần tự luận

Câu 8: 1,5 điểm - làm cho đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Xem thêm: Năng Lượng Của Con Lắc Đơn, Chuyên Đề Năng Lượng Con Lắc Đơn Dao Động

Câu 9: 2 điểm

Bài giải


Câu 10: 1 điểm. Có tác dụng đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

a) x x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10

b) 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28

Đề khám nghiệm Toán Lớp 2 học kì 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng = …… phút, số đề xuất điền vào khu vực chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. Kết trái của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tựu ta được tác dụng là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. Có bao nhiêu số có hai chữ số nhưng chữ số sản phẩm chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng đối chọi vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. Cho hình vẽ:

Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền dấu >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 nhỏ thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe bao gồm số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: kết quả của phép tính: 145 – 39 =?

A. 106

B. 168

C. 268

D. 286

Câu 2: Số lớn nhất trong hàng số sau: 220; 291; 290; 202 là:

A. 220

B. 291

C. 290

D. 202

Câu 3: tác dụng của phép tính 100 x 0 =? là:

A. 100

B. 1000

C. 10

D. 0

Câu 4: 1 km = ..... M? Số thích hợp cần điền vào nơi trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 5: Đội Một trồng được 241 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 50 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

A. 191 cây

B. 291 cây

C. 202 cây

D. 190 cây

Câu 6: công dụng của phép tính 5 x 7 + 35 =?

A. 70

B. 210

C. 200

D. 37

Câu 7: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 20cm

B. 19cm

C. 22cm

D. 21cm

Phần 2: từ bỏ luận

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 406 – 203 b) 556 + 28

c) 847 – 462 d) 334 + 206

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 9: search x

x x 9 = 27 x : 5 = 10

....................................................................................................................................

Câu 10: Tính

a) 40 kilogam : 4 + 21kg =……………………..

b) 300cm + 53cm – 13cm = ………………

Câu 11: bài bác toán

Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12: Lớp 2A có 9 bạn học viên giỏi, mỗi học sinh tốt được thưởng 4 quyển vở. Hỏi cô giáo đề nghị mua toàn bộ bao nhiêu quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)


Phần 2: từ luận (6 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi 0, 5 điểm

Câu 9: Tìm x (1,0 điểm)

Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm


Câu 11(1,5 điểm)

Bài giải

5 túi gạo gồm số ki-lô-gam gạo là:

3 x 5 = 15 kg.

Đáp số: 15 kg

Câu 12(0,5 điểm) bài bác giải:

Cô giáo nên mua tất cả số quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh là:

9 x 4 = 36 (quyển vở)

Đáp số: 36 quyển vở.

...

Nội dung bộ 5 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo thông tư 22 còn tiếp, mời các em xem full trên file sở hữu về miễn phí...

File sở hữu Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học kỳ 2 (Có đáp án) 2021 theo thông tứ 22 (P2)

CLICK NGAY vào mặt đường dẫn bên dưới để sở hữu về đề soát sổ toán lớp 2 học kì hai năm học 2020 - 2021 (Phần 1) biên soạn theo thông bốn 22 trên đây, cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học viên và quý thầy thầy giáo tham khảo.

Xem thêm: Tìm Kiếm Truyen Con Mồi Ngon Của Bầy Sói Đói, Con Mồi Ngon Của Bầy Sói Đói

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể bài viết liên quan nhiều tài liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn toán không giống được update liên tục tại siêng trang của chúng tôi.